Uutiset

Työkoneet

Kaivosalalle vientiä ja investointeja

Helmikuussa käynnistyvä Finpron uusi kaivosteollisuuden kasvuohjelma vauhdittaa pk-yritysten kansainvälistä kasvua ja edistää alan ulkomaisia investointeja Suomeen. Ohjelmaa tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille mahdollisuuden tarttua kaivosalan kansainvälisiin hankkeisiin, joihin arvioidaan investoitavan globaalisti yhteensä noin 500 miljardia euroa lähivuosina.

”Suomessa on ainutlaatuinen alan suuryritysten ympärille syntynyt korkean osaamisen kaivosklusteri. Suuryrityksemme menestyvät hyvin kansainvälisesti, joten kasvuohjelma keskittyy pk-yritysten kansainvälistymisen vauhdittamiseen. Alan yrityksillä on kansainvälisen tason ratkaisuja kaivannaisteollisuuden arvoketjun eri vaiheisiin esimerkiksi energiatehokkuudessa ja teollisessa internetissä”, kertoo Export Finlandin kaivosteollisuuden kasvuohjelman johtaja Tuomo Airaksinen Finprosta.

Helmikuussa käynnistyvän Finpron Export Finlandin ja Invest in Finlandin kaivosteollisuuden kasvuohjelman tavoitteena on lisätä vientiä tekevien yritysten määrää, avata uusia markkinoita yrityksille ja lisätä ulkomaisia investointeja Suomeen. Kaivosklusteri työllistää Suomessa kokonaisuudessaan yli 17 000 ihmistä. Kaivosteknologian viennin arvo Suomessa on 1,6 miljardia euroa, josta valtaosa on muutaman suuryrityksen harteilla, kuten Metson ja Outotecin. Pk-yritysten viennin arvo on tästä vain murto-osa, mutta tunnistettu kasvupotentiaali on merkittävä. Ohjelmaan halutaan mukaan laaja joukko suomalaisia kaivosteollisuudelle tuotteita ja palveluita tarjoavia yrityksiä. Kasvuohjelma on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama.

Tähtäimessä suurimmat kaivoshankkeet

Metallien ja mineraalien tarve kasvaa johtuen väestön kasvusta, kaupungistumisesta ja elintason noususta. Kaivosteollisuuden globaalien investointisuunnitelmien arvioidaan olevan noin 500 miljardia euroa. Suurimpia hankkeita ollaan käynnistämässä Kanadassa, Australiassa, Venäjällä, Chilessä, Brasiliassa, Perussa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa. Suomalaisille laite- ja teknologiatoimittajille pienikin markkinaosuus globaaleista kaivosteollisuuden markkinoista merkitsee valtavaa kasvua.

”Suomalaisyritysten näkökulmasta kaivosteknologian ostajat ovat hyvin konservatiivisia. Alkavan vaiheen yritysten on löydettävä pilottikohde ja asiakas, joka haluaa testata yrityksen ratkaisua. Vientivalmiuksien sparraamisen lisäksi helpotamme yrityksiä tunnistamaan eri markkinoiden liiketoimintamahdollisuuksia ja luomaan yhteyksiä asiakkaisiin”, Airaksinen sanoo.

Ennen kesää ohjelmassa kartoitetaan yrityksille lupaavimmat markkinat ja kirkastetaan ohjelmaan osallistuvien yritysten tarjoamia ratkaisuja ja tuotteita kansainvälisille markkinoille sopiviksi. Ohjelmassa tehdään kohdennetut selvitykset arvoketjun eri vaiheista ja autetaan yrityksiä löytämään kaivoshankkeet ja asiakkaat, joilla on suomalaisten yritysten ratkaisuille kysyntää. Tavoitteena on, että yritykset pääsisivät tapaamaan potentiaalisia asiakkaita syksyn aikana ja hieromaan kauppoja.

Investointeja ja työtä Suomeen

Kasvuohjelma keskittyy myös ulkomaisten investointien hankintaan aikaisen vaiheen kaivostoimintaan Suomessa ja investointeihin suomalaisiin vientiyrityksiin. Vahvistamalla kuvaa Suomesta kaivosteollisuuden osaajamaana kansainvälisten sijoittajien ja yritysten keskuudessa tuetaan uusien hankkeiden käynnistymistä Suomessa.

”Suomessa toimivien malminetsintäyhtiöiden yksi keskeinen haaste on rahoituspula. Autamme osana ohjelmaa näitä yrityksiä hankkimaan itselleen rahoitusta ja edistämään verotuloja ja työtä Suomeen tuovien uusien kaivosten perustamista”, Airaksinen kertoo.

Kaivoshankkeet työllistävät pitkän aikaa ja tuovat vienti- ja verotuloja erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen. Esimerkiksi uuden kaivoksen perustamiskuluista 70–80 prosenttia jää Suomeen. Suomesta etsittävistä malmeista tärkeimmät ovat kulta, kupari, nikkeli ja sinkki.

Lue seuraavaksi