Uutiset

Työkoneet

Doppstadtilta uusi murskain kierrätykseen

Saksalainen kierrätysalan koneita ja laitteita valmistava Doppstadt järjesti kesällä esittelykiertueen. Kierroksen päätähtenä esiintyi kokonaan uutta ajattelua edustava, hidaskierroksinen valssimurskain kierrätykseen. Uusi laite on ristitty Inventhor Type 9:ksi. Euroopan kattava esittelykiertuekin oli saanut näppärästi nimen Inventhour. Pohjoisimmillaan ”sirkus” pysähtyi Tanskaan, jossa myös Konepörssi pääsi tutustumaan uuden murskaimen toimintaan käytännön olosuhteissa.

Doppstadt esitteli loppukesällä uutta Inventhor Type 9 -hidaskierroksista valssimurskainta käytännön olosuhteissa Tanskassa. Tässä puoliperävaunualustainen malli. Sama laite on tarjolla myös tela-alustaisena. Kuljetin laskostuu hydraulisesti syöttökidan päälle, jolloin kuljetuskorkeus jää alle neljän metrin.

Saksan Ruhrin alueella, Velbertissä, pääpaikkaansa pitävä Werner Doppstadt Umwelttechnik GmbH & Co. KG aloitti maatalouskoneiden valmistuksen 1960-luvun puolessa välissä. Vihreiden arvojen nostaessa päätään Euroopassa 80-luvulla, alkoivat Doppstadtin visiot suuntautua poliittisenkin ilmapiirin myötä silloin vielä kaukaisen tulevaisuuden alalta tuntuneelle tielle.
Yrityksen toiminta jatkuu edelleen alun perheomisteisena. Kierrätys- ja ympäristötekniikan alat ovat tänä päivänä miljardiluokan toimintaa ja Doppstadt on siinä vahvasti mukana valmistaen koneita ja laitteita juuri näihin tarkoituksiin. Maatalouskoneiden valmistuksen on korvannut kokonaan erilaisten kierrätysmurskaimien, -seulojen, suurtehohakettimien, sekoittajien, pesureiden ja suurien teollisuusrumpujen tuotanto. Erilaisia kone- ja laitenimikkeitä on kymmeniä ellei peräti satoja. Valmistusta tapahtuu nykyisin useammilla paikkakunnilla Saksassa, sekä myös Itävallan Wienissä. Doppstadtin tuotteita myydään yli 40 maassa.
Yritys esitteli kuluvan vuoden keväällä Münchenin IFAT-messuilla täysin uuden kierrätyskäyttöön tarkoitetun murskaimen. Laitteen julkaisua edelsi viiden vuoden kehitystyö. Suunnitteluprojektin tavoitteeksi asetettiin laitteen korkea käyttöaste, helppo käytettävyys ja muunneltavuus, käyttökulujen minimoiminen sekä myös hankintahinnan pitäminen kohtuullisena. Uusi murskain sisältää valmistajan muissa laitteissa ennen näkemättömiä ominaisuuksia, joten sille annettiin myös kokonaan uusi nimi, Inventhor Type 9. Se on samalla Doppstadtin suurin hidaskierroksinen murskain. Oletettavasti mallistoon on tulossa myöhemmin muitakin kokoluokkia. Se jää nähtäväksi.

Sivujen lasikuituiset luukut aukeavat ylöspäin tarjoten helpon pääsyn huolto- ja tarkistuskohteisiin maan tasalla seisten. Äänieristetyt luukut pitävät mölyt tehokkaasti mahassaan. Oikealla näkyvä jäähdytin on hydrauliikkakäyttöinen. Tuuletinta on mahdollista pyörittää myös vastapäivään.

Kokonaan uusi rakenne
Uusi Inventhor Type 9 on hidaskierroksinen valssimurskain. Sen kehitystyössä on käytetty hyödyksi Doppstadtin aikaisemmista valssimurskaimista saatuja kokemuksia. Yhteistä muihin malleihin on päällisin puolin enää lähinnä oranssinen ulkokuosi, sen verran totaalinen on muutos.
Uusi laitesijoittelu on tuonut muutoksia runkorakenteeseen. Roottori on nyt korkeammalla, jolloin luokse pääsy yläkautta on helpompaa. Roottorin alapuolella on nyt enemmän tilaa mahdollisiin toimenpiteisiin. Roottorin pituus on kolme metriä. Ylempi sijoitus helpottaa myös roottorin vaihtoa yläkautta. Valmistajan mukaan roottorin vaihto ei edellytä erikoistyökaluja.

Roottorin alla on nyt aikaisempia malleja enemmän tilaa roottorin ylemmän sijainnin johdosta.

Moottorina on 12-litrainen MTU 6HR1300 -diesel, josta tehoa irtoaa 390 kilowattia. Moottori täyttää Stage IV -päästömääräykset. Voimansiirto on toteutettu uudella ZF:n kehittämällä ja patentoimalla VarioDirect Drive -planeettavaihteistolla. Toimintaperiaate muistuttaa traktoreistakin tuttua portaattomasti muuttuvaa voimansiirtoa.
Murskainkäytössä se mahdollistaa roottorin ajon eri kierroksilla, kun samalla moottorin kierrosluku voidaan pitää aina optimaalisena polttoainekulutuksen minimoimiseksi. Uuden voimansiirron maksimivääntö itse roottorille on parhaimmillaan noin 30 newtonmetriä suurempi aikaisempiin malleihin verrattuna. Oman osansa polttoaineenkulutuksen hillintään tuo myös uusi ohjausjärjestelmä. Se suojaa laitteistoa paremmin häiriötekijöiltä; muun muassa takaperin pyörityksellä ja ylikuormitussuojalla. Myös laitteiston käynnistäminen kuormituksen alaisena (kita täynnä tavaraa) on nyt mahdollista.
Syöttökidan reunat on muotoiltu mahdollisimman pystysuoriksi, jotta materiaali virtaisi kivuttomasti roottorille. Syötön tehostamiseksi on yhdellä reunalla hydraulisesti ylösnostettava luukku, joka suurentaa syöttöpinta-alaa. Luukkua ylös nostettaessa materiaali valuu kitaan. Joissakin tapauksessa suurta luukkua voi käyttää vaikkapa tuulisuojana. Roottorin terät ja vastaterät ovat helposti vaihdettavissa. Sivulle aukeava vastaterien kiinnike mahdollistaa pääsyn roottoritilaan alakautta.

