Uutiset

Työkoneet

Helsingin työkoneiden päästöt pienentyneet merkittävästi

Kaupungin työkoneet ja muut ajoneuvot siirtyvät vauhdilla biopolttoaineisiin. Päästövähennykset ovat jo nyt huomattavia, vaikka vasta osa kaupungin ajoneuvoista on käyttänyt biopolttoaineita kesästä 2017. Nämä biopolttoaineella kulkevat työkoneet ovat tuottaneet Staran mukaan huhtikuun 2018 loppuun mennessä 1 160 tonnia aiempaa vähemmän hiilidioksidia. Se tarkoittaa yli 20 prosentin vähennystä Staran ajoneuvojen yhteenlasketuista hiilidioksidipäästöistä. Myös haitalliset lähipäästöt vähenivät tuntuvasti, kun fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni.

Biopolttoaineiden käyttö laajenee myös kaupungin muihin ajoneuvoihin, sillä Staran johtokunta päätti 24. toukokuuta, että jatkossa kaikkien kaupungin dieselajoneuvojen ensisijainen polttoaine on uusiutuva diesel.

”Helsingin ilmanlaatu paranee etenkin keskustassa, kun yhä suurempi osa kaupungin työkoneista ja muista ajoneuvoista siirtyy uusiutuviin polttoaineisiin”, Staran yksikönjohtaja Sami Aherva sanoo.

Uusiutuva diesel laskee kasvihuonekaasupäästöjä, mutta sitäkin merkittävämpi muutos ihmisten ja ympäristön kannalta on käytöstä seuraava haitallisten lähipäästöjen lasku.

”Vanhemmissa autoissa ja työkoneissa uusiutuva diesel vähentää hiukkaspäästöjä jopa kolmanneksen. Parhaimmillaan biopolttoaineet alentavat kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin”, tietää Aherva.

Uuden sukupolven uusiutuvia biopolttoaineita

Kaupungin työkoneiden käyttämä Neste MY uusiutuva diesel lukeutuu niin sanottuihin uuden sukupolven biopolttoaineisiin, jotka valmistetaan kokonaan jätteistä ja tähteistä. Sen tuottamat pakokaasupäästöt sisältävät perinteiseen fossiiliseen dieseliin verrattuna 33 prosenttia vähemmän pienhiukkasia, 30 prosenttia vähemmän hiilivetyä, 24 prosenttia vähemmän häkää ja 9 prosenttia vähemmän typen oksideja. Biopolttoaineet ovat toiminnallisesti yhä hyviä kuin fossiiliset polttoaineet, eikä niistä ole haittaa työkoneille. Näin osoittavat esimerkiksi VTT:n tutkimukset.

Stara on sitoutunut Ekokompassi-ympäristöohjelmansa mukaisesti siihen, että sen toiminta on hiilineutraalia jo vuonna 2030 – ilman päästökauppaa. Vaade biopolttoaineiden käytöstä on tulevaisuudessa tarkoitus tuoda myös alihankkijoiden kilpailutuskriteereihin. Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035.

Taustalla Biosata-hanke

Biopolttoaineisiin siirtymisen taustalla on Biosata-hanke, joka lukeutuu pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön projekteihin. Sen tavoitteena on tehdä Helsingin seudusta maailman paras testialue puhtaille ja älykkäille ratkaisuille. Hankkeen myötä Staran kuorma-autot ja työkoneet ja HSL:n tilaama bussiliikenne siirtyvät käyttämään vain uusiutuvia jäte- ja tähdepohjaisia biopolttoaineita vuoteen 2020 mennessä.

Biopolttoaineet eivät edellytä uusia ajoneuvoja tai uutta jakeluinfrastruktuuria. Siksi ne ovat nopea reitti pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja avainasemassa Helsingin seudun liikenteen päästötavoitteissa. Laaja yhteistyökumppaneiden verkosto mahdollistaa nopean siirtymisen biopolttoaineisiin. Stara, Neste, HSL, UPM, Teboil, St1, Työ- ja elinkeinoministeriö, pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö, Öljy- ja biopolttoaineala ry ja VTT pyrkivät yhdessä mahdollisimman laajaan biopolttoaineiden käyttöön.

Lue seuraavaksi