Uutiset

Työkoneet

Destia toteuttaa Vt 12 Eura–Raijala parannushankkeen

Destia parantaa Valtatietä 12 välillä Eura–Raijala Varsinais-Suomessa. Syyskuussa alkaneessa hankkeessa tie levennetään ja tien kantavuutta parannetaan.

”Urakka sisältää myös pohjavesisuojauksen rakentamisen, millä vähennetään pohjavesialueen pilaantumisriskiä. Myös alueen viisi siltaa uusitaan ja kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan rakentamalla uusi alikulkukäytävä”, kertoo Destian työpäällikkö Eetu Väisänen.   

Valtatie 12 on osa kansainvälistä liikenneverkkoa. Valtatie toimii Rauman Sataman ja koko seudun teollisuuden kuljetusten pääreittinä sisämaahan. Liikennemäärästä noin 15-20 prosenttia on raskaita ajoneuvoja, ja määrän ennustetaan kasvavan merkittävästi tulevien vuosien aikana.   Valtatien turvallisuus ja sujuvuus paranevat hankkeen valmistuttua vuoden 2019 lopulla. 

Lue seuraavaksi