Uutiset

Työkoneet

Kreate rakentaa Marbio1:n kestävälle pohjalle

Kreate Oy:n pohja- ja betonirakentamisen yksikkö tekee Vantaan Martinlaaksossa Vantaan Energia Oy:lle haastavaa pohja- ja betonirakentamisen urakkaa. Työ liittyy tilaajan tavoitteeseen siirtyä biopohjaisiin energialähteisiin.  ”Energian tuottaminen polttamalla ei ole pitkään kestävä ratkaisu ja tuleviin uusiin tuottamistapoihin on varauduttu tämän Marbio1 -hankkeen kustannus- ja hyötylaskelmissa, Vantaan Energian projektipäällikkö Marko Lommi sanoo.

Vantaan Martinlaakson biokattilalaitos MARBIO1 -projektiin liittyvä pohja- ja betonirakennusurakka on hyvässä vaiheessa. Kokonaisuuteen liittyen Kreate rakentaa biopolttoaineen vastaanoton nykyiselle hiilivarastokentälle. Biopolttoaineen vastaanottokentän rakennukset koostuvat vastaanottorakennuksesta, seulomorakennuksesta, kahdesta tilavuudeltaan 7 000 kuutiometrin betonirakenteisesta, 13 metriä korkeasta varastosiilosta sekä kuljetintunnelista. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy voimalaitoksen sisällä ja ulkopuolella tehtävät uuden kattilan ja sen laitteistoon liittyvien betonirakenteiden teko.

Voimalaitoksen sisällä on suoritettu urakkaan liittyen vaativaa louhintaa.  Uusi kattila tarvitsee noin 700 kuutiometrin kaivannon joista 500 kuutiometriä louhitaan toimivan turbiinin vieressä sijoittuen olemassa olevien betonipilareiden viereen. Olemassa olevat pilarit tuettiin jännitetyillä betonimantteloinneilla.

”Monet tämän urakan erittäin vaativat työosiot sisältyvät Kreaten pohja- ja betonirakentamisen yksikön vahvaan, hyvin speciaaliin osaamiseen. Meillä on laajaa tällaiseen urakointiin liittyvää kokemusta”, yksikön johtaja Tommi Lehtola sanoo. 

Kreaten työpäällikkönä toimii Ville Oikari, vastaavana mestarina Aki Putto, mestareina Jari KivisaariEsko Varpula ja Vesa Penttinen.

Haastava urakka monella tavalla

 Urakka on aikataulullisesti ja teknisesti haastava, minkä vuoksi tässä hankkeessa korostuu yhteistyö tilaajan ja suunnitteluorganisaation kanssa.

”Suunnittelu ja rakentaminen limittyvät poikkeuksellisen paljon, minkä vuoksi Kreaten projektihenkilöt ovat vahvasti mukana kohteen suunnittelun ohjauksessa pohja- ja betonirakentamisen asiantuntijan roolissa”, työpäällikkö Ville Oikari kertoo.  Projektipäällikkö Marko Lommi totea Kreaten tekevän hyvää työtä.

”Kreaten kanssa toiminen haastavassa, monia muutoksia sisältävässä projektissa on ollut helppoa.  Työ sujuu ja resursseja on hektiseen urakkaan saatu hyvin lisättyä. Yhdessä tiedämme, mistä kustannukset syntyvät lisätöiden osalta ja porukka pärjää tiukassa aikataulussa loistavasti”, Lommi kiittelee.

