Uutiset

Työkoneet

Avustusta vesienhoitoon Hämeessä

Kanta- ja Päijät-Hämeessä voivat ketkä tahansa vesienhoidosta kiinnostuneet hakea Hämeen ELY-keskukselta avustusta hankkeeseen, joka toteuttaa Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmaa. Avustushakemukset on toimitettava Hämeen ELY-keskukselle 30.11.2014 mennessä.

Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmat ovat parhaillaan kuultavina. Tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila. Kanta- ja Päijät-Hämeessä tarvitaan monipuolisia hankkeita, jotta tavoite olisi mahdollista saavuttaa. Vesienhoidon tavoitteita voivat toteuttaa esimerkiksi kosteikko ja laskeutusallas järveä kuormittavaan ojaan, säädeltävän padon muutos kalankulun mahdollistavaksi pohjapadoksi, ruoppaus tai niitto veden virtauksen parantamiseksi ja umpeenkasvun estämiseksi, eroosiosuojaus tai vaikkapa pohjavesiselvityksen tekeminen.

Hyvä hanke on paikallisesti tai alueellisesti tärkeä, ja sen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä. Tämä edellyttää mm. paikallista sitoutumista ja suunnitelmien riittävää valmiusastetta. Hankkeesta hyötyvät sekä alueen asukkaat että vesiekosysteemit. Etuja ovat myös hankkeen innovatiivisuus ja mahdollisuus monistaa hankkeen hyviä tuloksia muuallekin.

Infoa avustuksista löytyy ympäristöministeriön nettisivuilta.

Lue seuraavaksi