Uutiset

Työkoneet

Bioenergiassa tulevaisuutta

Juha Kuusjärvi

Toimituspäällikkö, työkoneala
Konepörssi

Strategian mukaan loppuenergian kulutuksen Suomessa pitäisi olla suurin piirtein nykyisellä tasolla vuonna 2020. Haasteita tälle tulee, jos talous ja erityisesti teollisuustuotanto pääsee tästä uudelle kasvu-uralle. Uusi kasvu tulee siten suunnitella huomattavasti aikaisempaa energiatehokkaammin.

Vuoden vaihteessa voimaan tulleen energiatehokkuuslain mukana tuli yli 20 MW:n energiantuotantolaitoksille velvoite tutkia kustannukset ja hyödyt yhdistetystä sähköntuotannosta. Tällä halutaan edistää yhteistuotantoa. Samalla se luo uusia mahdollisuuksia hyödyntää entistä enemmän myös metsäenergiaa ja luoda hajautettua energiantuotannon verkkoa. Hajautetun tuotannon etuihin kuuluvat myös lyhyet kuljetusmatkat, mikä on energiansäästötavoitteiden mukaista. Sähköstä jatkuvasti yhä riippuvaisempi yhteiskunta saa samalla huoltovarmuutta poikkeusolosuhteiden varalle.

Keskeisessä osassa kotimaisten polttoaineiden tuotantoketjussa ovat kone- ja kuljetusyritykset, jotka ovat pääsääntöisesti pieniä yksityisyrityksiä. Laskelmissa pitäisi huomioida suurella painoarvolla myös näiden yritysten tuomia työllistymismahdollisuuksia, sillä se luo mahdollisuuksia tasaisesti joka puolelle Suomea. Hankintaketju ruokkii myös kotimaista konevalmistusta ja luo meille osaamista, uusia innovaatioita ja uskoa tulevaan.

Lue seuraavaksi