Uutiset

Työkoneet

Koneyrittäjät peräävät pitkäjänteisyyttä

Koneyrittäjät peräsivät viime viikonloppuna Hämeeninnassa liittokokouksessaan kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjännitteisempää otetta poliittiseen päätöksentekoon, on sitten kyse verotuksesta, energia- tai liikennepolitiikasta. Poliittiseen päätöksentekoon kaivataan selkeämpiä strategisia linjauksia ja niiden kokonaisvaltaisempaa läpivientiä.

Esimerkiksi energiaverotuksessa tarkastelu on kapeutunut valtion valmisteverokertymään, kun samanaikaisesti pitäisi arvioida eri vaihtoehtojen työllisyys-, alue- ja kuntataloudellisia vaikutuksia. Tarkastelun vaillinaisuus on jättänyt huomiotta turvetuotannon ja metsäenergian tuotannon myönteiset vaikutukset talouteen kokonaisuutena sekä kivihiilen tuonnin kielteiset vaikutukset.

Vastaavasti liikennepolitiikassa on linjattu kunnossapitomäärärahojen nostaminen ja tiestön korjausvelan taittaminen, mutta päätöksenteossa linjausta ei ole kyetty viemään päätöksiksi asti. Päinvastoin, on toimittu tämän linjauksen vastaisesti.

Kokousväki oli huomannut, että juhlapuheissa poliitikot karsivat byrokratiaa, mutta käytännössä on toimittu toisin. Byrokratiaa on kasvatettu. Harmaan talouden torjunnan toimia on lisätty ilman kriittistä yritysvaikutusten arviointia, jolloin sinänsä hyvä tavoite on toteutuksessa voinut kääntyä itseään vastaan.

”Koska emme voi juurikaan vaikuttaa kansainväliseen kysyntään, meidän tulee hyödyntää kestävästi ja täysimääräisesti kansalliset luonnonvaramme, joista keskeisimmät ovat puu, turve ja maa-ainekset. Poliittisten linjausten tulee mahdollistaa se ja tukea tätä kehitystä”, vedottiin kokouksessa.

Lue seuraavaksi