Uutiset

Työkoneet

Destia hakee kasvua kaupungeista ja pohjoisilta alueilta

Uuden strategian 2019-2023 mukaisesti Destia kasvattaa itsestään vahvempaa kaupunkikehittäjää muuttuvassa ja entistä vaativammassa toimintaympäristössä. Yhtiö kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta. Destian päämääränä on olla ’Pohjoisen elämän yhdistäjä’. Strategian toteuttamiseksi Destia uudistaa organisaatiorakenteensa.

”Destia ja sen edeltäjät ovat vuosisatojen ajan rakentaneet infrastruktuuria, toimivan Suomen perustaa. Uudistetun strategiamme päämääränä on hyödyntää ydinosaamistamme yhdistämällä pohjoinen elämä kaupungeissa sekä niiden välillä. Yhteinen päämäärä ja sitä tukeva arvopohja ovat lähtökohtana kehittäessämme yrityskulttuuriamme”, sanoo Destian toimitusjohtaja Tero Kiviniemi.

Destian yrityskulttuurin perustana ovat uudet arvot: rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen. Yrityskulttuuria kehitetään johtamislupauksen ’Voittavaa joukkuetta valmentaen’ mukaisesti.

Tavoitteena kilpailukyvyn varmistaminen ja kasvu

Toimintaympäristö on muuttumassa mm. kaupungistumisen, digitalisaation, ilmastonmuutoksen, väestön ikääntymisen ja luonnonvarojen ehtymisen seurauksena. Muissa Pohjoismaissa, ja erityisesti niiden pohjoisilla alueilla, markkinoiden odotetaan jatkavan kasvuaan. Sen sijaan Suomessa infrarakentamisen suhdanteen arvioidaan olevan jatkossa muita Pohjoismaita haastavampi.

Destia tavoittelee nykyistä laajempaa roolia toimialan arvoketjussa. Yhtiön strategiana on varmistaa ydinliiketoiminnan kilpailukyky, kansainvälinen kasvu valituilla strategisilla alueilla sekä siirtyminen jalostuneempaan liiketoimintaan ja kaupunkikehitykseen yhdessä kumppaneiden kanssa.

”Kilpailuetumme rakennamme asiakaskeskeisyyden, infran tajun, älykkään tuotannon ja innostavan johtamisen varaan. Ensisijaisena tavoitteena on kannattavuuden parantaminen. Maantieteellisen laajentumisen kärkenä ovat uusiutuvan energian ratkaisut”, Kiviniemi kertoo.

Organisoituminen palvelukohtaisesti

Tavoitellun yrityskulttuurin ja strategian toteuttamiseksi Destia uudistaa organisaatiorakennettaan. Uusi suunniteltu organisoituminen mahdollistaa maantieteellisen laajentumisen ja uusien palvelujen sekä huippuosaamisen kehittämisen, yhteistyön tiivistämisen ja kilpailukyvyn varmistamisen. Keskeisenä muutoksena on siirtyminen alueellisesta organisaatiosta palvelukohtaiseen organisaatioon.

Merkittävän rakenteellisen organisaatiouudistuksen johdosta käynnistetään yt-neuvottelut. Alustavan arvion mukaan organisaatiomuutoksesta aiheutuu noin 60 henkilötyövuoden vähennys Destian 1 600 henkilön kokonaishenkilöstä. Vähennystarpeen ei arvioida kohdistuvan tuotannossa työskenteleviin työmaahenkilöihin eikä työntekijöihin.

”Organisaatiouudistus vauhdittaa sekä yrityskulttuurimme uudistamista että strategiamme toteuttamista. Haluamme yhtiönä kehittyä ja vastata jatkossa entistäkin paremmin alan markkinoiden murrokseen ja muuttuviin olosuhteisiin”, toteaa Tero Kiviniemi.

Lue seuraavaksi