Uutiset

Työkoneet

Kesällä päällystetään 3 000 kilometriä maanteitä

Kesällä 2018 päällystetään arviolta 3 000 kilometriä maantietä. Pisimmät tietyömaat sijaitsevat Tuomarila-Veikkola, Mäntsälä-Lahti sekä Haarajoki-Karisto -tieosuuksilla. Liikenneviraston karttasovelluksesta tienkäyttäjät voivat tarkista, missä töitä tehdään. Jotta tietyömaan arvioidaan aiheuttavan tieliikenteelle merkittävää haittaa, työmaan tulee olla yli 15 kilometriä pitkä sekä sijaita sellaisella tieosuudella, jossa on vuorokaudessa paljon liikennettä (yli 6000 ajoneuvoa/vrk).

Päällystettyjen maanteiden ylläpitoon on tänä vuonna käytettävissä noin 139 miljoonaa euroa. Tästä noin 22 miljoonaa euroa kuluu tiemerkintöjen uusimiseen ja loput käytetään päällysteiden uusimiseen. Päällysteiden uusimiseen käytettävä rahamäärä on pienempi kuin viime vuonna.

”Asfalttipäällysteen yhtenä pääraaka-aineena käytettävä sideaine bitumi muodostaa suuren osan valmiin päällysteen hinnasta. Bitumin hinta on vaihdellut viime vuosina voimakkaasti, mikä osaltaan vaikuttaa lopullisiin päällystysmääriin. Viime aikoina bitumin hinta on ollut nousussa”, kertoo päällystettyjen teiden ylläpidon ja hankinnan asiantuntija Ossi Saarinen Liikennevirastosta.

Korjausvelkaohjelman ansiosta vilkasliikenteisen tieverkon palvelutaso ja kuntotilanne on kuitenkin pystytty säilyttämään. Vuosittaisesta maanteiden liikennesuoritteesta valtaosa, noin 85 prosenttia kohdistuu tälle 20 000 kilometrin mittaiselle tieverkolle. Tämän ulkopuolelle jää noin 30 000 kilometriä vähäliikenteistä päällystettyä tieverkkoa, jonka kunto heikkenee ja jota pyritään pitämään liikennöitävässä kunnossa pääsääntöisesti paikkauksin.

Huomaavaiset tienkäyttäjät osallistuvat turvallisen päällystystyömaan toteuttamiseen

Päällystystyöt pyritään ajoittamaan niin että niistä aiheutuisi liikenteelle mahdollisimman vähän haittaa, mutta täysin häiriöttä niitä ei pystytä tekemään. Suomen kesä on lyhyt ja päällystystyöt on tehtävä mahdollisimman hyvissä sääoloissa, jotta saataisiin kestäviä päällysteitä. Lämpimässä ilmassa uusi päällyste jäähtyy hitaasti, mikä myös osaltaan hidastaa työmaan ohittamista, kun uusi päällyste on pidettävä liikenteeltä suljettuna sen laadun varmistamiseksi.

Jokainen tienkäyttäjä on osallinen turvallisen päällystystyön toteutukseen. Päällystystyön kohdalla on erityisen tärkeää olla tarkkaavainen, varovainen ja noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia työntekijöiden ja liikenteen turvallisuuden parantamiseksi.

”Autoilijoilta toivotaan malttia ja varovaisuutta tiellä vaarallisissa oloissa työtään tekeviä työntekijöitä kohtaan. Osalla päällystystyömaista käytetään turvallisuuden parantamiseksi niin sanottuja saattoautoja, jotka johtavat työmaan ohittavaa liikennettä työmaan ohi hallitusti oikealla nopeudella”, toteaa Saarinen. (Kuvat: Olli Päiviö)

Lue seuraavaksi