Uutiset

Työkoneet

Kreate uudistaa Emäkosken sillan

Kreate uudistaa Nokianvirran yli kulkevan Emäkosken sillan.  Suuressa urakassa puretaan nykyinen silta ja rakennetaan sen tilalle uuden. Rakennuttajana ja tilaajana toimii Nokian kaupunki. Urakkasopimus allekirjoitetaan heinä-elokuun vaihteessa.  Urakka valmistuu 31.5.2020 mennessä ja sen arvo on 6,5 miljoonaa euroa.

Nokian kaupunki on selvittänyt nykyisen, vuonna 1957 valmistuneen Emäkosken sillan rakenteiden kuntoa. Kuntotutkimusten mukaan mm. sillan tukirakenteissa on merkittäviä raudoituksen ruostevaurioita sekä betonirapautumia. Myös sillan vedeneritys on puutteellinen, joka aiheuttaa lisävaurioita betonirakenteisiin.

”Olemme vertailleet sillan remontoimisen ja uudelleenrakentamisen elinkaarikustannuksia ja uuden sillan rakentaminen on kustannustehokkaampi ratkaisu kuin vanhan korjaaminen. Uuden sillan kannen pituus kasvaa noin 79 metristä 91 metriin ja samalla Emäkoskentien jyrkkyys loiventuu. Uusi silta on myös nykyistä siltaa reilun metrin leveämpi. Tällä saamme ajokaistojen määrää kasvatettua neljään ja silti kevyen liikenteen väylät säilyvät ajokaistojen molemmilla puolilla”, kertoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Jouni Saranpää (lähde: www.nokiankaupunki.fi).

Silta puretaan ja rakennetaan kahtena puolikkaana 

Nykyisen sillan läntinen puolikas puretaan ensin.  Tilalle rakennetaan uusi silta ja liikenne siirretään kokonaisuudessaan tälle sillalle, jonka jälkeen itäinen sillan puolikas puretaan ja rakennetaan sen tilalle uusi silta.  Urakkaan kuuluvat edellä mainitun lisäksi mm. tukiseinien ja työnaikaisten sillakkeiden rakentaminen itäisen sillan molempiin päihin sekä tiiviin telinesillan rakentaminen paalujen varaan Nokianvirtaan, jotta sekä vanhan sillan purkaminen että uuden sillan rakentaminen onnistuvat turvallisesti.  Nokia Oyj:n omistaman kuljetinrakennetta puretaan noin 100 metrin matkalta uusien siltarakenteiden vaatiman tilan vuoksi. 

Nokianvirta yhdistää Pyhäjärven vedet Kuloveteen ja edelleen Kokemäenjokeen.  Tämän kalaisan virran suojelemiseksi laaditaan ja toteutetaan suunnitelma, miten estetään samean, kiviainesta sisältävän, veden pääsy työkohteesta Nokianvirran vettä tuotantoprosesseissaan käyttävien yritysten raakaveden joukkoon. Liikennejärjestelyt kevyen liikenteen osalta muuttuvat ja yksi väylä sillan yli pidetään avoinna jalankulkijoille ja pyöräilijöille koko hankkeen ajan.

Emäkosken silta ylittää Nokianvirran ja on yksi kaupungin pääväylistä, josta kulkee yli 16 000 autoa vuorokaudessa. Se on tärkeä yhteys Nokian keskustan liikenteelle. Työn toteuttaminen kaksiosaisesti mahdollistaa liikenteen sujumisen koko urakka-ajan.

”Vilkas Emäkoskentie johtaa Nokian keskustasta Vt12:lle.  Lähialueella sijaitsee merkittävän runsaasti asutusta, erilaista teollisuutta ja muuta liiketoimintaa”, kertoo Kreaten työpäällikkö Jyrki Välimaa. Vastaavana mestarina toimii Juha Valjakka.

(kuvat Heska Korhonen)

Lue seuraavaksi