Uutiset

Työkoneet

Kreate rakentaa rantamuurin Nesteen Kilpilahden satamaan


Artikkelikuva: Kreate aloittaa kolmella eri tekniikalla toteutettavan 520 metrin mittaisen rantamuurin rakentamisen Nesteen Kilpilahden satamassa Porvoossa. Kuvituskuva.


Kreate aloittaa rakennustyöt Nesteen Kilpilahden satamassa Porvoossa. Mittavaan urakkaan kuuluu kolmella eri tekniikalla rakennettava 520 metrin mittainen rantamuuri, bentoniittimattorakennetta, yleisvalaistuksen rakentamista sekä hule- ja sadevesien keruujärjestelmän rakentamista. Yhtenä rakennushankkeen tavoitteena on kohteen ympäristöturvallisuuden parantaminen.

Kreate on solminut Nesteen kanssa sopimuksen Kilpilahden sataman korjaus- ja parantamistöistä, joiden on määrä valmistua 2024 kesään mennessä. Rakentamishankkeeseen kuuluu Kilpilahden satamalaitureiden 1 ja 4 väliin rakennettava meren pinnasta 2,10 metriä korkea ja 520 metriä pitkä rantamuuri sekä muurin taakse rakennettava sadevesien keräilyjärjestelmä. Lisäksi urakassa parannetaan teräsrakenteiden suojauksia ja valaistusta sekä tehdään muutostöitä sataman työveneiden vesillelaskun ja työskentelyn parantamiseksi.

”Nyt solmittu sopimus Kilpilahden sataman parantamistöistä on tärkeä osoitus paitsi ammattitaidostamme myös yksityisellä sektorilla käynnissä olevista rakennushankkeista. Teollisuuden ja muiden isojen yhtiöiden investoinnit ovat merkittäviä sekä koko rakennusalan että Suomen kilpailukyvyn kannalta. Olen iloinen, että pääsimme rakentamaan vaativaa satamakohdetta Nesteelle muutaman muun maaliskuussa käynnistyneen yksityisen investoinnin lisäksi”, iloitsee Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Toteutuksessa eri tekniikat yhdistyvät rantamuuriksi

Kreate suunnitteli kohteen toteutuksen yhteistyössä tilaajan ja suunnittelukumppanin kanssa. Erityisesti erikoisrakentamista vaativissa hankkeissa urakoitsijan sitoutuminen ja osallistuminen suunnitteluvaiheeseen tehostaa rakentamisen aikataulua sekä varmistaa järkevät rakentamisen ratkaisut ja toimivan lopputuloksen.

”Meiltä löytyy vankkaa osaamista ja kokemusta vaativien veteen rakennettavien betoni- ja taitorakenteiden toteuttamisesta. Huomioimme Kilpilahden satamaan rakennettavan rantamuurin suunnittelussa alueen vaihtelevat maaperäolosuhteet, minkä lopputuloksena päädyimme toteuttamaan rantamuurin kolmenlaisella muurirakenteella. Rakennamme osan muurista paikalla valettavana, osan elementtirakenteisena ja osan porapaaluseinän sekä ponttiseinän yhdistävänä combi-seinänä”, kohteen työpäällikkö Mika Seppälä valottaa.

Rantamuurin tehtävänä on estää mahdollisesta öljyvuodosta tai putkirikosta aiheutuvien tuotteiden kulkeutuminen mereen tai mereltä maalle sekä hallita meriveden korkeusvaihteluiden ja tulvien aiheuttamia haittoja. Muurin avulla voidaan myös havaita ja eristää mahdolliset vuodot nopeammin.

Töitä tehdään laivaliikenteen ehdoilla

Rakentamistöiden aikana Kreaten tulee huomioida häiriötön toiminta Kilpilahden satamassa, joka on tonnimääräisesti Suomen suurin satama.

”Rakennamme kohdetta laivaliikenteen ehdoilla ja teemme tiivistä yhteistyötä satamahenkilökunnan kanssa. Lisäksi huomioimme hankkeella vesiluvan mukaisen lintujen pesimäajan, jonka aikana emme tee esimerkiksi melua aiheuttavaa pontitustyötä”, Seppälä kertoo.

Työt käynnistyvät mereen toteutettavan työsillan rakentamisella maaliskuussa. Tämän jälkeen edetään tehokkaasti combi-seinän rakentamiseen, jonka toteuttaa Kreaten yhteisyritys KFS Finland Oy.


Lue seuraavaksi