Uutiset

Työkoneet

Hyytöpuomit paikoilleen Kymijoella

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on aloittanut hyydöntorjuntapuomien asentamisen Kymijokeen. Puomien tarkoitus on hidastaa pintavirtausta ja nopeuttaa jääkannen muodostumista jokeen. Puomit ovat joen poikki asennettuja puutukkeja tai paksuja pintavirtausta hidastavia köysiä. Kymijoella on käytetty puomeja hyydön torjuntaan 1920-luvulta lähtien.

Hyytöpuomeilla hidastetaan veden pintavirtausta niin, että jokeen syntyisi jääkansi. Jääkansi estää veden jäähtymistä ja siten hyydön muodostumista. Kun hyytöä muodostuu jokeen, nostaa se vedenkorkeuksia ja saattaa aiheuttaa veden tulvimista.

Nykyinen vesitilanne-ennuste ja Päijänteen alhaalla oleva vedenkorkeus huomioiden tulee virtaama Kymijoella olemaan talvella keskimääräistä alhaisemmalla tasolla. Tulevan talven pakkasjakson pituus ratkaisee, kuinka pahaksi talven hyytötilanne ja hyytötulvat muodostuvat. Pitkään jatkuva kireä pakkasjakso tulee nostamaan vedenkorkeuksia huomattavasti normaalista vedenkorkeuden tasosta, vaikka virtaama olisikin alhaisella tasolla.

Lue seuraavaksi