Uutiset

Työkoneet

E18 Koskenkylä–Kotka vuoden 2013 työmaa

Rakennuslehti on valinnut TYL Pulterin urakoiman E18 Koskenkylä–Kotka -hankkeen Vuoden Työmaa -kilpailun voittajaksi. Raati valitsi E18-hankkeen yksimielisesti – ensimmäistä kertaa kilpailun historiassa – kilpailun voittajaksi. Sen mukaan elinkaarimallin ansiosta aikataulut ja tuotannon ohjaus ovat toteutuneet hankkeessa erinomaisesti. Lisäksi raati kiitteli työyhteenliittymään valittujen henkilöiden erinomaista yhteistyötä.

Elinkaarihankkeena toteutettava moottoritie on osa kansainvälistä E18 Eurooppa-tietä. Koskenkylän ja Kotkan välisen noin 53 kilometrin pituisen osuuden rakentaminen alkoi marraskuussa 2011 ja sen odotetaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Hanke käsittää nykyisen moottoriliikennetien täydentämisen moottoritieksi Koskenkylästä Loviisaan (17 km) ja uuden moottoritien rakentamisen Loviisasta Kotkaan (36 km). Liikenneviraston ja Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:n solmima vuoteen 2026 asti ulottuva palvelusopimus sisältää paitsi rakentamisen, myös tien kunnossapidon ja rahoituksen.

Hankkeen urakoitsijana toimiva TYL Pulteri on YIT:n ja Destian työyhteenliittymä. Hankkeen projektinjohtajana toimiva Kari Alavillamo kertoo hyvän tiimihengen olleen avainasemassa onnistuneen hankkeen toteuttamisessa.

”Hankkeessa on vallinnut vahva ’Pulteri-henki’, johon on panostettu ja jota on vaalittu koko hankkeen ajan. Vaikka henkilöstö koostuu kahdesta eri yrityksestä, ei eriarvoista asetelmaa sallita TYL:n sisällä missään olosuhteissa. Hankkeessa kaikki ovat olleet tasavertaisesti pulterilaisia niin YIT:n kuin Destian osalta”, Alavillamo kertoo.

Koskenkylä–Kotka-moottoritien rakentaminen on jaettu kuuteen tieosuuteen. Hankkeen menestystä kuvaa hyvin myös se, että kolme tieosuutta Heinlahden ja Kyminlinnan, Koskenkylän ja Loviisan sekä Ahvenkosken ja Pyhtään välillä valmistuivat etuajassa.

”Avasimme tieosuudet tienkäyttäjille lähes kaksi kuukautta suunniteltua aiemmin. Töiden valmistuminen näkyi selvästi valtatie 7:n liikenteessä, sillä avaamisen myötä liikennettä häiritsevät työt vähenivät huomattavasti. Kolme vielä rakenteilla olevaa tieosuutta kulkee pääasiassa uudella linjauksella, eikä valtatie 7:n liikenteen seassa”, kertoo projektinjohtaja Jukka Hietaniemi Liikennevirastosta.

”E18 Koskenkylä–Kotka -tiehanke on tällä hetkellä suurin käynnissä oleva tieurakka Suomessa. Pulteri ja Tieyhtiö Valtatie 7 ovat vastanneet hankkeesta mallikkaasti ja yhteistyö on toiminut hyvin. He ovat ehdottomasti ansainneet tämän tunnustuksen”, Hietaniemi painottaa.

Koskenkylä–Kotka -työmaan alueella on myös useita ympäristön erityiskohteita. Työmaa onkin osa Vihreä moottoritie -hanketta, jossa rakentaminen toteutetaan ympäristö huomioiden. Hyvänä esimerkkinä ympäristöarvojen tärkeydestä ovat työmaa-alueella esiintyvät vuollejokisimpukat. Jokisimpukoihin kuuluva vuollejokisimpukka on Suomessa rauhoitettu ja EU:n luontodirektiiviin sisältyvä vaarantuneiden lajien uhanalaisuusluokkaan kuuluva laji. Liikennevirasto tulee teettämään vesistöseurantaa ja vuollejokisimpukoiden menestymisen seurantaa koko rakentamisen ajalta. Kesällä 2013 tehtyjen simpukkalinjatutkimusten perusteella simpukkatiheyksissä ei havaittu siltatyömaista johtuvia muutoksia, joka on pitkälti TYL Pulterin ansiota.

YIT menestynyt Vuoden Työmaa -kilpailussa

Rakennuslehden Vuoden Työmaa -kilpailua pidetään erittäin kovatasoisena. YIT:n hankkeet ovat olleet finaalissa useampana vuotena. Vuonna 2011 Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva YIT:n Merenkulkijanrannan asuntokohde palkittiin Vuoden Asuntotyömaana. Viime vuonna YIT:n hanke VT3 kattaminen Hämeenlinnan kohdalla pääsi kilpailun finaaliin. Ja tänä vuonna YIT:n toisena finalistina kilpailussa oli Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi.

Lue seuraavaksi