Uutiset

Työkoneet

Finncontilta ratkaisut murskaamokäyttöön

Rudus Murskaus korostaa työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua kaikessa toiminnassaan. Esimerkiksi koko henkilökunta saa vuosittain kaksitoista tuntia turvallisuuskoulutusta, josta osa toteutetaan Rudus-turvapuistossa. Rudus on rakentanut Euroopan ensimmäisen turvapuiston Espoon Ämmässuolle. Siellä opitaan havaitsemaan vaarat ja opetellaan turvallisia työtapoja. Yhtenä osa-alueena siellä on polttoainehuolto ja tämän osa-alueen toteutuksessa on ollut mukana muun muassa Finncont.

”Lähdimme hakemaan uudistuneen lainsäädännön mukaisia ratkaisuja polttoainehuoltoon, jotka täyttävät määräykset niin maantiekuljetusten, varastoinnin kuin työturvallisuuden osalta. Finncontilla oli tarjolla hakemiamme ratkaisuja”, kertoo työpäällikkö Mikko Ruuskanen Rudus Murskaukselta.

Rudus Murskauksen ratkaisut

Rudus Murskaukselle tulee käyttöön kahta eri varustelulla olevaa polttoainekonttia. Ensimmäiset kontit on varustettu kahdella 3000 litran säiliöllä ja ne on tarkoitettu track-laitosten käyttöön. Pyöräalustaisille laitoksille on tulossa 9000 litran kapasiteetilla olevat kontit. Kuudentuhannen litran konttiin jää tilaa muullekin varustelulle ja niissä on sijoitettuna tuhannen litran jäteöljykontti, kun taas isompi kapasiteetti vie kontin tilavuuden lähes kokonaan.

Kunnossapitopäällikkö Martti Jutila kertoo, että kontteja viimeistellään vielä muutamilla yksityiskohdilla oman korjaamon toimesta. ”Asennamme näihin 6000 litran kontteihin pumput jäteöljyn imemistä varten. Itse jäteöljysäiliö kuuluu kontin varustukseen jo sen tullessa Finncontilta. Varustamme myös tilan muutamilla siisteyttä ja järjestystä ylläpitävillä lisäyksillä.”

”Siististi ja ammatillisesti tehtyjä”, kehuu Jutila Finncontin työjälkeä. Turvallisuusvaatimukset niin maantiekuljetuksissa kuin varastoinnissa täyttävä kontti sopii mainiosti Rudus Murskauksen yrityskuvaan.

Monia käytännön hyötyjä

Polttoainekontin ansiosta säiliöt ovat yhden lisäkuoren sisässä. Tästä on etua murskauslaitosten pölyisissä olosuhteissa, sillä itse säiliöt pysyvät näin puhtaina. Lisäturvaa kontti antaa säiliöille myös mahdollisten räjäytyksissä lentävien kivien osumia vastaan. Lukittava kontti on suoja kutsumattomia vieraita vastaan. Kontti ei ulkopuoliselle paljasta olevansa polttoainesäiliö, jolloin ilkivalta ja varkaudet voivat jäädä jo senkin ansiosta väliin.

Keskeisiin kontin hyviin puoliin lukeutuu helppo kuljetettavuus. Siirtoja varten säiliöitä ei tarvitse tyhjentää ja puhdistaa, mikä poistaa yhden työvaiheen laitoksien siirroista. Kontti siirtyy helposti ADR-kuljetuksena.

Lemminkäisellä kaksi vuotta käytössä

Lemminkäisellä on ollut käytössä Finncontin polttoainekontit jo kahden vuoden ajan. Kunnossapitopäällikkö Janne Jalasjoki Lemminkäiseltä kertoo, että kokemukset sekä tuotteesta että yhteistyöstä Finncontin kanssa ovat positiivisia. ”Toiminnallisesti kontti on hyvä kokonaisuus. Alussa oli ongelmia imuvasteen takia, mutta vika paikallistettiin Finncontin kokeissa ja ratkaistiin eikä sen jälkeen ole ollut ongelmia. Synnytysongelmat ratkaistiin hyvässä yhteistyössä. Finncontilla asiakkaan kuuntelu on kunnossa, joten asiat sujuvat helposti”, kiittelee Jalasjoki.

”Muutamia muitakin pieniä muutoksia olemme kontteihin halunneet. Esimerkiksi siirtosulut menevät nyt ohjelmallisesti kiinni, eli automaattiventtiilit sulkeutuvat sähköisesti. Tämä paransi niin konttien käytettävyyttä kuin turvallisuuttakin entisestään. Käytämme isoissa aggregaateissa imusäiliöitä, jotka ovat myös Finncontin valmistamia. Siirtolinja kontilta on alipaineistettu, joten letkun katketessa polttoainetta ei pääse leviämään ympäristöön.”

”Konttirakenne on siirrettävyyden kannalta helppo, koska nämä on alkujaan suunniteltu liikuteltaviksi maantiekuljetuksina. Liitännät ovat hyvät ja käyttö on turvallista”, päättää Jalasjoki.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi