Uutiset

Työkoneet

Geonex alittaa mistä vain

Kaivamattomat tekniikat lisäävät suosiotaan, sillä niiden avulla jo rakennettu alue säilyy koskemattomana vaikka tekniikkaa tarvitsee lisätä maan alle. DTH-tekniikan, eli uppoporauksen taitaja Geonex tarjoaa koko paletin alalle tarvikkeista koko laitoksiin ja osaamiseen asti. Vaakaporauksena tapahtuvien alitusten ohella samaa menetelmää käytetään pystyporauksena porapaalutukseen.

Kuvassa HZR 400 -kone poraamassa 273,0 mm suojaputkea viettoviemärille.

Geonexin perustaja Kimmo Juvanilla on itsellään uppoporaritausta, mistä ajatteluun ammennetaan käytännön työtavat. ”Meidän alituslaitteemme ovat usein tarjouksissa, no, eivät niitä halvimpia. Se johtuu siitä, että tiedämme millainen laite pitää olla ja varustelu on sen mukaista. Ihan pelkän peruslaitteen hinta on varmasti halvempi kuin kunnolla työkuntoon varustellun, mutta ilman niitä varusteita työ hidastuu ja lopputuloksen laatu heikkenee”, aloittaa Juvani taustoituksen yrityksen toimintafilosofiasta.

”Me myymme kyllä myös vaikka pelkkää porakruunua, mutta juttumme on tarjota asiakkaalle laitteita ja menetelmiä, joilla hän pystyy urakoimaan tuottavasti ja kannattavasti. Meillä on hyvin pieni organisaatio ja sen ansiosta olemme erittäin joustavia. Laitteiden tarkka asiakaskohtainen räätälöinti onkin meidän juttumme”, jatkaa Juvani.

Suunnitteluun onkin panostettu. ”Suunnittelemme tuotteet 3D-ohjelmalla, jolloin muutokset saadaan helposti suunnitelmiin ja yksilökohtaiset piirustukset talteen. Se takaa sopivien varaosien toimittamisen tarkoin oikein aina myöhemmin”, selittää suunnitteluinsinööri Tuomas Lassheikki.

”Suunnittelussa pyritään tekemään paitsi juuri käyttötarkoitukseen sopivia, myös valmistuksellisesti järkeviä osia. Valmistuksessa on myös paljon joustavuutta, sillä osavalmistuksen teetämme alihankkijoilla ja tulevaisuudessa myös asennus tulee olemaan samalla systeemillä. Näin voimme helposti sovittaa kapasiteettimme kulloisenkin kysynnän mukaiseksi. Vaikka maailmalta tulisi isokin tilaus, pystyisimme vastaamaan siihenkin haasteeseen varsin nopeasti”, maalailee Lassheikki.

DTH-poraus, eli uppoporaus on tutumpaa kaivonporauksesta. ”Meillä ei varsinaisesti ole kaivonporareille kalustoja, sillä tuoterepertuaarimme lähtee kuudesta tuumasta, eli oikeastaan siitä mihin asti kaivonporauslaitteilla tehdään. Toki kaivonporausyritykset ovat meille kiinnostava asiakaskunta, sillä heillä on tarvittavaa kalustoa, kuten kompressorit, valmiina. Siten heillä on matalampi kynnys lähteä laajentamaan toimialuettaan alitusurakointiin tai porapaalutuksiin.”

Tuomas Lassheikki esittelee varastotuotteita. Geonexin tuotteet soveltuvat reikäkokoihin 140 millimetristä 1,2 metriin.

DTH-menetelmän osaaminen on vahvaa Pohjoismaissa, mutta muualla maailmassa se on vielä varsin tuntematon käsite. ”Porapaalutuksesta on jo tietoa jonkin verran, mutta alituksiin tämä on aivan uusi käsite. Meillä onkin kova haaste viedä menetelmän ilosanomaa maailmalle. Meillä on jo käytynä keskusteluja eri puolille maailmaa ja pilottihankkeitakin on jo tehty. Usein muualla ei ole edes koskaan kuultu kyseisestä tekniikasta, joten vakuuttelu tarvitsee melkeinpä referenssikohteita. Kiinnostus on ollut kuitenkin suurta.”

Kuvassa Venäjän olympiakaupunkiin toimitettua porauskalustoa kaivinpaalujen kalliotartunnan 890 mm poraamiseen, kuvassa Suomalaisen yhteistyökumppani Ilmi Oy:n Jouko Pasanen sekä Venäläisen urakointiliikkeen porareita.

Alitusmenetelmänä maailmalla tunnetaan parhaiten kiertämällä jyrsivä menetelmä. Sillä tekniikalla tehdään suuriakin tunneleita ja mikrokoossa samalla tekniikalla alituksia. Tähän kuluu pienen pilottireiän poraaminen ja paluumatkalla reikä avarretaan haluttuun läpimittaan samalla vetäen putki perässä. ”DTH-menetelmällä voidaan alitus tehdä yksisuuntaisena, eli reikä porataan suoraan haluttuun läpimittaan ja putki työnnetään perässä jo tässä vaiheessa. Siten valmista syntyy nopeasti. Uppoporauksella voidaan toki tehdä myös pilottireikä ja avartaa se vastaavasti paluumatkalla.”

Kuvassa asiakkaalle lähdössä olevaa vasaraporauskalustoa: Vasaraporauskalustoa lähdössä asiakkaalle: 406,4 pilotti, avarrinvasara ja augeritangot.

Esimerkiksi yksi projekti on tehty Hong Kongissa. Siihen sisältyi 914 mm vakkaporauskaluston toimittaminen 90 metriin asti sisältäen pilotin avartimet, vasaran, augeritangot, sekä asiakkaan HDD-koneen varustelua. Projekti sisälsi myös kokoonpanon ja poraustyön konsultoinnin alusta loppuun asti. Kuvassa Kiinalaisen urakointiliikkeen porari Liu Lin sekä Geonexilta Kimmo Juvani.

”DTH:n vahvuus on, että sillä voidaan porata alitus vaihtelevissa maaolosuhteissa yhdellä samalla vasaralla ja se soveltuu myös kovan kiven läpäisyyn. Oikeastaan tämä on ainoa menetelmä, jolla kovaan kiveen voidaan mennä kustannustehokkaasti. Tällä päästään hyvin läpi sekamaista ja vaikkapa louhepenkoista, jotka ovat hyvin haasteellisia muilla menetelmillä.”

”Kun vielä samalla vasaralla mennään läpi maista, kivistä ja kallioista, ei välillä tarvitse vetää kalustoja pois reiästä, mikä taas osaltaan yksinkertaistaa prosessia ja nopeuttaa sitä”, listaa Juvani DTH-menetelmän vahvuuksia.

Kiinnostuneilla on mahdollista mennä tutustumaan Geonexin tuotteisiin paitsi Ylitornioon, myös Infraexpoon, missä Geonexin alitus- ja porapaalutusmenetelmät ja laitteet ovat näytillä.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi