Uutiset

Työkoneet

Destia siirtyy rakentamisvaiheeseen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen allianssit siirtyvät toteutusvaiheeseen 19.11.2021. Destian, Swecon ja WSP:n muodostama Sörkan Spora -allianssi rakentaa noin kolme kilometriä hankkeen 4,5 kilometrin raitiotiestä aina Sompasaaren kärjestä eli Nihdistä Hermannin rantatietä pitkin Haukilahdenkadun pohjoispuolelle asti. Reitin varrella uudistetaan samalla katuja, jalankulun ja pyöräilyn reittejä, viherympäristöä ja kunnallistekniikkaa. Rakennustyöt alkavat Hermannin rantatieltä tammikuussa 2022 ja tavoitteena on aloittaa raitiolinjan 13 liikenne vuonna 2024.

Uusi raitiotie yhdistää Kalasataman keskuksen ja Pasilan joukkoliikenteen solmukohdat toisiinsa. Raitiotien varrella katuympäristön viihtyisyys, houkuttelevuus ja turvallisuus paranevat. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat myös merkittävästi. Lisäksi rakennettava raitiotie yhdistyy Nihdissä Kruunusillat-raitiotiehen, jonka on arvioitu valmistuvan vuonna 2027.

”Olemme työskennelleet Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen suunnittelun parissa jo toukokuusta 2020, joten on hienoa päästä etenemään rakentamisvaiheeseen. Nihdissähän rakentaminen on aloitettu jo viime kesänä, mutta Hermannin rantatien rakentamisen myötä toteutus lähtee kunnolla käyntiin ja pääsemme jälleen näyttämään osaamisemme haastavan ympäristön kaupunkirakentamisessa,” kertoo Destian Maa- ja Kalliopalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja Pekka Ruuti. ”Joustavan toteutusmallin sekä projektiryhmän ansiosta olemme luoneet erinomaiset edellytykset hankkeen hallittuun toteutukseen.”

Toteutuksessa ja ylläpidossa panostetaan kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Hankkeessa kierrätetään maamassoja sekä käytetään kierrätyskiviä ja -kalusteita. Hermannin rantatielle rakennettava osuus perustetaan heikkojen pohjaolosuhteiden takia paalulaattarakenteelle, jota rakennetaan urakassa yhteensä yli 36 000 neliömetrin eli noin viiden jalkapallokentän kokoisen alueen edestä. Paalulaatoissa käytetään vähähiilistä betonia. Vastuullisuustyö todennetaan CEEQUAL-sertifioinnilla.

Hermannin rantatien liikennejärjestelyt muuttuvat töiden alkamisen myötä. Katu muuttuu yksisuuntaiseksi Haukilahdenkadun ja Vanhan talvitien välisellä osuudella. Etelään suuntautuva liikenne jää Hermannin rantatielle ja pohjoiseen suuntautuva liikenne siirtyy Kyläsaarenkadulle, josta tulee myös yksisuuntainen. Jalankulun ja pyöräilyn reitit säilyvät alkuvaiheessa nykyisellään.


Lue myös: Destian Kelikeskus on tukenut talvisten teiden kunnossapitoa jo 30 vuotta

Lue seuraavaksi