Uutiset

Työkoneet

Havator vahvasti mukana Kemin satamalaajennuksessa

Kemiin rakennettavan uuden biotuotetehtaan vaikutukset ulottuvat myös Kemin satamaan. Siellä on nyt jo vapusta alkaen operoitu Ajoksen Uusi Laituri -projektin nimissä. Havator Oy:n ristikkopuominosturi on osallistunut näkyvästi tähän projektiin nostelemalla 200 tonnin painoisia laiturielementtejä mereen. Työmaan pääurakoitsija toimii YIT, jonka alaisuudessa Havatorkin operoi. Tilaajana on Kemin Satama Oy.

Kemin Ajoksessa rakennetaan parhaillaan laajennusta nykyisen satama-alueen eteläpuolelle. Uutta laituria syntyy yhteensä 422 metriä. Laajennusprojekti käsittää uuden laiturin lisäksi myös runsaasti pengerrystä tulevia halleja varten sekä uuden laiturin eteen tulevan kääntöaltaan syventämisen.

Laituriprojektissa mereen upotetaan kahdenlaisia elementtejä. Isommat K-elementit painavat noin 200 ja pienemmät S-elementit 100 tonnia. K-elementti on muodoltaan kuin kirjatuki, jonka 14,5 metrin pystysivu muodostaa laiturin reunan. S-elementit puolestaan sitovat kaksi K-elementtiä toisiinsa. Elementit valetaan liukuvaluna rantapenkereellä, josta ne sitten nostetaan loppusijoituspaikkaansa Havatorin jättiläisellä.

Havatorin osalta projekti jakautuu kahteen osaan. Tänä vuonna mereen nostetaan noin puolet elementeistä ja loput ensi vuoden puolella. Valmista koko projektin osalta arvioidaan olevan kesällä 2023.

Havatorin iso tela-alustainen ristikkopuominosturi osallistuu Kemin sataman laajennukseen. Tässä 200 tonnin painoinen laiturielementti juuri laskeutumassa loppusijoituspaikkaansa mereen.

Osina paikalle

Lähellä synnyinseutujaan nyt operoiva Havator on valjastanut tähän sataman laajennustyöhön tela-alustaisen Demag CC 2800 -ristikkopuominosturin, jonka maksimi nostokapasiteetti on 600 tonnia. Laite on tuotu osina paikalle. Tavaraa on lähes 20 rekallisen verran. Nosturin toimintakuntoon kasaaminen vie 3–4 päivää.

Tässä satamaprojektissa käytetään 66 metrin pituista suoraa pääpuomia. Itse nosturin kiinteiden vastapainojen, 240 tonnia, lisäksi nostoissa käytettiin superliftiä eli irrallista  300 tonnia painavaa lisävastapainoa. Se kytkettiin kiinni siinä vaiheessa, kun taakkaa alettiin siirtää etäämmäs kääntökehästä. Nyt käytettiin niin sanottua ”lätkämallista” superliftiä, joka itsekin nousee hieman ylös maasta. Vaihtoehtoinen superlift tähän Demag CC 2800:een on vaunumallinen lisävastapaino, jollainen Havatoriltakin löytyy. Superliftiin voidaan maksimissaan kasata 300 tonnia lisävastapainoa.

Kemin työmaalla käytettiin telojen alla Havatorin toimittamia teräsponttooneja pintapaineiden tasaamiseksi. Konetta siirrettiin kuorma päällä, ja maksimaalinen kantavuus taattiin näin ponttooneilla.

Huolellinen valmistautuminen

Havatorilla on oma nostosuunnittelija, joka on tehnyt tarkat suunnitelmat myös tämän työmaan nostoihin. Taakkaa ei siis vain napata koukkuun ja pudoteta mereen, vaan jokainen liike (nosto, kääntö, ajo ja lasku) on tarkasti määritelty. Suunnittelu sisältää myös tapauskohtaiset tuulilaskelmat. Nostoissa tuuliraja on 12 metriä sekunnissa. Siitä kovemmilla tuulilla ei nostoja tehdä.

Tässä satamaprojektissa nosturi oli sijoitettuna pengerretylle täyttömaalle, joten kantavuuden varmistamiseksi nosturin alle oli laitettu kahdeksan kappaletta Havatorin toimittamia teräsponttooneja, tai superponttooneja, kuten Havatorin miehet niitä kutsuivat. Näin saatiin tasattua pintapaineita. Siirtoajotkin tapahtuivat koko ajan ponttoonien päällä.

