Uutiset

Työkoneet

Etäseuranta auttaa myös varkauksissa

Kaikki merkittävät maarakennuskonevalmistajat tarjoavat nykyään koneisiinsa etäseurantajärjestelmän, jota varsinkin jälkimarkkinointi voi hyödyntää huoltoja ennakoidessaan ja koneen eri toimintoja sekä käyttötapoja tutkiessaan. Omistaja voi kehittää järjestelmien avulla koneiden käyttöastetta ja kuljettajien työtapoja. Polttoaineen kulutuksen seuranta on yksi järjestelmien ehdottomista eduista. Järjestelmät tarjoavat niin ikään helpon keinon paikantaa anastettu kone tai laite. Myös käynnistyksen estäminen etänä on mahdollista. Käyttökelpoinen ominaisuus on hälytys esimerkiksi kännykkään, jos kone viedään ennalta määrätyn alueen ulkopuolelle. Kovin yleisiä kokonaisten koneiden varkaudet eivät ilmeisestikään Suomessa onneksi ole. Tosin polttoaineita, työkaluja sekä kevyempiä työlaitteita työmailta häipyy teille tietämättömille jatkuvasti. Vähäisestä kokonaisten maarakennuskoneiden varastelusta kertoo myös se, että Konepörssin Facebook-sivuilla välitetty pyyntö kertoa omista varastetuista koneista ei juurikaan palautetta kerännyt.

Seuraavassa lyhyt tiivistelmä eri maahantuojien etähallintajärjestelmistä. Lisätiedot löytyvät kunkin maahantuojan tai valmistajan kotisivuilta.

Lue myös: Volvo karkuteillä, Kiholla hallitset koko kalustosiMapon seuraa monipuolisesti ja Polttonesteet suojaan voroilta.

Volvo Construction Equipment Oy Suomi / CareTrack

Yli 12 tonnin painoisissa Volvo-maarakennuskoneissa on CareTrack-etäseurantajärjestelmä ollut vakiona yli kolme vuotta. Anastustilanteessa siitä näkee muun muassa koneen sijainnin. Vuokrakäyttöön menevissä koneissa on kokoluokasta riippumatta aina CareTrack asennettuna. Jos jossain päin maailmaa varastetaan CareTrack-järjestelmällä varustettu Volvo, niin siitä lähtee heti tieto kaikille Volvo-jälleenmyyjille. Volvoissa on myös päävirtakatkaisin lukitun luukun takana, mikä ainakin hidastaa koneiden luvatonta käynnistämistä.

Jan-Peter Nybäck kertoo, että Ramirentin vuokrakoneita on anastettu vuosien mittaan muutamia, mutta kaikki on saatu takaisin juuri CareTrackin avulla. Volvo-koneisiin saa lisävarusteena myös koodin käynnistyksen estoon, jolloin luvaton käyttö vaikeutuu entisestään. Volvo-pyöräkuormaajissa on konekohtaiset avaimet. Kaivukoneisiin sopii sama avain, mutta lisävarusteena saa niihinkin konekohtaiset avaimet oviin ja virtalukkoon. Volvon CareTrack on asiakkaille ilmainen.

Liebherr Finland Oy Ab / Lidat

Liebherrin etäseurantajärjestelmänä on Lidat, joka on asennettu kaikkiin koneisiin vuoden 2010 lopusta eteenpäin. Lidat tarjoaa muun muassa paikkatiedot ja sen avulla voidaan luoda esimerkiksi alueet, jonka sisällä kone yleensä liikkuu. Kun raja ylittyy, voi asiasta saada hälytyksen esimerkiksi tekstiviestinä. Lidatin avulla kone voidaan myös sammuttaa etänä.

“Varaosamyyjät kysyvät aina osia myydessään koneen sarjanumeron, joten sitäkin kautta varastetun koneen käyttö vaikeutuu huomattavasti”, kertoo Ari Hopia.

Myös Liebherriin voi lisävarusteena hankkia käynnistystä varten koodin.

“Meillä kaikkiin Liebherr-koneisiin käy sama avain. Jos jokaisessa koneessa olisi oma avaimensa, aiheuttaisi se lavettikuljetuksiin vaikeuksia. Optiona on toki saatavilla yksilöity avain”, jatkaa Hopia.

Lidat on ensimmäisen vuoden osalta maksuton ja sen jälkeen 200 euroa vuodessa. Hopialla ei ole tiedossa Liebherrien anastuksia Suomessa.

Konekesko Oy / Komexs

Konekeskon nykyään myymissä Kobelco-kaivukoneissa on ollut Komexs-niminen etäseurantajärjestelmä vakiovarusteena vuoden 2014 lopusta lähtien. Kaupan yhteydessä asiakkaalta kysytään lupa järjestelmän käyttöön. Myös Komexsin avulla kone on helppo paikantaa. Uusissa Kubota-minikaivukoneissa ei gps-seurantaa ole, mutta Riku Rahikka kertoo, että niissä oleva varkaudenestojärjestelmä on tehokas. Konetta ei saa käymään kuin koodatulla avaimella.

“Mielestäni gps-seurantalaitteet ovat ainoita toimivia ratkaisuja varastettujen koneiden jäljittämisessä”, tiivistää Rahikka.

