Uutiset

Työkoneet

Kotimaisen energian ratkaisut vajaiksi?

Stubbin hallitus on ilmoittanut korottavansa metsähakkeen tukea ja alentavansa turpeen verotusta. Lakiesitys on annettu eduskunnalle. Vastoin hallituksen aiemmin ilmoittamaa linjaa, verolaissa ei ole mukana hallituksen vuodelle 2016 jo sopimia ja kertaalleen tiedottamia parannuksia.

Vuodelle 2015 sovittu muutos on mukana, mutta muutos on sen verran pieni, että se ei paranna kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä suhteessa kivihiileen.

”On vaikea arvailla miksi hallitus ei nyt toteutakaan omaa linjaansa. On sovittu, että vuodelle 2016 tehdään parannuksia, mutta nyt verolakia muutettaessa eivät lupaukset ole mukana lakiesityksessä. Energiayhtiöiden polttoainehankinnan ja polttoaineen tuottajien kannalta tulisi tietää pelisäännöt hyvissä ajoin. Toivottavasti hallitus tai tarvittaessa eduskunta selkeyttää kotimaisen energian toimintaympäristön vielä tältä osin”, Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Jyrki Peisa sanoo.

Peisan mukaan hallituksen puheet ja teot eivät ole linjassa keskenään, mikä aiheuttaa vääjäämättä epävarmuutta alan toimijoissa.

Luvattu taso turvaisi tuhansia työpaikkoja

Ensi vuodelle kaavailulla verotasolla (3,4 €/MWh) ja sitä vastaava metsähakkeen tuen korotuksella ei ole vielä riittävää vaikuttavuutta, jotta kivihiiltä voitaisiin korvata kotimaisella energialla.

Vuodelle 2016 luvatulla tasolla (1,9 €/MWh) ja sitä vastaavalla metsähakkeen tuen korotuksella vaikuttavuutta olisi. Hallituksen nyt esittelemässä verolaissa ei kuitenkaan vuoden 2016 veromuutosta mukana.

Hallituksen lupaama ratkaisu turvaisi ja synnyttäisi tuhansia kotimaisen energian työpaikkoja. Metsähake ja turve työllistävät Suomessa suoraan tai välillisesti yli 16 000 henkeä.

Turpeen käyttö on laskenut useana vuonna peräkkäin aiemmin kiristettyjen verojen ja tuotantoalueiden hidastuneen luvituksen vuoksi. Metsähakkeen käyttö ei viime vuonna kasvanut enää lainkaan voimalaitoksissa.

Lue seuraavaksi