Uutiset

Työkoneet

Infrahankkeiden kustannusten hallintaa allianssimallilla

Uusi ICT-allianssi kehittää kustannusarvioiden laskentaa infrahankkeissa. Liikennevirasto sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on luoda infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palvelu.

Uusi kustannuslaskentajärjestelmä tuottaa luotettavat kustannusarviot läpinäkyvästi infrahankkeiden suunnitteluvaiheisiin. Tarpeen mukaan järjestelmä tulee palvelemaan myös toteutus- ja ylläpitovaiheita. Tilaajat haluavat infra-alalle kustannuslaskentajärjestelmän, joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteisiin.

”Nykyistä tarkemman ja ajantasaisemman kustannustiedon avulla voimme kohdentaa rahoitusta tehokkaammin ja luoda paremmat edellytykset luotettavaan päätöksentekoon”, tilaajan projektipäällikkö Heli Sissonen Liikennevirastosta sanoo.

”Infra-alan tietomallintamisessa ja avoimen datan hyödyntämisessä on päästy pitkälle, joten myös kustannuslaskennan kehittämiselle on tilausta. Tavoitteena on, että järjestelmä palvelee laajasti koko infra-alaa”, allianssin projektipäällikkö Marketta Wainio Civilpoint Oy:ltä toteaa.

Allianssissa monipuolista osaamista

”Allianssimalli valikoitui toteutusmuodoksi, koska kyseessä on laaja-alainen ja eri osapuolten tarpeisiin vastaava pitkäkestoinen palveluhankinta. Lisäksi Liikennevirastolla on hyviä kokemuksia allianssin hyödyntämisestä tiestötietojärjestelmän kehittämistyössä”, kertoo Sissonen.

Tilaajan kumppaniksi on valittu Ihku-ryhmittymä, jonka muodostavat Ramboll Finland Oy, Civilpoint Oy, Solita Oy ja Mittaviiva Oy.

”Muodostamme yhdessä vahvan osaajakeskittymän. Ryhmässä on monipuolisesti infra-alan, kustannuslaskennan ja tietojärjestelmän kehittämisen asiantuntijoita. Tarkoitus on hyödyntää myös allianssin ulkopuolista osaamista parhaan tuloksen aikaansaamiseksi”, sanoo Wainio.

Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuosien 2019–2020 aikana, minkä jälkeen alkaa palveluvaihe. Hankkeen alustava kustannusarvio on kahdeksan miljoonaa euroa.

Lue seuraavaksi