Uutiset

Työkoneet

Jättimäinen luolalämpövarasto Helsingin Mustikkamaalle

​Helen on päättänyt rakentaa Mustikkamaan vanhoihin öljyluoliin Suomen suurimman lämpövaraston, jossa voidaan varastoida kaukolämpöä. Lämpövarasto mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen. Mustikkamaan luolalämpövaraston investointipäätös hyväksyttiin Helenin hallituksessa maaliskuussa. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä uuden teknologian investointituki kattaa 2,1 miljoonaa euroa.

Luolalämpövaraston suunnittelu on jo alkanut, hankinnat alkavat keväällä ja rakennustyöt 2019 alussa. Lämpövarasto valmistuu tuotantokäyttöön 2021.

Mustikkamaan alla sijaitsevissa kolmessa kallioluolassa on aiemmin säilötty raskasta polttoöljyä. Öljyvarastot tyhjennettiin ja poistettiin käytöstä jo vuonna 1999. Luolista kaksi yhdistettyä luolaa muutetaan nyt lämpövarastoksi. Luoliin varastoidaan kaukolämpöä käytettäväksi toisena, parempana ajankohtana. Varausta purettaessa lämpö voidaan hyödyntää sellaisenaan kaukolämpönä. Lämpövarasto tuo joustoa energiajärjestelmään, sillä lataamisen ja purkamisen kautta se tasaa vaihtelevaa lämmön kulutusta.

”Mustikkamaan luolalämpövaraston ansiosta kaikkea lämpöä ei tarvitse käyttää ja tuottaa samanaikaisesti. Sen avulla voidaan esimerkiksi välttää erillisten, öljyllä tai kaasulla toimivien lämpölaitosten käynnistämisiä talvikaudella”, sanoo yksikön päällikkö Juhani Aaltonen Helenistä.

”Lämpövaraston avulla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä erillisessä lämmöntuotannossa ja samalla lisätään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja yhteistuotantosähköä”, Aaltonen jatkaa. Lämpövaraston tilavuus on 260 000 kuutiometriä. Lataus- ja purkuteho on 120 megawattia, mikä mahdollistaa noin neljän vuorokauden purun tai latauksen akun ollessa täysi tai tyhjä.

Maanalaista infraa hyödynnetään

Mustikkamaan luolalämpövarastoon mahtuu vettä yli 40 kertaa Helsingin uimastadionin altaiden vesimäärän verran. Lämpövarasto täytetään vesijohtovedellä ja liitetään kaukolämpöverkkoon lämmönvaihtimen kautta. Lämpövaraston liitännässä kaukolämpöverkkoon hyödynnetään olemassa olevaa tunnelia, joka kulkee meren ja Sompasaaren alta Hanasaaren voimalaitosalueelta Mustikkamaalle. Koska maanalaiset luolat, prosessitilat ja tunneli ovat jo olemassa, tekninen toteutus on suunniteltu ilman kallion lisälouhintaa. Lämpövarasto tulee sijaitsemaan kokonaan maan alla. Maanpäällisiä rakennuksia ei rakenneta, eikä lämmön varastointi vaikuta Mustikkamaan muuhun toimintaan.

Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan useita erilaisia keinoja, ja energian varastoinnilla on tässä merkittävä rooli. Mustikkamaan lämpövarastoratkaisu tukee kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteuttamista. Se parantaa energiajärjestelmän energiatehokkuutta ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Se tukee kivihiilen käytön vähentämistä ja korvaamista muilla tuotantotavoilla.

Lämpövarastoinvestointi tukee sähkömarkkinoiden toimintaa ja uusiutuvan energian lisäämistä koko sähköjärjestelmään. Se lisää myös yhteistuotantosähköä. Mustikkamaan lämpövarastolla voidaan lisätä sähkön ja lämmön yhteistuotannon kannattavaa käyttöaikaa ja parantaa sen mahdollisuuksia toimia markkinoilla jatkossakin turvaamassa energian tuotanto- ja toimitusvarmuutta.

Lue seuraavaksi