Uutiset

Työkoneet

Blominmäen tunnelia louhitaan Mikkelässä

Blominmäen jätevedenpuhdistamon luolastolouhinnat ovat edenneet suunnitellusti. Jotta myös viemäritunnelit saadaan louhittua valmiiksi ajoissa ennen HSY:n puhdistamon käyttöönottoa, aloitetaan pitkäkestoisin louhintaosuus Espoon Mikkelässä jo huhtikuussa 2017. Mikkelän tunnelin louhinta kestää alkuperäistä suunnitelmaa kauemmin, koska Söderskogin alueen työtunneliyhteydestä luovuttiin ympäristösyistä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti 17.3.2017 tilata tulo- ja purkuviemäritunneleiden louhintaa ja lujitusta lisätyönä puhdistamon kalliorakennusurakoitsijalta Lemminkäinen Infra Oy:ltä.

Mikkelän ajotunnelin kautta toteutettavat viemäritunnelityöt jaetaan kahteen vaiheeseen:
• puhdistamon kalliorakennusurakan aikaiseen lisätyöosuuteen
• kalliorakennusurakan jälkeen käynnistyvään kilpailutettavaan urakkaan.

”Toteutusaikatauluun saadaan lisätyön ansiosta niin paljon varmuutta, että lisätyöalueelta jatkavan urakan työt voidaan siirtää alkamaan puhdistamon kalliorakennusurakan jälkeen”, toteaa HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Huhtikuussa käynnistyvät työt tukeutuvat Mikkelän ajotunneliin ja tukikohta-alueeseen, joita ei tässä vaiheessa olisi pystynyt tarkoituksenmukaisesti jakamaan kahden eri urakoitsijan kesken. Kustannukset ovat enintään 3 miljoonaa euroa. Työ kestää 6-8 kuukautta eikä viivästytä puhdistamon kalliorakennusurakan valmistumista. Maksimissaan louhitaan noin 1200 tunnelimetriä, jolloin tunnelien louhintaperät ovat saavuttamassa Espoo-Kauklahti -rata-alueen.

Blominmäen jätevedenpuhdistamo
• Valmistuttuaan puhdistamo käsittelee tehokkaasti 400 000 asukkaan jätevedet.
• Asukaskohtainen ravinnekuormitus Itämereen vähenee: jätevedestä puhdistuu fosfori yli 96- prosenttisesti ja typpi yli 90-prosenttisesti.
• Puhdistamo käyttää omaa energiaa.

OP.

Lue seuraavaksi