Uutiset

Työkoneet

Konedirektiiviin muutoksia

Alkuperäinen direktiivi tuli käyttöön jo vuonna 1989, mutta sen uusin versio 2006/42/EC astui voimaan joulukuussa 2009. Sen tavoitteena on harmonisoida turvallisuusmääräyksiä ja taata yhdenmukaisten koneiden vapaa liikkuvuus EU:n alueella.

Direktiivin mukaan Koneäyttelyissä saa olla esillä koneita ilman asianmukaista CE –merkintää, mutta tästä pitää näkyvästi kertoa. Myyjän on tehtävä mahdollisille ostajille selväksi, että konetta ei saa käyttää EU:n alueella ennen kuin hyväksyntä on kunnossa.

Edelleen koneissa käytettävät lisälaitteet ja työvälineet jaotellaan kahtia. Kategoriassa ”tools” ei tarvita CE –merkintää eikä sen vaatimaa dokumentointia. Tähän ryhmään kuuluvat mm. kauhat kauhojen kynnet, trukkipiikit, iskuvasaroiden terät ym. Sen sijaan monimutkaisemmat laitteet kuten iskuvasarat, täryttimet, henkilönostokorit ym. kuuluvat CE –merkintäpakon piiriin. Tämä on jokaisen lisälaitevalmistajan syytä sisäistää.

Dirketiivi ottaa edelleen kantaa osittain valmiisiin koneisiin tai koneen osiin termillä ”partly completed machinery”. Tällaisissa tapauksissa vaaditaan asennusohjeet. Ryhmään kuuluvat mm. kaivukoneiden purkupuomit.

Itse CE –merkintäänkin on tullut muutoksia. Sekä valmistajan että hänen edustajansa merkinnät on oltava yhtenäiset esimerkiksi merkin paikan suhteen. Koneeseen liitetystä kyltistä tulee nähdä valmistusvuosi, joka on se vuosi, jolloin kyseinen yksilö on valmistunut. Mitään ennalta päivättyjä kylttejä ei enää voi käyttää.

Maassa maan kielellä

Valmistusvuosi on se vuosi, jolloin kone lähtee tehtaan pihasta joko jälleenmyyjälle tai loppuasiakkaalle. Tämä koskee ainoastaan kokonaan valmiiksi tehtyä konetta. Mikäli kone kuitenkin kootaan lopulliseen muotoonsa vaikkapa jälleenmyyjän tiloissa, on valmistushetki tuolloin se. Tarvittavaan dokumentointiin direktiivin uusi versio tekee täsmennyksiä. Mm. käyttöohjekirjojen ja CE –merkinnän vaatimiin dokumentteihin vaaditaan nyt lisäyksiä.

Käyttöohjekirjojen on aina oltava maan kielellä/kielillä, eikä konetta saa toimittaa asiakkaalle ilman sitä missään tapauksessa. Käyttöohjekirjaan on laitettava käännettynä teksti ”Original Instructions” eli todiste siitä, että kyseessä on alkuperäiset oikeat käyttöohjeet. Valmistajan tai hänen valtuutetun edustajansa on todistettava, että näin on.

Mikäli ohjekirjaa ei ole saatavilla valmistajalta on koneen maahantuoneen henkilön käännettävä ohjekirja. Ohjekirjasta pitää käydä selväksi, että kyseessä on alkuperäisen ohjekirjan käännös. Käyttöohjeissa on edelleen oltava viittaukset vaatimuksenmukaisuustodistukseen, mikä yleensä tarkoittaa mukaan liitettyä tietoa em. dokumentin sisällöstä. Myös vaatimuksenmukaisuustodistus on tarjottava asiakkaan äidinkielellä.

Lue seuraavaksi