Uutiset

Työkoneet

Engconilla tavoitteena nollatoleranssi

Engcon ilmoittaa saaneensa tarpeekseen ja lanseeraa nyt maailmanlaajuisen turvallisuuskampanjan nimeltä ”Dig Smart. Dig Safe” (Kaiva turvallisesti. Kaiva rauhassa) ja asettaa työtapaturmien vastaisessa kamppailussa tavoitteeksi nollatoleranssin

Tosiasia on, että kaivukoneiden käytön yhteydessä tapahtuvien työtapaturmien määrä on masentavaa luettavaa. Tapaturmaluvut ovat liian korkeita. Pahimmassa tapauksessa työtapaturma voi johtaa kuolemaan. Engcon haluaa viedä kaivualaa kohti nollatoleranssia – tarjoamalla älykästä tekniikkaa kaikkiin kaivukoneisiin. Engcon kutsuu tätä kampanjaa nimellä ”Dig Smart. Dig Safe”, ja se on osa yrityksen Non Accident Generation -konseptia.

Viralliset eurooppalaiset tilastot osoittavat, että Euroopassa kuolee työtapaturmissa vuosittain yli 3 000 ihmistä ja tapaturmien määrä toimialallamme on hälyttävä.

”Turvallisuutta on hyvin vähän priorisoitu urakointi- ja rakennusalalla millään markkinoilla, vaikka näiden toimialojen on usein todettu olevan tapaturma-altteimpia. Yleisimpiä tapaturmien syitä ovat muun muassa koneista putoamiset ja työlaitteiden irtoamisesta johtuvat loukkaantumiset. Tätä ei voida hyväksyä, koska monissa tapauksissa tapaturmat johtavat sairauspoissaoloon tai jopa kuolemaan, joka olisi voitu välttää”, sanoo Stig Engström, Engconin perustaja ja omistaja.

”Kaivukoneen kuljettaja käsittelee konetta usein ahtaissa paikoissa tai rakennustyömailla, joilla liikkuu paljon ihmisiä. Jos koneessa ei ole oikeaa turvavarustusta, kuljettaja saattaa tahattomasti pudottaa työlaitteen tai peruuttaa jonkun päälle. Myös liukastumis- ja kompastumistapaturmat ovat yleisiä kuljettajan noustessa kaivukoneeseen tai laskeutumassa sieltä pois.”

Nollatoleranssi voi viedä toimialaa oikeaan suuntaan

Engcon on yksi toimijoista, jotka ovat pitkään pyrkineet vähentämään tapaturmien määrän nollaan. Stig Engström on ollut tässä eturintamassa ja ponnistellut turvallisuuden lisäämiseksi.

Engcon on kehittänyt oman lupauksensa mukaan markkinoiden turvallisimman pikakiinnikejärjestelmän, joka sekä varoittaa ääni- ja valomerkeillä että estää kaivukoneen joidenkin toimintojen käyttämisen turvajärjestelmän täydellisimmässä versiossa, jos työlaite on väärin kytkettynä. Lisäksi jälkimmäisessä tapauksessa kuljettajan täytyy laskea kauha maata vasten, ennen kuin se voidaan irrottaa.

Automaattisen öljyn, sähkön ja keskusvoitelun kytkennän ansiosta kuljettaja voi lisäksi vaihtaa työlaitteet turvallisesti ohjaamosta käsin. Kallistuva kauhanpyörittäjä vähentää koneen siirtelytarvetta, mikä puolestaan pienentää koneen liikkumisesta aiheutuvaa päälleajamisen vaaraa.

Engconin turvallisuusratkaisujen luvataan poistavan suurimman osan inhimillisistä tekijöistä.

”Älykäs tekniikkamme varmistaa oikean käytön”, Stig Engström painottaa ja toteaa.

”Pyrkimällä nollatoleranssiin Engconin älykkään tekniikan avulla, voimme olla mukana viemässä toimialaa oikeaan suuntaan niin, että turvallisuuskysymykset asetetaan entistä voimakkaammin etusijalle.”

Kamppailu muutoksen puolesta – turvallisuus on nostettava ykköseksi

Vaikka Engcon on turvallisuudessa eturintamassa, nollatoleranssin saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä. Stig Engström katsoo, että toimialan säännöksiä on tarpeen muuttaa ja asianomaisten toimijoiden täytyy kantaa vastuunsa.

”Laitetoimittajien täytyy kehittää turvallisia tuotteita, käyttäjien täytyy ostaa niitä, ja urakointialan suurten toimijoiden täytyy edellyttää aliurakoitsijoiltaan niiden käyttöä toimeksiannon saamiseksi. Haluamme vaalia turvallisuutta. Tekniikan pitää estää tapaturmien syntyminen myös silloin, kun kuljettaja tekee virheen. Jokainen tapaturma on liikaa, ja tavoitteena tulee olla poistaa tapaturmat kokonaan”, Stig Engström sanoo.

Turvallisuuskampanjalla ”Dig smart. Dig Safe.” Engcon haluaa synnyttää keskustelua turvallisuudesta ja antaa puhtia turvallisuuskysymyksiin.

”Meille on sanottu, että aihe on tabu ja että saatamme saada osaksemme kritiikkiä. Siihen sanon vain, että antaa kritiikin tulla. Pyrkimyksenämme on lisätä turvallisuutta. Näin olemme aina tehneet ja tulemme tekemään myös jatkossa. Nyt on aika siirtyä puheesta tekoihin. Haluan, että vuonna 2020 kaikki toimijat alkavat kantaa vastuunsa, ja toivon, että aloitteemme voi toimia tässä lähtölaukauksena”, Stig Engström totea

Lue seuraavaksi