Toisen sivun vastaterien kiinnityspalkki aukeaa hydraulisesti sivulle mahdollistaen pääsyn roottoritilaan alakautta.

Tilaa toimenpiteille
Moottoritilan uuden laitesijoittelun myötä siellä vallitsevat avarat oltavat. Moottorin ja vaihteiston ympärillä on reilusti tilaa ja uudet, lasikuituiset sivuluukut aukeavat molemmin puolin ylöspäin. Luukkujen materiaalivalinnalla ja äänieristyksellä on pyritty alentamaan ympäristöön kantautuvaa melua. Huomioitavaa on myös mahdollisuus tehdä päivittäistarkistukset ja -huollot maan tasalla seisten, ilman vaarallista kiipeilyä koneen päällä. Se onnistuu nyt ylös aukeavien luukkujen myötä. Lisäksi ne tarjoavat sateensuojan huoltotöiden ajaksi, aina kun ei ole hellekesää. Ja silloinkin on luukkujen tarjoama aurinkosuoja paikallaan.
Moottorin eteen sijoitetun jäähdyttimen rakenne on uusi ja sen käyttö tapahtuu hydraulisesti. Tuuletinta on mahdollista pyörittää myös vastapäivään, joka helpottaa puhdistusta. Jäähdyttäjän edessä on avattava, verkkopintainen luukku, joka omalta osaltaan kerää epäpuhtauksia. Ritiläluukun avausta helpottamassa on kaksi kaasujousta. Moottoritilan syövereissä on myös 950 litran polttoainesäiliö.

Syöttökidan yhdellä reunalla on nyt ylös nostettava luukku syöttöä tehostamassa. Luukun avulla syöttökidan pinta-ala kasvaa.

Kaksi mallia
Inventhor Type 9 on saatavana kahdella eri alustalla, pyörillä varustettuna puoliperävaunumallina sekä tela-alustaisena mallina. Ensin mainitun omapaino on 32 tonnia ja jälkimmäisen 35. Molemmissa malleissa murskaustoimintoja voidaan hoitaa langattoman kauko-ohjaimen avulla. Tela-alustaisessa myös siirtoajo hoituu kauko-ohjaimella.
Kuljetinjärjestelmä on niin ikään uudistunut. Roottorin alla oleva kiinteä purkukuljetin on 1 000 millimetriä leveä ja 4,45 metriä pitkä. Se syöttää tavaraa peräpään poistokuljettimelle, joka on 1,2 metriä leveä ja 8,5 pitkä. Sen alkupäässä on kahden tonnin magneetti sivulle heittävällä hihnakuljettimella. Tela-alustaiseen saa myös 12 metrin poistokuljettimen, jolloin saadaan enemmän pudotuskorkeutta. 8,5 metrin kuljettimella se on viisi metriä. Molempien kuljettimien nopeutta voidaan säätää portaattomasti toisistaan riippumatta. Lisäksi poistokuljettimen kaltevuutta voidaan säätää hydraulisesti kauko-ohjaimella pudotuskorkeuden muuttamiseksi.
Kuljetusta varten peräpään kuljetin laskostuu hydraulisesti syöttökidan päälle, jolloin pyöräalustaisenkin siirtokorkeus jää alle neljän metrin. Kuljetin on saranoitu itse murskaimen runkoon, ja sen nostot sekä laskut hoituvat hydrauliikkasylintereillä. Mitään tukijalkoja tai muita maahan tukeutuvia rakenteita ei ole. Siirto on näin ollen helppoa.

Laitteen hallinta tapahtuu murskaimen sivulla olevan paneelin avulla tai langattomalla kauko-ohjaimella.

 

Kaikkiruokainen

Uusi murskain on moniruokainen ahmatti. Tässä ratapölkkyjä ennen ja jälkeen murskausta.

Tanskassa järjestetyssä esittelytilaisuudessa päästiin näkemään uuden Inventhor Type 9:n toimintaa käytännön olosuhteissa kierrätyskeskuksen kentällä. Puoliperävaunualustaisen version kitaan syötettiin vuorotellen erilaista kierrätysmateriaalia, ratapölkyistä aina kotitalouksien sekajätteeseen. Kaikki ajot tehtiin samoilla teräasetuksilla. Tuotantoluvuista on vaikea sanoa tarkkoja määritelmiä, mutta ainakin murskaimen osalta kapasiteettia tuntui olevan reilusti. Enemmänkin kuljettimen päästä tulevan murskatun massan määrä riippui syöttövauhdista. Joidenkin materiaalien murskaukseen olisi voinut hyvinkin olla käytössä kaksi syöttökonetta, sen verran ahnaasti ja tehokkaasti uusi Inventhor Type 9 -murskain pisteli jätettä pieneksi.
Doppstadt-murskaimet tuo maahan ja jälleenmyy OP System Tuusulassa.

 

Lue seuraavaksi