Uutiset

Työkoneet

Kreate urakoi kaksi uutta ratasiltaa

Kreate Oy on voittanut kaksi, toisistaan erillistä urakkakilpailua ratasiltojen uusimisesta. Sipoossa tehdään uusi silta Nikkilän ratasillan tilalle, Torniossa uusitaan Keroputaan suiston silta.

Kreate rakentaa Nikkilän uuden ratasillan niin kutsutulle öljyradalle Kerava-Sköldvik rataosuudelle. Urakka sisältää muun muassa 170 metriä pitkän uuden sillan rakentamisen nykyisen viereen.  Ratalinjan muuttuessa uutta rataa tehdään noin 700 metriä ja siirretään tasoristeys uuteen paikkaan. Vanhan sillan purku sisältyy urakkaan. Kreate vastaa koko hankkeesta rata-, silta-, tie-, sähkö-, turvalaitetöineen. Hanke edellyttää mm. elo-syys-lokakuun ajan viikonloppujen aikana rautatieliikenteen

Kuvassa vastaava mestari Antti Kokkonen ja työpäällikkö Ari Välimaa laativat Nikkilän sillan aikataulua. Kuva Heska Korhonen.

totaalikatkoja.  Näihin sisältyy mm. paalutusta, elementtipaalulaatan rakentamista sekä radan rakennustöitä.

Hankkeen kokonaisarvo on noin 6,5 M€. Työ suoritetaan vuoden 2018 aikana lukuun ottamatta keväälle 2019 siirtyviä vihertöitä.  Työpäällikkönä toimii Ari Välimaa.  Vastaavana mestarina toimii aluksi Juha Valjakka. Antti Kokkonen jatkaa vapautuessaan Mattilan tukiseinätyömaalta Lempäälästä kevättalvella. Tilaajan edustajan toimii Liikenneviraston projektipäällikkö Juhani Tyrväinen, rakennuttajakonsulttina Pirjo Ahokas ja suunnitteluttajana Jukka Rusila, kumpikin Ramboll CM Oy:stä.

Tornion Keroputaan suiston alueelle Kreate rakentaa rataosuudelle nro 2201 (Oulu-Laurila-Tornio) uuden ratasillan. Siellä työt alkavat työsillan paalutuksilla vesiluvan tultua lainvoimaiseksi, viimeistään toukokuussa 2018.  Uusi silta tehdään nykyisen sivulle.  Siltoje siirrot siirto tehdään tunkkausmenetelmällä.  totaalikatkon aikana syksyllä 2018.  Ensin tunkataan vanha silta sivuun ja sen jälkeen uusi silta tilalle.  Vanha silta puretaan palastelamalla, työsilta puretaan pois.  Työt ovat valmiina vuoden loppuun 2018 mennessä. 

Kreaten työpäällikkönä toimii Ari Välimaa, vastaava mestarina Joonas Kauppinen. Kohteen urakkasumma on noin 2,9 M€.  Liikenneviraston edustajana on Mikko Heiskanen, rakennuttajan projektipäällikkönä ja turvallisuuskoordinaattorina Anssi Kemppainen Ramboll CM Oy:stä.

Urakan päätyövaiheet:

  • Sillan rakenteen ja geon suunittelu
  • Työsiltojen ja siirtoradan rakentaminen
  • Sillan tukien porapaalutyöt
  • Alusrakennetyöt
  • Telinen ja sillan rakentaminen
  • Sillan siirtotyöt totaalikatkossa
  • Radanrakennustyöt ja penkereet
  • Vanhan sillan purkaminen
  • Työsiltojen purkaminen ja viimeistelytyöt

Lue seuraavaksi