Uutiset

Työkoneet

Koneyrittäjien Piirainen vaati Metkossa lisää tiemäärärahoja.

Järjestäjien mukaan nyt yli 10 prosenttia vieraista tuli ulkomailta. Myös näytteilleasettajia oli mm. Yhdysvalloista, Saksasta, Venäjältä, Virosta, Latviasta, Norjasta ja Ruotsista. Koneyrittäjien liiton puheenjohtaja Asko Piirainen totesi koneurakoinnin kysyntänäkymiä edelleen hyviksi.

”Metsäalalla hakkuut lisääntyvät teollisuuden vähentäessä tuontiriippuvuutta. Energia-ala kasvaa etenkin energiapuun käytön lisääntyessä. Turpeen kysyntä pysyy vähintään nykyisenä. Maarakennusala on kääntymässä hienoiseen laskuun, minkä takia liikenneverkostojen investointien määrärahoja olisi korotettava. Hyvien kasvunäkymien uhkana ovat kovat kustannusten nousut, jotka edellyttävät urakointihintojen nostamista. Oleellista on varmistaa, että kasvua ei haeta kannattavuuden kustannuksella”, sanoi Piirainen.

”Maarakennusalan tuotannon määrä on vielä kasvanut viime vuodesta. Kannattavuus on kohentunut ja töitä on riittävästi. Suhdannetilanne on ollut hyvä, mutta on nyt kääntymässä laskuun. Maarakennusalalla asiantuntijat ennakoivat infratuotannon kokonaismäärään tälle vuodelle 4 % kasvua, mutta ensi vuodelle 2-3% supistumista. Talonrakennuspuolella töiden aloitukset ovat vähentyneet viidenneksen.

Toimitilarakentaminen on vielä vauhdissa, mutta talouden hiljentyminen merkitsee hankkeiden panemista jäihin. Kaivosteollisuuden ripeä kasvu on tuonut maarakennusalalle positiivista virettä. Maarakennusalalla julkisten hankkeiden ja yleisten verkostojen ylläpito on hyvin tärkeää ja ne pitävät yllä peruskysyntää. Monet suuret väylähankkeet päättyvät ja urakointikalustoa vapautuu.

Vastoin hallitusohjelman kirjauksia tiestön kunto rapautuu edelleen. Budjettineuvotteluissa tiemäärärahoihin on välttämättä saatava selvä 200 miljoonan euron tasokorotus, mikäli elinkeinoelämän kilpailukyvystä halutaan huolehtia. Tämä olisi myös suhdannepoliittisesti viisasta”, jatkaa Piirainen.

”Konealan kasvunäkymät ovat hyvät, mutta yhteisenä haasteena ja huolenaiheena kaikilla toimialoilla ovat nopeasti kohoavat kustannukset. Koneiden polttoaineiden (moottoripolttoöljy) hinnat olivat kesäkuussa yli 60 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Edelleen hinnat ovat 40 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten.

Palkkaratkaisut nostavat palkkoja tänä ja ensi vuonna 10-15 prosenttia. Rahoituskustannukset ovat kallistuneet lyhyessä ajassa viidenneksen. Rajujen kustannusnousujen hallinta ja siirto urakkahintoihin ei ole yksinkertainen tehtävä. Se on kuitenkin välttämätöntä palveluiden turvaamisen edellyttämän kannattavuustason saavuttamiseksi. Yritystoiminnan kulujen maksajana ei ole kuin yksi taho. Se on palvelun ostava asiakas”, Piirainen korostaa.

”Käytännön ammattitaitoa vaativiin töihin on Suomessa melko vaikeaa löytää päteviä ja motivoituneita työntekijöitä tarvetta vastaavasti. Konetyöt eivät ole poikkeus. Pärjätäkseen kilpailussa työntekijöistä pienyritysvaltaisten metsä- maarakennus- ja energia-alojen yrittäjien on kehitettävä omia työnantajataitoja, työskentelyolosuhteita yrityksissä sekä parannettava työsuhde-etuja. Konetyöalojen positiivisen imagon rakentamiseen on panostettava, mikä vaatii kaikkien toimijoiden yhteistyötä.

Jotta tässä työssä voidaan onnistua, pitää yritysten kannattavuutta samanaikaisesti parantaa. Unohtaa ei pidä myöskään ulkomaisen työvoiman hyödyntämistä aiempaa paremmin” lopettaa puheenjohtaja Piirainen. Metkossa siis riitti jälleen runsaasti mielenkiintoista koettavaa.

(Runsaasti lisäkuvia lisäkuvat välilehden takaa. Toinen Metkosta kertova artikkeli tästä.)

Lue seuraavaksi