Nostojen aikana seurattiin YIT:n toimesta reaaliajassa penkereen mahdollista painumaa inklinometrin (kaltevuusmittarin) avulla. Jokaisesta nostosta saatiin dataa myöhemmin tarkasteltavaksi.

Kaikilla ei hartiat kestä 200 tonnin nostoja. Tällä miehellä kestää. Kylmän rauhallisesti Lauri Yli-Niemi käskyttää jättinosturia. Nosturihommia Lauri on tehnyt jo 10 vuotta. Tässä lajissa ohjaamo ei ole täynnä käsiä, vaan kaikki tehdään ennalta suunnitellusti ja rauhallisuutta korostaen. 200 tonnin taakka sisältäisi kyllä rutkasti liike-energiaa, jos sitä liikuttelisi vauhdilla. Siinä menisi isompikin nosturi helposti mukana. Tässä hommassa ei saa puntti vipattaa.

Ei hätähousuille

Matka mereen on alkanut. Paikalleen liukuvalettu K-laiturielementti on juuri irrottanut otteensa äiti maasta sukeltaakseen ahdin valtakuntaan. Nostoapuna Demag CC 2800.

Satojen tonnien nostot eivät todellakaan ole mitään hätäisten miesten hommia. Se tuli selväksi, kun hetken seurasi nosturia ajavan Lauri Yli-Niemen toimintaa. Tyynen rauhallisena hän käskytti jättiläistä lähes etanan vauhdilla tapahtuviin liikkeisiin. Välillä liike pysähtyi ja tilannetta tarkkailtiin jälleen tyynen rauhallisesti ilman minkäänlaista hosumista. Voisi todeta, että tässä hommassa ei kiire paina, mutta vastuu sitäkin enemmän.

Hyvänä päivänä on päästy tekemään 4–5 nostoa, mikä osaltaan kertoo työn etenemisestä. Havatorilla yksi mies ohjaa nosturia hytistä ja toinen toimii ulkona radiomiehenä. Muita avustavia tehtäviä varten onkin sitten mukana melkoinen liuta miehiä kaikilta projektiin osallistuvilta tahoilta.

Maissa pari miestä kiinnittää ensin nostoliinat elementtiin henkilönostimen avulla. Seuraavaksi nosturi nostaa elementin ilmaan ja siirtyy laskukohtaan taakan ollessa lähellä kääntökehää. Sitten on superliftin kiinnityksen vuoro ennen kuin taakkaa aletaan siirtämään etäämmälle kehästä.

Siinäkin tarvitaan taas pari miestä. Ja kun elementti on oikeassa laskukohdassa, molskahtaa sukeltaja veteen varmistamaan kohdan ja irrottamaan nostoliinat. Upotuskohdan reunalla päivystää huoltoalus, jonka kannella on puolenkymmentä miestä varmistamassa lopputulosta ja avustamassa sukeltajaa.

Aina ei elementti asetu oikeaan asentoon, vaan se on nostettava hieman ylös ja tehtävä uusi passaus.

Nostoissa käytettiin 300 tonnin lisävastapainoa eli superliftiä, joka kytkettiin nosturiin vasta, kun elementti siirtyi kauemmas kääntökehästä.

Kerrankin kotinurkilla

Tällä kertaa nostohommia oli tarjolla torniolaiselle Havatorille lähellä omaa pääpaikkaa, tosin toiminta on kasvanut vuosien saatossa jo Pohjoismaiden laajuiseksi. Toimipisteitä on nykyisin jo parisenkymmentä ympäri Suomen. Ja Ruotsissa suunnilleen saman verran.

Palvelutarjontaan kuuluvat nostot, erikoiskuljetukset ja raskassiirrot. Yrityksellä on kymmenkunta tämän artikkelin kaltaisia niin sanottuja heavy-nostureita, joiden nostokapasiteetit ovat satoja tonneja. Tarjolla on niin tela-alustaisia ristikkopuominostureita kuin pyöräalustaisia teleskooppi- ja ristikkopuominostureita.

Havatorin Matti Ruuskan mukaan nämä isot nosturit ovat olleet hyvin työllistettynä viime aikoina ja kysyntä tuntuu vain kasvavan koko ajan. Asiakkaina ovat teollisuus ja alati kasvava tuulivoima-ala.


Photo by Havator
Photo by Havator
Photo by Havator


Lue seuraavaksi