Uutiset

Työkoneet

Kreate rakentaa historiasta tulevaisuutta

Kreate suorittaa Suvilahden tiiliverhoillun kaasukellon pohjarakennusurakan.  Kohteen rakennuttaja on Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö toimiala ja tilaajana Stara. Kyseisessä pohjarakennusurakassa tiiliverhoiltu kaasukellorakennus tuetaan suihkupaalutuksella ja kellon pilaantunut maaperä kunnostetaan massanvaihdolla. Lisäksi urakassa rakennetaan Kaasukellon sisään porapaalujen päälle perustettu teräsbetonilaatta. Laatan alapuolelle asennetaan riskinhallintarakenteita kuten huokoskaasuputkisto ja tiivistyskalvo. Kaasukellon ulkopuolelle rakennetaan uudet kunnallistekniikan putkilinjat ja uusitaan rakennuksen salaojajärjestelmä.  Varsinkin sisäpuolella tehtävä työ on erittäin vaativaa pohjarakentamista.

Suvilahti on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (Museoviraston RKY -inventointilista). Helsingin kaupunginmuseon lausunnon mukaan tiilisellä kaasukellolla on näyttävä kaupunkikuvallinen asema, ja sillä on potentiaalia ikoniseksi helsinkiläiseksi merkkirakennukseksi. Arkkitehti Selim A. Lindqvistin suunnittelema tiiliverhoiltu kaasukello valmistui vuonna 1910. Se edustaa tyyliltään wieniläisjugendia.

Kreaten työpäällikkönä toimii Ville Oikari, vastaavana mestarina Tatu Tarkiainen ja työnjohtajana Juho Somppi. Oikari on ollut mm. Helsingin Lasipalatsin Amos Rex museohankkeen pohja- ja betonirakentamisurakan projektin päällikkönä.  Uudispuolen pohja- ja betonirakentamisen kohteissa hän toimii työpäällikkönä mm. Kalasataman

Suvilahden tiiliverhoiltu kaasukello saa uudet, vahvat perustukset. 

K-Kampus hankkeessa sekä Verkkosaari B-korttelissa.

Kreaten ja konserniyhtiö KFS:n osaaminen on tullut tutuksi monissa haastavissa kohteissa.  Muualta Suomesta esimerkiksi voi mainita mm. Tampereen Ratinan kauppakeskuksen pohjaurakan sekä parhaillaan työn alla olevan Tampereen Kansi ja Areena hankkeen kahden hehtaarin kannen rakentaminen yhden Suomen vilkkaimman ratapihan päälle.

Oikari vahvistaakin kohteen haastavuuden.

”Olemme tekemisissä yhden Suomen vanhimman teräsbetoniperustuksen kanssa. Sitä nimitettiin aiemmin rautabetoniksi.  Teemme suihkupaalutuksen sekä sisä- että ulkopuolelle, rakennuksen kehä on noin 125 metriä.”

Somppi kertoo tämänhetkisestä työvaiheesta seuraavasti:

”Kierrämme parhaillaan ulkoreunaa.  Perustuksiin on sahattu timantilla reiät, joihin asennamme suihkupaalutusta varten suojaputket. Näin suihkupaalutus saadaan ulottumaan noin 10 metrin syvyyteen kallioon asti.  Kaivanto täytetään suihkupaalutuskonetta varten ja avataan myöhemmin salaojituksen rakentamiseksi.”

Lue seuraavaksi