Uutiset

Työkoneet

Pääkirjoitus: Investointeja tulevaan

Juha Kuusjärvi

Toimituspäällikkö, työkoneala
Konepörssi

Useissa asioissa ollaan vähentämässä viranomaisvalvontaa ja siirtämässä toiminnan vastuuta toiminnan harjoittajille. Yhteiskunnallisten säästötavoitteiden paineessa mietitään kaikkia konsteja kulujen vähentämiseen. Vaarana tässäkin on, että säästäminen tulee kalliiksi.

Kehysriihessä viime maaliskuussa näitä leikkauksia kaavailtiin. Iso osa niistä on kohdistumassa ympäristövalvontaan. Vuosituhannen alusta lukien ELY-keskusten henkilökuntaa on jo vähennetty reilusti, mikä näkyy erityisesti valvonnan kulmakivenä olevien tarkastuskäyntien määrässä. Resurssipulasta puhuttiin Talvivaaran katastrofin yhteydessä varsin isosti.

Epävarmuus kaivostoiminnassa, kuin myös monilla muilla teollisuuden aloilla, ei ole toiminnan eikä ympäristön kannalta hyvä asia. Hyvä toimintaympäristö, jota luovat toimiva lupa- ja viranomaismenettely, kannustavat vastuullisuuteen niin ympäristön kuin yhteiskunnan suhteen. Tältä pohjalta uskalletaan tehdä myös uusia investointeja.

Kaivosala kokoontuu 19.–20.11. Jyväskylään Finnmateria 2014 -messuille. Mielenkiintoisen näyttelytarjonnan ohella siellä kuullaan monia alan seminaareja ajankohtaisista aiheista.

Lue seuraavaksi