Uutiset

Kuljetuskalusto

Itä-Suomessa maanteitä päällystetään puolet vähemmän kuin vuosi sitten


Artikkelikuva: Päällysteiden uusimismäärän vähenemiseen vaikuttavat vähenevä rahoitus sekä viimeisten vuosien aikana tapahtunut raaka-aineiden ja energian hinnannousu.


Tämänhetkisen päällystysohjelman mukaan maanteitä päällystetään vuonna 2023 Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa yhteensä noin 240 kilometrin matkalla. Päällystystyöpituus on noin 120 kilometriä lyhyempi kuin edellisenä vuonna.

Pohjois-Savon ELY-keskus käyttää vuonna 2023 päällystetyn tieverkon päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon Itä-Suomen maakunnissa Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa yhteensä noin 28 miljoona euroa. Käytettävissä oleva rahoitus on noin 7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2022.

Päällysteiden uusimismäärän vähenemiseen vaikuttavat vähenevä rahoitus sekä viimeisten vuosien aikana tapahtunut raaka-aineiden ja energian hinnannousu. Korjausvelan hillitsemiseksi alueella pitäisi pystyä päällystämään maanteitä noin 500 km vuosittain.

Päällystetyn tieverkon ylläpitotyöt muodostuvat teiden uudelleenpäällystystöistä, päällysteiden paikkauksista sekä tiemerkintöjen kunnostamisesta. Päällystystöiden yhteydessä tehdään muutamilla kohteilla myös pieniä tierakenteen parantamistoimenpiteitä.

Tänä vuonna Itä-Suomen alueen tieverkolla huonokuntoisten päällysteiden määrä lisääntyy noin 70 km edellisestä vuodesta. Maanteillä arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 1 230 km huonokuntoiseksi luokiteltuja päällysteitä. Mikäli tulevaisuudessa rahoitus ja päällystystöiden kustannukset pysyvät nykyisen suuruisina, huonokuntoisten päällysteiden määrän arvioidaan lisääntyvän tieverkolla noin 100-150 km joka vuosi.

Tulevaisuuden kuntotilan kehittymisessä on huomionarvoista, että kolmasosa päällystetystä tieverkosta on jo luokiteltu tyydyttäväkuntoiseksi ja niiden määrä lisääntyy myös vuosittain. Päällysteiden kunnon heikkeneminen näkyy tienkäyttäjille merkittävästi heikentyneenä palvelutasona seutu- ja yhdystieverkolla.