Uutiset

Työkoneet

Konecranesin ja Cargotecin välinen sulautuminen peruuntuu

Konecranes

Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailuviranomainen CMA estää Konecranesin ja Cargotecin välisen sulautumisen – yhtiöt peruuttavat suunnitellun sulautumisen.

Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (“CMA”) on estänyt Konecranesin ja Cargotecin sulautumisen. CMA:n tänään antaman lopullisen raportin (Final Report) mukaan tarjotut toimenpiteet – jotka olisivat poistaneet yhtiöiden päällekkäiset liiketoiminnot, ja jotka Euroopan komissio on hyväksynyt – eivät olleet riittäviä CMA:n esittämien kilpailuhuolien lieventämiseksi. Näin ollen suunniteltua sulautumista Konecranesin ja Cargotecin välillä ei voida panna täytäntöön. Suunnitellun sulautumisen toteutuminen olisi edellyttänyt kaikkien asianmukaisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Tästä johtuen Konecranes ja Cargotec ovat sopineet peruuttavansa suunnitellun sulautumisen.

Konecranes ja Cargotec ovat saaneet hyväksynnät suunnitellulle sulautumiselle lukuisilta kilpailuviranomaisilta. Euroopan komissio antoi ehdollisen hyväksyntänsä 24.2.2022 tiedotetun mukaisesti. Lisäksi Kiinan markkinasääntelyviranomainen (China’s State Admistration for Market Regulation) ja yhdeksän muuta lainkäyttöaluetta ovat hyväksyneet suunnitellun sulautumisen. 

CMA:lta lupamenettelyn aikana saamansa palautteen perusteella Konecranesin ja Cargotecin hallitukset ovat huolellisesti harkinneet muuttavansa tarjoamaansa toimenpidepakettia sekä vaihtoehtoisia toimenpidepaketteja CMA:n esittämiin kilpailuhuoliin vastaamiseksi. Hallitukset eivät kuitenkaan ole löytäneet sellaista tyydyttävää ratkaisua, joka olisi ollut Konecranesin, Cargotecin ja tulevan yhtiön osakkeenomistajien parhaan edun mukainen ja joka ei vaarantaisi ehdotetun sulautumisen 1.10.2020 esitettyjä perusteita.

CMA:n kielteisen raportin perusteella Konecranesin ja Cargotecin hallitukset ovat näin ollen päättäneet, että on Konecranesin ja Cargotecin sekä molempien yhtiöiden osakkeenomistajien parhaan edun mukaista peruuttaa sulautuminen.

”Konecranesin ja Cargotecin 1.10.2020 tiedotettu yhdistyminen olisi luonut yhtiön, joka olisi ollut suurempi kuin osiensa summa. Kilpailuviranomaisprosessi on ollut laaja ja selvitykset perusteellisia ja Konecranesin hallitus on pettynyt, että tarjottu toimenpidepaketti ei poistanut kaikkien kilpailuviranomaisten huolenaiheita. Samalla uskomme, että lisätoimenpiteet eivät olisi olleet Konecranesin osakkeenomistajien parhaan edun mukaisia, sillä ne olisivat muuttaneet transaktion strategisia perusteita. Konecranes tulee jatkamaan strategiaansa ja edistämään arvonluontimahdollisuuksiaan itsenäisesti”; sanoo Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja.

Cargotecin hallitus on vakuuttunut siitä, että sulautuminen olisi luonut huomattavaa arvoa sekä koko teollisuudenalalle että osakkeenomistajille parantamalla kestävää materiaalivirtaa. Yhdistyminen olisi luonut vahvan eurooppalaisen yhtiön nopeuttamalla yhteistä innovaatiokykyä kilpailua haittaamatta. Olemme tehneet kaiken mahdollisen sulautumisen toteuttamiseksi ja olemme pettyneitä, että sulautumissuunnitelmista oli luovuttava. Pitkän ja laajan lupaprosessin ja sulautumisen valmistelun jälkeen on aika siirtää fokus Cargotecin strategian toteuttamiseen ja omiin arvonluontimahdollisuuksiin”, kommentoi Ilkka Herlin, Cargotecin hallituksen puheenjohtaja.

Konecranes ja Cargotec lopettavat välittömästi sulautumisvalmistelut ja jatkavat toimintojaan erikseen itsenäisinä yhtiöinä.

Vuoden 2021 loppuun mennessä Konecranes on kirjannut 56 miljoonaa euroa ja Cargotec 57 miljoonaa euroa sulautumiseen liittyviä transaktio- ja integraatiosuunnittelukustannuksia. Arvio järjestelyn 125 miljoonan euron kokonaiskustannuksista (pois lukien integraatiosuunnittelukulut) on edelleen voimassa. Transaktio- ja integraatiosuunnittelun lopulliset kustannukset raportoidaan, kun ne ovat saavilla.Lue seuraavaksi