Uutiset

Työkoneet

Comet Eco -hydrauliikkaöljylle EU-Kukka

EU-Kukka voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Vahvistettuja kriteereitä on 26 eri tuoteryhmälle. Kaikki tuoteryhmän tuotteet eivät voi saada merkkiä, vaan tuotteiden on oltava keskimääräistä parempia. Vaatimustaso asetetaan niin, että 5-30 % tuoteryhmän tuotteista voi saada EU-Kukan käyttöoikeuden. Yhtenä kriteerinä merkin saamiselle on sopivuus käyttötarkoitukseen, eli esimerkiksi hydrauliikkaöljyn tulee ylittää ISO 15380 -standardin määrittämä suorituskyky. Merkki kertoo hydrauliikkaöljyn yhteydessä raaka-aineiden olevan vähintään 80 % uusiutuvia ja biohajoamattomia ainesosia on enintään 5 %.

Voitelukeskuksen omaa kehitystyötä edustava tuote myös sekoitetaan omana työnä. ”Perusöljynä käytettävä mäntyöljy on Suomesta”, kertoo tuotepäällikkö Kai Löfgren. ”Siihen sekoitetaan suunnittelemamme tarvittava lisäaineistus. Perusöljyn ominaisuudet ovat lähtökohtaisesti varsin hyvät, joten lisäaineistus on varsin kevyt. Tämä on öljyn ominaisuuksien kannalta hyvä asia, sillä yleisesti öljyn vanhenemisen aiheuttaa suuressa määrin lisäaineiden vanheneminen. Testeissä öljymme ominaisuudet ovat säilyneet erittäin stabiileina rankkojenkin kokeiden ajan, esimerkiksi hydrauliikkaöljyjen testaukseen käytettävässä, DIN-standardoidussa Vickers-siipipumpputestissä.”

Aika tuotteelle otollinen

Mäntyöljypohjainen hydrauliikkaöljy ei ole uusi tuote Voitelukeskuksella. ”Alun perin tuote kehitettiin ja tuotiin markkinoille 90-luvun puolivälissä”, kertoo toimitusjohtaja Mika Tonttila. ”Maailma ei tuolloin ollut vielä valmis tälle uudelle tuotteelle. Hiljaiselon jälkeen vuonna 2007 lähdimme vääntämään uudelleen tämän tuotteen kanssa ja sen seurausta on nyt saatu ympäristömerkki. Merkki kuvastaa alalle saatuja yhtenäisiä sääntöjä ja siten kehityksen olevan tälle tuotteelle otollinen.”

”Syynä huonolle maineelle alkuaikoina oli paljolti yleisesti biohajoavien öljyjen suunnittelun väärä lähtökohta – etsittiin biohajoavia tuotteita, joita ei sitten kuitenkaan saatu toimimaan hydrauliikassa”, selittää myynti-insinööri Jussi Monto. ”Monet biohajoavat öljyt esimerkiksi jähmettyivät pakkasessa, mitä nämä uuden kategorian bioöljyt eivät tee.”

”Meillä tuotekehityksen lähtökohta on ollut päinvastainen, eli olemme hakeneet hyvät tekniset ominaisuudet omaavaa perusöljyä ja ympäristöarvot on saatu tavallaan lahjana. Ennen ympäristömerkin hakemista muutimme hieman lisäaineistusta ympäristöystävällisempään suuntaan, mutta tällä ei ole käytännön merkitystä tuotteen laatuun.”

Ominaisuudet riittävät pitkälle

Voitelukeskuksella on ollut pitkään yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston ja laitevalmistajien kanssa tuotteen kehityksessä. Comet Eco Pine Oil toimii veden kanssa erittäin hyvin. Tämä lisää öljyn käyttöikää, sillä kondenssivettä kertyy öljyn sekaan useimmissa käyttökohteissa joka tapauksessa.

Hapettumisen vähäisyys, viskositeetin säilyminen ja kylmäominaisuudet ovat myös Comet Eco -hydrauliikkaöljyn vahvuuksia. Sillä on lisäksi laaja viskositeettialue, joten yhdellä tuotteella voidaan korvata useampia perinteisiä hydrauliikkaöljylaatuja. Öljy on sekoituskelpoinen tavanomaisten hydrauliikkaöljyjen kanssa ja se ei heikennä kumitiivisteiden ikää.

Comet Eco -hydrauliikkaöljyllä on patentit suurilla markkina-alueilla kuten USA, Kanada, Venäjä, EU, Japani ja Kiina. ”Tuotteemme on ainutlaatuinen ja uskon meidän pääsevän tämän avulla kansainvälisille markkinoille myös viejänä”, arvioi Tonttila. Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd on voiteluaineisiin ja suodattimiin erikoistunut perheyhtiö, joka palvelee teollisuutta, koneurakoitsijoita ja liikenteenharjoittajia tunnuslauseensa ”mitä huolto vaatii” mukaisesti.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi