Uutiset

Työkoneet

Kreate, Liikennevirasto ja Klaukkalan ohikulkutie

Kreate oy ja Liikennevirasto käynnistivät Mt132 Klaukkalan ohikulkutien kehitysvaiheen lokakuun alussa solmitun STk-urakkasopimuksen mukaisesti. Laajaan hankekokonaisuuteen kuuluu muun muassa viisi uutta rakennettavaa siltaa, lähes kahdeksan kilometriä uutta maantietä sekä siihen liittyvien muiden infraväylien ja moottoritieliittymien rakentaminen. Uudenmallisessa STk-sopimuksessa laatuosioiden pisteet olivat ratkaisevassa roolissa.

Ylläolevassa kuvassa tekninen johtaja Jaakko Kivi Kreatelta käsittelee Kick Off -tilaisuudessa osapuolten kanssa kehitysvaiheen aikataulua.

”Suunnittele ja toteuta sisältäen kehitysvaiheen eli STk-urakkamalli on kehitetty Liikennevirastossa. Tavoitteena on ollut yhdistää tilaaja-, suunnittelija- ja toteuttajaosapuolen osaaminen koko projektin hyödyksi”, kertoo projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta.

Allekirjoitustilaisuuden tyytyväisiä osanottajia. Vasemmalta Kreatelta toimitusjohtaja Timo Vikström ja projektipäällikkö Sami Laakso sekä Liikennevirastosta projektipäällikkö Antti Koski ja johtaja Pekka Petäjäniemi.

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie on kolmas Liikenneviraston kilpailuttama STk-urakka. Tarkoituksena on varmistaa investointiprojektin kustannustehokkuus sekä nopea ja laadukas läpivienti.

”Urakan voittamiseen vaikutti muun muassa onnistumisemme tarjouskilpailun laatuosiossa ja siihen liittyvässä työpajassa. Tarjoamamme ratkaisut ja ehdotukset saivat hyvät ja jopa erittäin hyvät arviot Liikenneviraston arviointilautakunnalta, toteaa Kreaten projektipäällikkö Sami Laakso tyytyväisenä.

Klaukkalan ohikulkutiehankkeen STk-urakka jakautuu kahteen vaiheeseen: kehitysvaiheeseen ja erillisenä optiona olevaan toteutusvaiheeseen. Kehitysvaiheessa tilaaja ja urakoitsija kehittävät yhdessä hankkeen suunnitelmia. Kehitysvaihe kestää noin kaksi kuukautta. Klaukkalan ohikulkutiehankkeen kehitysvaiheen päätteeksi Kreate luovuttaa Liikennevirastolle alustavan rakennussuunnitelman.

Kehitysvaihe käynnistyi, rakentamisesta päätetään myöhemmin

Kehitysvaihe käynnistyi lokakuun alussa, kun Kreaten, Liikenneviraston ja muiden osapuolten vastuuhenkilöt kokoontuivat yhteiseen tilaisuuteen.

”Kehitysvaiheen ja yhteisen aloitustilaisuuden tärkeimpiä teemoja ovat hankekehityksen lisäksi yhdessä tekeminen tilaajan ja urakoitsijan kanssa sekä avoimen keskustelevan ja innovatiivisen ilmapiirin luominen kaikkien osapuolten välillä”, totesivat Antti Koski ja Sami Laakso.

Rakentaminen käynnistyy Liikenneviraston päätöksellä toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Työt on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2019 ja urakan on määrä olla valmis syksyllä 2021. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat Kreaten väylä-, silta- ja kalliorakennusyksiköt ja toteutuessaan urakan kokonaisarvo on 25 miljoonaa euroa.

Laaja urakka sisältää toteutuessaan väyliä ja moottoritieliittymiä

 Urakassa rakennetaan Vt3:n ja Mt132:n välille Klaukkalan keskustaajaman kiertävä ohikulkutie. Uusi lähes kahdeksan kilometriä pitkä yhteys on yksiajoratainen.

Johtaja Ilmari Sikander Rakennuttajatoimisto HTJ oy:ltä alusti Kick Off -tilaisuudessa STk-mallista.

Hankkeessa rakennetaan lisäksi Kirkkotien, Luhtajoentien, maantien Mt130:n ja Vt3:n eritasoliittymät sekä tie- ja katujärjestelyjä tarpeellisilta osin. Alueen jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä parannetaan. Lisäksi ohikulkutien varteen rakennetaan melusuojausta.

Hanke on työsisällöltään perinteinen väylähanke, jossa rakennetaan ohikulkutietä uuteen maastokäytävään Klaukkalan pohjoispuolelle. Urakassa on merkittävät määrät maaleikkauksia sekä kalliolouhintoja. Haastavimmat louhintakohteet ovat Vt3 moottoritien reuna-alueilla sekä Kirkkotien ympäristössä Klaukkalan taajamassa. Vt3:n ylittävä 110 m pitkä Lamminsuon risteyssilta on teknisesti haastava toteuttaa vilkkaasti liikennöidyn moottoritien päälle. Rakennettava silta tulee myös olemaan moottoritiellä autoileville tienkäyttäjille näkyvin maamerkki hankkeen toteutuksesta.

Lue seuraavaksi