Uutiset

Työkoneet

Kreatelle suuri infraurakka Vantaan Kivistöstä

​Kreate rakentaa Vantaan kaupungille ”Kivistön kaupunkikeskus alueen rakentaminen -urakan”.  Urakka sisältää katujen, siltojen sekä urakka-alueen muun infran purku- ja rakentamistöitä.  Urakan kokonaisarvo on 6,2 miljoonaa euroa.  Tilaajalla on optio-oikeus tilata samaan urakkaan Kehäradan ylittävän sillan rakentaminen.  Sen arvo olisi 2,6 miljoonaa ja urakan kokonaisarvoksi tulisi 8,8 miljoonaa euroa.  Koko urakka valmistuu 31.11.2019 mennessä.

Urakkaan sisältyy uusien katujen rakentamisia.  Tikkurilantie on uusi katu, josta tulee seudullinen pääkatu. Kivistön eteläinen eritasoliittymä E1 ramppeineen sekä rakenteilla/olemassa olevien Mestaritien ja Korundinportin liittäminen Tikkurilantiehen sisältyvät urakkaan. Vantaankoskentie sijoittuu osittain Vanhan Hämeenlinnantien kohdalle.  Sen tieltä puretaan Tikkurilantien risteyssilta.  Vantaankoskentien liittymästä itään rakennetaan Tikkurilantien alikulkukäytävä ulokelaattasiltana.

”Urakan kokonaisuus edellyttää niin pohja-, väylä, infra- kuin siltarakentamisen osaamista.  Kykenemme toteuttamaan nämä toiminnot hyvin integroidusti”, toteaa Kreaten työpäällikkö Jarmo Tamminen. Siltarakentamisen työpäällikkönä toimii Matti Rekilä, työmaapäällikkönä Taisto Malinen joka vastaa myös silloista, työmaainsinöörinä Aleksi Kilpeläinen ja väylätyönjohtajana Juha Lappalainen.

 Urakassa hyödynnetään merkittäviä määriä betonimursketta. 

”Oleellista on murskeen laatu ja sen oikeanlainen käyttö ja rakentaminen. Kreaten toimintamalliin kuuluu kiertotaloutta tukevien ratkaisujen etsiminen, tarjoaminen ja käyttäminen.  Hienoa on, että uusiomateriaalit on huomioitu tässäkin kohteessa, iloitsee Kreaten kiertotalousyksikön johtaja Tuomo Joutsenoja.

Kivistön suuralue on pääkaupunkiseudun merkittävin, jopa 30 000 ihmisen asuin- ja työpaikka-alue.  Se on suurin Vantaan suuralueista. Alue kattaa läntisen Pohjois-Vantaan ja kolmasosan koko kaupungista. Hämeenlinnanväylä, Kehärata ja alueen eteläosassa kulkeva Kehä III takaavat hyvät liikenneyhteydet.  Kivistössä asunnot, työpaikat ja palvelut ovat lähellä ja helposti saavutettavissa myös jalan tai pyöräillen. Taide tuodaan osaksi kaikkea rakentamista. (Lähde: www.vantaa.fi)

Lue seuraavaksi