Vantaan Energia aikoo siirtyä kaasusta ja kivihiilestä biovoimaan

 ”Haluamme luopua kivihiilestä 2020-luvulla, joten olemme laittaneet hihat heilumaan. Monet puhuvat, me käymme sanoista tekoihin. Biovoimala on merkittävä ilmastoteko myös siksi, että sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto on myös EU:n tasolla tunnustettu merkittävimmäksi keinoksi kamppailla ilmastonmuutosta vastaan, kertoo Vantaan Energian käyttöpäällikkö ja muutoshankkeen projektijohtaja Kalle Patomeri. (lähde: https://www.vantaanenergia.fi/vantaan-energia-aikoo-siirtya-kaasusta-kivihiilesta-biovoimaan/)

Vihreään energiaan siirtyminen on Vantaan Energialle kannattava investointi

 Marbio1:n projektipäällikkönä toimii Vantaan Energian käyttöinsinööri Marko Lommi. Hän toteaa, että hänet on valittu tavallista projektinvastuun nimeämisestä poikkeavalla tavalla tähän tehtävään.

”Tässä kohteessa rakennetaan vanhan toimivan laitoksen sisäpuolella hyvin vaativissa olosuhteissa uutta laitosta.  Osin vanhaa korjaten, osin sitä laajentaen ja samalla tehden useita uusia rakennuksia ja rakennelmia.  Erittäin tärkeää meille on asiakkaan tarpeen merkityksen olevan todellakin ykkösasia”, Marko Lommi toteaa.

Kivihiilen käytön vähentäminen on kestävälle ympäristöpolitiikalle välttämätön asia.  Muutos koetaan kuitenkin yleisesti taloudellisesti vaikeaksi.  Uusien laitosten rakentaminen, vanhojen kuolettaminen sekä vihreän raaka-aineen hankinnan problematiikka ovat kaikki kehitystä jarruttavia tekijäitä.  Vantaan Energia on kuitenkin ratkaissut kaikki edellä mainitut haasteet.  Marbio1 rakennetaan vanhaa rakennuskantaa hyödyntäen yrityksen omistamalle alueelle, jolla on jo ”voimalaitoskaava” valmiina.  Lommi kertoo, että investointikustannukset ovat reilusti pienemmät tässä projektissa kuin mitä olisi uuden laitoksen tekemisessä.  Raaka-aineen saanti alle 100 kilometrin etäisyydeltä laskee kustannusrakennetta ja niinpä tämän investoinnin takaisinmaksuajaksi on laskettu vain 10 vuotta!

”Polttaminen energian tuottamisessa ei ole ikuisuuskysymys.  Uudet teknologiat kehittyvät huimalla vauhdilla.  Lyhyt takaisinmaksuaika antaa Vantaan Energialle merkittävän hyödyn valmistauduttaessa tuleviin uusiin energian tuottamis- ja säilöntämuotoihin”, Lommi painottaa.  

Vantaan Energia on merkittävä suunnannäyttäjä koko energiasektorille.  Vantaan Långmossebergissa sijaitsevan jätevoimalla toimivan laitoksen rinnalle syntyy nyt Martinlaaksoon biomateriaaliin perustava tuotantolaitos.  Jätteen poltosta saadaan pohjakuormaa tyydyttävä määrä energiaa, seuraavassa vaiheessa otetaan rinnalle biomassasta saatava energia ja talvien huippukuormia tyydytetään kivihiilellä.  Lommi kertoo tällä jaottelulla päästävän heti Marbio1:n valmistuttua 30 prosentin kivihiilipolton vähentämiseen.

Yhteisen edun hakeminen kuntarajojen yli

Helsingin kaupunki omistaa suoralla omistuksella 300 miljoonan euron liikevaihtoa tekevästä Vantaan Energia Oy:stä 40 prosentin osuuden.  Helsingin, Vantaan ja Keravan välillä on olemassa jakeluverkosto, jolla energiaa siirretään suuntaa ja toiseen – aina tarpeen mukaan.  Helsingin oma energiayhtiö Helen Oy tuottaa energiaa omilla laitoksillaan. 

”Kokonaisuus on toimiva, sillä Vantaan Energialla on hyvät ja kustannustehokkaat mahdollisuudet vähentää alueen kivihiilen polttoa”, Marko Lommi sanoo.

Lue seuraavaksi