Rahikankaan tiedossa ei ole anastettuja Kobelcoja. Kobelcoissa sama avain käy kaikkiin koneisiin, Kubotoissa vain oviin. Rahikka näkee samojen avainten käytön helpottavan eri kuljettajien ja koneita siirtävien lavettikuskien toimintaa. Komex on asiakkaalle ilmainen palvelu. Lisäksi valmistaja maksaa tarvittavan dataliittymän ensimmäiset kaksi vuotta, jonka jälkeen asiakas vastaa itse liittymän kustannuksista.

Suomen Rakennuskone Oy / Komtrax

Nykyään noin 95 prosenttia kaikista Komatsu-koneista varustetaan Komtrax-järjestelmällä, jossa näkyy kaikki Euroopassa myydyt koneet. Komatsu valmistajana näkee tilanteen myös globaalisti. Tero Ala-Talan mukaan asiakas voi halutessaan suojata koneen käynnistyksen estävällä koodilla. Ja tietenkin työskentelyalue voidaan rajata. Varkauden sattuessa koneen käynnistys kyetään estämään järjestelmän kautta.

Ala-Talankaan tiedossa ei ole Komatsujen varkaustapauksia Suomessa. Komatsujen eri malleissa on omat avaimensa.

Wihuri Oy Tekninen kauppa – Witraktor / Product Link ja Visionlink

Caterpillarilla on osasto, joka vastaa turvallisuusriskien hallinnasta. Kyseinen osasto hoitaa mm. varkaustapauksia yhteistyössä Cat Rahoituksen (Cat Financial), Caterpillarin takuuosaston (Caterpillar Global Warranty) Cat diilereiden, lainvalvojien sekä vakuutusyhtiöiden kanssa.

“Anastetuiksi ilmoitetut Cat-koneet ”liputetaan varastetuksi” Caterpillarin maailmanlaajuiseen järjestelmään. Kun tällaisen koneen sarjanumerolla haetaan järjestelmästä tietoa, se kertoo, että kone on varastettu”, kertoo Timo Salin.

Varkaustapauksien hankaloittamiseksi Cat-koneet voidaan varustaa esimerkiksi yksilöidyllä avaimella, käynnistyksenestolaitteella ja Product Link -etäseurantajärjestelmällä. Noin 75 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana käyttöön otetuista Cat-koneista on Suomessa varustettu etäseurantajärjestelmällä. Samalta ajanjaksolta vain yksi Cat-varkaus on maahantuojan tiedossa. Salinin mukaan varkaustapauksessa on tärkeää, että viranomaisilmoituksen jälkeen myös Wihurille ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti tapauksesta. Valtaosa Cateista varustetaan vain yleisavaimella.

“Konesiirrot tapahtuvat yleensä jonkun muun tahon kuin omistajan tai käyttäjän toimesta. Yleisavain helpottaa tätä siirtotoimintaa huomattavasti”, lopettaa Salin.

Asiakas maksaa järjestelmien käytöstä kuukausittaisen käyttömaksun. Hintoja on Salinin mukaan vaikea avata, sillä laitteita ja seurantaratkaisuja on useita erilaisia. Ne ovat jossain määrin vielä yhteydessä muuhun palvelutarjontaan.

Suomen Telakone Oy / Hi-Mate

Hyundai-maarakennuskoneiden varkaustapauksissa eurooppalaisten jälleenmyyjien välillä tieto kulkee heti, kun jossain päin ilmoitetaan kone varastetuksi. Jo edellisen 9-sarjan koneissa oli vakiona Hi-Mate -etähallintajärjestelmä eli se on ollut käytössä noin viisi vuotta. Poikkeuksena minikaivukoneet sekä suurin osa 730-pyöräkuormaajista. Uusissa HX-kaivukoneissa ja HL-pyöräkuormaajissa on lisäksi käytössä varkaudenestoon koodaus. Sen asiakas pystyy itse aktivoimaan käyttöön suoraan koneen näytöltä.

“Jos niin ikävästi käy, että kone varastetaan, kannattaa siitä ilmoittaa heti myös meille. Näin päästään välittömästi jäljille. Tosin Hyundai-koneiden varkauksia ei ole tullut ainakaan meidän tietoomme”, valistaa Matti Rautionmaa.

Hi-Mate on asiakkaalle ilmainen ensimmäiset kaksi vuotta. Sen jälkeen, jos asiakas haluaa jatkaa sopimusta, on maksu noin 350 euroa vuodessa.

“Jos kone on yli kaksi vuotta vanha ja Hi-Mate ei ole käytössä, voidaan järjestelmä aktivoida esimerkiksi varkaustapauksessa uudelleen. Aktivointi kestää kaksi-kolme päivää ja sen jälkeen paikannus toimii taas”, täydentää Jorma Lätti.

Kaikki Hyundai-koneiden avaimet eivät sovi kaikkiin muihin koneisiin. Osa avaimista sopii keskenään esimerkiksi ovien lukkoihin, mutta ei virtalukkoon.

“Näissäkin on valtavasti poikkeuksia eli tuuria pitää olla, jos saa omistamansa avaimen sopimaan toiseen koneeseen”, summaavat Lätti ja Rautionmaa.

Työmailla varkaat sikailevat yleensä öisin, kun valvonta on vähäisintä. Maahantuojien ja valmistajien järjestelmien lisäksi kolmannet osapuolet tarjoavat myös etäseurantajärjestelmiä, joiden avulla koko yrityksen kalusto saadaan helposti saman seurantajärjestelmän piiriin.

Lue seuraavaksi