Uutiset

Työkoneet

Kesla investoi testikeskukseen

Jälkimarkkinointipäällikkö Reijo Tuononen (vas.) ja vastaanottotarkastaja Pasi Sormunen ovat tyytyväisiä uuteen testikeskukseen.

Keslan tuotteet ovat sen 60-vuotisen historian ajan olleet kuuluisia erinomaisesta laadustaan. Laadun ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä. Yhtenä osana laatutyötä Kesla investoi juuri käyttöönotettuun testikeskukseen.

Uusi testikeskus mahdollistaa tuotteiden ja komponenttien testaamisen laajasti, sillä keskuksesta löytyvät perinteisten mittaus- ja testaustyökalujen lisäksi mm. hydraulikoneikot toimivuuden testaamiseen. Tuotteiden käyttötestaus tullaan jatkossakin tekemään valmistusprosessin yhteydessä tuotannossa. Sen sijaan keskuksessa keskitytään alihankintakomponenttien tarkistukseen, reklamoitujen komponenttien testaamiseen ja ongelmien juurisyiden etsintään sekä tuotteiden kunnostamiseen.

Testikeskuksen paikaksi tuli Joensuu, sillä siellä sijaitsee valtaosa yhtiön tuotekehityksen, laadun ja jälkimarkkinoinnin resursseista.

Kaikki lähtee laadukkaista komponenteista

Keslan toimintaa suuntaa ISO 9001-laatusertifikaatti sekä ISO3834-2-hitsaussertifikaatti. Komponenteista osa tulee yrityksen Ilomantsin tehtaalta, mutta merkittävä osa tulee myös muilta alihankkijoilta. Myös alihankkijoilta odotetaan samojen laatustandardien täyttämistä. Yksi tärkeä osa testikeskuksen toimintaa ovatkin saapuneiden komponenttien laadunvarmistus.

”Laadunvarmistusta tehdään keskuksessa mutta myös tavaran vastaanotossa, jossa työskentelevät ovat kaikki myös koulutettuja tarkastajia”, toteaa jälkimarkkinointipäällikkö Reijo Tuononen Keslalta. ”Tarkastusvaiheessa löydetyt puutteet parantavat Kesla-tuotteiden laadukkuutta ja vähentävät siten reklamaatiokustannuksia ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä.”

Reklamaatiotapauksissa komponenttia testataan testikeskuksessa. Tarvittaessa tarkastukset laajennetaan koko erään. Testauksen lisäksi apuna käytetään tuotesuunnittelijoiden ja jälkimarkkinoinnin asiantuntemusta.

”Niin Keslan kuin toimittajiemme tavoitteena on hyvä, asiakastarpeet täyttävä laatu. Palautetta ja parannusehdotuksia otetaan mielellään vastaan ja siihen suhtaudutaan vakavasti”, toteaa laatupäällikkö Tero Tanskanen. ”Onnistumisen edellytyksien on oltava olemassa, sattuma ei ole kumppanimme.”

Keslan tuotteiden laatuun on panostettu merkittävästi viime vuosina. Niinpä jokaisella lanseerattavalla tuotteella on myös laadunhallintasuunnitelma, jossa määritellään jo ennakkoon laadun sallittu vaihtelu ja testauskohteet. Nämä perustuvat tunnistettuihin riskeihin ja jäännösriskien hallintaan.

Testikeskus tarjoaa toimintamahdollisuuksia myös jälkimarkkinoinnille

Testikeskus tarjoaa hyvät tilat myös yksittäisten komponenttien kunnostamiseen tapauksissa, joissa se on järkevää. Myös yksittäisten koneiden kunnostaminen on tiloissa mahdollista samoin kuin järjestelmäpäivitysten toteuttaminen.

”Jos on esimerkiksi epäilystä, johtuuko nosturin poikkeava toiminta alustakoneen öljyntuoton riittävyydestä, voidaan sama nosturi kytkeä testauskeskuksen hydrauliikkaan. Jos nosturi toimii tuolloin hyvin, voidaan selkeästi todeta, että alustakoneen öljyntuotto ei ole riittävä”, toteaa vastaanottotarkastaja Pasi Sormunen.

Jälkimarkkinointipäällikkö Reijo Tuononen toteaa tilan olevan loistava myös koulutuksiin.

Keslalla uskotaan voimakkaan panostuksen laadun kehittämiseen kannattavan pitkässä juoksussa. Asiakas on kaiken keskiössä ja uskomme suomalaiseen työhön. Niin tekevät asiakkaammekin, kansallisuudesta riippumatta.

Lue seuraavaksi