Uutiset

Työkoneet

Harrikone vuokraa raskasta puhdistuskalustoa

Turkulainen Harrikone oy vuokraa järeitä suurtehoimureita, imuautoja ja korkeapainelaitteita. Vuokrausvalikoimassa on myös erilaisia viemärien avaus- ja puhdistuslaitteistoja, höyrynkehittimiä ja pienempiä pesureita, myös kuumavesipainepesureita. Kaikkiin vuokrattaviin välineisiin on tarjolla myös monenlaisia oheislaitteita. Ennalta sovittujen vuokrausjaksojen ohella Harrikone tarjoaa hyvää hätäapua tapauksissa, joissa puhdistusurakoitsijan oma kone särkyy tiukan aikataulun työmaalla, ja korvaava kone tarvitaan heti.

Tässä juuri M.Keskilän pajalta Raumalta valmistumaisillaan oleva ADR-yhdistelmäauto. Käytettynä hankittu laite on käynyt läpi muutaman kuukauden peruskunnostuksen. Ehjätkin komponentit purettiin osiin ja tarkistettiin. Tarvittaessa vaurioituneet osat korvattiin uusilla. Näin kokoonpanolle taataan uutta laitetta vastaava toimintakunto vuokrauskäytössä. Läpikäynnissä tarkistettiin niin hydrauliikan, sähköjärjestelmän kuin pneumatiikan osat. Kaikki toimenpiteet tehdään toimivuuden takaamiseksi ja työturvallisuusnormien täyttämiseksi.

Vuonna 2016 perustetun Harrikone oy:n päätoimiala on teollisuuden raskaan puhdistuskaluston vuokraus. Ajoittain tehdään myös konekauppaa, kun laitteen vuokrannut asiakas mieltyy siihen. Lisäksi yritys tekee puhdistusalan laitteisiin liittyvää koulutusta, jossa kiinnitetään huomiota kaluston käyttöön ja työmaiden työturvallisuuteen. Alan raskaassa kalustossa kun paineet voivat olla 3 000 baarin luokkaa ja imukaluston alipaineet sekä ilmamäärät erittäin suuria. Vuokrattavalle laitteelle annetaan aina tietenkin siihen liittyvä käyttökoulutus, mutta myös kohteisiin liittyvien oikeiden työmenetelmien opastus. Koulutuksen päällimmäisenä tavoitteena on turvallinen käyttö, mutta samalla myös työteho kasvaa oikeiden menetelmien myötä. Lisäksi oikein opastettuna vältytään laiterikoilta, jotka usein saattavat koitua kalliiksi. Suurin ongelma laiterikoista tulee usein seisokin muodossa, kun työn suoritus estyy. Koulutusta tehdään myös muillekin kuin vuokrausasiakkaille. Yrityksille räätälöidään tarvittaessa oma koulutusohjelma niin työnjohdolle kuin suorittavalle portaalle. Koulutuksesta saa todistuksen.

Mistä korvaava kone
Harrikoneen toimitusjohtaja Harri Salmi on toiminut pitkään teollisuuspuhdistusalalla ennen konevuokrausyrittäjäksi ryhtymistään. Tuolloin hän törmäsi usein ongelmaan, että konerikkojen yhteydessä oli useimmiten lähes mahdoton saada jostain vuokrattua korvaava laite. Salmi sanoo aikanaan metsästäneensä koneita vuokralle Keski-Euroopastakin asti siinä kuitenkaan onnistumatta. Teollisuuden toimeksiannot painottuvat yleensä aina revisioiden yhteyteen, jolloin aikataulut eivät taukoja salli. Erikoiskaluston ja kapean toimialan johdosta olemassa olevat laitteet ovat pääosin aina ”menossa”, joten vuokrakalustolle on kysyntää. Harri Salmi painottaa vielä, että nimenomaan kunnolliselle ja toimivalle kalustolle on kysyntää. Yhtenä seikkana vuokrakoneiden tarpeelle Salmi mainitsee puhdistusalan erikoiskaluston pitkät toimitusajat uushankintojen yhteydessä. Konerikkojen yhteydessä ei ole aikaa odotella uutta konetta jopa vuoden ajan.

