Uutiset

Työkoneet

Caruna esisuunnittelee Riihimäellä

Uudella johdolla ja rakennettavalla Herajoen sähköasemalla varmistetaan riittävä sähkönsiirto läntisen Herajoen teollisuusalueelle ja Riihimäen keskustan alueelle, sekä mahdollistetaan sähkönsiirto huolto- ja vikatilanteissa näillä alueilla.

Caruna on saanut Riihimäen kaupungilta ja viranomaisilta suurjännitelinjan sijoittumiseen ja tehtyihin selvityksiin liittyvät lausunnot. Lausuntojen perusteella linjan suunnittelua voidaan jatkaa. Uuden voimajohdon pituus on noin 3,9 km.

”Alueen sähkönkulutus ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Voimalinjan ja sähköaseman avulla turvaamme riittävän sähkönsaannin pitkälle tulevaisuuteen alueen asukkaille ja teollisuudelle”, kertoo alueverkkopäällikkö Sami Kanerva Carunasta.

Lue seuraavaksi