Pyörät alla
Tänä päivänä Harrikoneella on noin parikymmentä suurta vuokrattavaa koneyksikköä, jotka pääosin ovat kuorma-autoalustaisia. Nimikkeitä ovat suurtehoimurit, imuautot ja yhdistelmälaitteistot sekä korkeapainelaitteet. Valikoimasta löytyy myös pienempää kalustoa, kuten viemärilaitteita, höyrynkehittimiä, pesureita, myös kuumavesipainepesureita sekä märkäpuhalluslaitteita. Lisäksi palveluun kuuluu erilaisten oheislaitteiden vuokraus käytettäväksi asiakkaiden omienkin koneiden yhteydessä.
Harri Salmelle on kertynyt vuosikymmenten aikana laaja tuttavapiiri puhdistusalan toimijoista ja asiakkaista. Heitä hän nyt palvelee vuokrauskalustonsa kanssa. Asiakkaita on koko Suomen alueella, pääpainon ollessa Etelä- ja Itä-Suomessa. Koneita ja laitteita vuokrataan lähinnä ammattikäyttöön teollisuuden puhdistusprojekteihin, rakennusalan korjaus- ja saneerauskohteisiin sekä myös vähän maatalouden toimeksiantoihin. Vuokrausajat ovat yleensä viikkoja, mutta pienempien laitteiden osalta puhutaan myös päivävuokrista. Yleisin vuokra-aika asettuu yhden viikon ja kahden kuukauden haarukkaan. Onpa yksi laite ollut kerran kolme vuottakin vuokralla yhteen mittaan. Vuokraushintaan sisältyy aina vuokralle antajan hoitamat verot, vakuutukset sekä käytön aikaiset huollot. Kuluvista osista vastaa vuokralle ottaja.
Harrikoneessa pyritään vuokrauskaluston yksinkertaisuuteen, jolloin toimintavarmuus on taattu. Myös puhelinneuvonta kuuluu vuokrauspakettiin. Näin käytöstä tulee tehokasta.
”Kalustoa on tietenkin jatkuvasti vuokrakäytössä, joten konerikkotapauksiin on mahdoton aina löytää varmasti heti korvaava laite. Toki pyrimme tarjoamaan apua akuuteissakin tapauksissa mahdollisuuksien mukaan”, sanoo Harri Salmi. ”Aina kannattaa siis tiedustella tilannetta. Parhaassa tapauksessa sopiva kone on vapaana, ja jo seuraavana päivänä työmaalla.”
Salmi korostaa myös ennakointia vuokrausasioissa, jos siihen on mahdollisuutta. Suuret revisiot ovat yleensä hyvin tiedossa jo etukäteen, joten sopivaa puhdistuskalustoa kannattaa varata hyvissä ajoin.

Harrikoneen Harri Salmi (vas.) ja M.Keskilä oy:n Marko Keskilä tyytyväisinä uusimman peruskunnostuksen edessä. Scania R 420 -alustainen yhdistelmäauto soveltuu teollisuuden vaativiin puhdistuksiin. Autossa on kaksi korkeapainepumppua, joista toisessa on suuri vesimäärä (340 l/min) ja pieni paine (200 bar) ja toisessa pieni vesimäärä (100 l/min) ja suuri paine (600 bar). Imutehoa on 2 500 kuutiometriä tunnissa. Laitteistosta saadaan myös täysi alipaine sitä tarvitseviin kohteisiin. Käytetty laite on kunnostettu auton ohjaamoa myöden.

Uutta ja peruskorjattua
Harrikoneen vuokrattava kalusto on sekä uutena että käytettynä hankittua. Salmella on pitkä ostohistoria juuri puhdistuskaluston osalta aikaisemmilta ajoilta, ja kontaktien hyödyntäminen jatkuu edelleen koko Euroopan alueelta. Salmen mukaan alan käytettyjä laitteita hankitaan paljon Hollannista. Hyviä käytettyjä koneita on vaikea löytää tälläkin alalla, mutta jonkin verran niitä kuitenkin Salmen mukaan koko ajan ilmaantuu tarjolle. Käytettynä hankitut laitteet käydään perusteellisesti läpi ja ne kunnostetaan aina uutta vastaavaan toimintakuntoon. Tässä kohtaa mukaan tulevat Harrikoneen pitkäaikaiset yhteistyökumppanit, jotka korjaavat ja varustelevat käytetyt koneet ja laitteet. Raumalainen raskaskonehuolto M.Keskilä oy, piikkiöläinen Samin Korjaamo oy ja tuusulalainen A. Kiira oy hoitavat käytetyn kaluston kunnostukset sekä myös itse vuokraukseen liittyvät proseduurit, kuten koneiden luovutukset ja vastaanotot tarkastuksineen käyttökoulutusta unohtamatta. Samoin yhteistyökumppanit hoitavat vuokrakoneiden ylläpidon ja kenttähuollotkin. Salmi sanoo kyseisen toimintamallin olevan erittäin hyvin toimiva konsepti. Näitä huoltomiehiään hän kehuu vuolaasti. Kaikki laiterakennukset, -korjaukset ja -varustelut sujuvat helposti, kun on pitkä yhteinen historia.

 

 

Lue seuraavaksi