Uutiset

Työkoneet

Avesco Oy nimityksiä

Caterpillar-maarakennuskoneiden Suomen edustaja Avesco Oy on uudistanut myynti- ja jälkimarkkinaorganisaatiotaan. Kimmo Ahonen on nimitetty koneliiketoiminnan jälkimarkkinajohtajaksi, Matti Laaksonen konemyynnin myyntijohtajaksi. Mikko Salonen vahvistaa konemyynnin tiimiä alueenaan Pohjois-Suomi.

Kimmo Ahonen (kuva yllä)

Kimmo Ahonen on siirtynyt 1.4.2021 Avesco Oy:n koneliiketoiminnan jälkimarkkinajohtajaksi. Aiemmin Kimmo toimi Avescolla konemyynnin myyntijohtajana. Kimmo raportoi tehtävässään Avesco Oy:n toimitusjohtaja Teemu Raittiille.

Vuoden alussa jälkimarkkinaorganisaatiota uudistettiin Avescon yhteisiä toimintamalleja tukevaksi. Tämän lisäksi organisaatiota muutettiin tukemaan keskeisiä kehitysalueita turvallisuuden, toiminnan laadun ja kannattavan kasvun mahdollistamiseksi. Nyt tehty nimitys ja organisaatiomuutos ovat luonnollinen jatkumo aiemmille uudistuksille. Koneliiketoiminnan operatiivisen ja taloudellisen tuloksen kehittyminen edellyttävät entistä vahvempaa panostusta sekä eri osa-alueiden että kokonaisuuden johtamiseen.

Kimmo Ahonen: ”Jälkimarkkinatoiminta on paljon enemmän kuin vain koneiden korjaamista ja varaosien myymistä. Haluamme tarjota asiakkaillemme luotettavan palvelukokonaisuuden, joka vastaa erilaisiin tarpeisiin. Jälkimarkkina on myös keskeisessä roolissa, kun kehitämme Avesco Oy:n koneliiketoimintaa kohti visiotamme, joka on olla johtava asiakaslisäarvon tuottaja alallamme.”

Teemu Raitis: ”Kimmo on kehittänyt tuloksellisesti konemyynnin prosessia Avescon mallin mukaiseksi. Hänen kokemuksensa prosessien ja organisaation kehittämisestä antavat hyvän lähtökohdan uuteen tehtävään jälkimarkkinatoiminnassa. Kimmolla on aiemmalta työuraltaan vahva kokemus korjaamotoiminnan johtamisesta. Johtaessaan Avescon konemyyntiä Kimmo on rakentanut suhteita asiakkaisiimme sekä saanut käytännön tuntuman siihen, mitä asiakkaamme odottavat jälkimarkkinapalveluiltamme. Monipuolisen taustansa ansiosta Kimmolla on oikeat lähtökohdat johtaa koneliiketoimintamme jälkimarkkinan kehittymistä asettamallemme tavoitetasolle.”

Matti Laaksonen

Matti Laaksonen on nimitetty Avesco Oy:n konemyynnin myyntijohtajaksi (Sales Director, Construction Industry). Matti aloittaa tehtävässään 1.6.2021 konemyynnin johtajana toimineen Kimmo Ahosen siirtyessä johtamaan Avesco Oy:n jälkimarkkinatoimintaa. Tehtävässään Matti raportoi Avesco Oy:n toimitusjohtaja Teemu Raittiille.

Teemu Raitis: ”Matin kokemus ja näytöt, osaaminen sekä motivaatio antavat vahvat lähtökohdat tähän Avescon liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeään ja vaativaan tehtävään. Olemme kehittäneet merkittävästi konemyynnin prosessia viimeisen vuoden aikana Kimmo Ahosen johdolla. Matti on ollut mukana tässä kehitysprosessissa ja tuntee sitä kautta hyvin menossa olevan muutoksen ja odotuksemme toiminnan kehittymisen suhteen.” 

Matti siirtyy uuteen tehtäväänsä Avesco Oy:n vaihtokoneiden myyntipäällikön tehtävästä, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2019 alkaen. Ennen nykyistä tehtäväänsä Matti työskenteli Ritchie Bros. Auctioneersilla Suomen ja Baltian aluepäällikkönä. Vahvan teknisen koneosaamisen lisäksi Laaksonen tuntee laajasti Avescon asiakaskunnan ja on tehnyt tiivistä päivittäistä yhteistyötä konemyyjien ja korjaamoiden kanssa. Laaksosella on vahvoja näyttöjä myynnistä niin Suomessa, kuin kansainvälisesti, sekä onnistuneesta asiakkuuksien hoidosta ja prosessien päivittämisestä.

”Caterpillar on legendaarinen brändi ja taustalla pitkä historia, josta voi olla ylpeä. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä avescolaisten kanssa jatkamaan liiketoiminnan kehittämistä yhä parempaan suuntaan, kasvattamaan Catin markkinaosuutta Suomessa ja olemaan asiakkaiden ykkösvalinta”, kertoo Matti Laaksonen.

Mikko Salonen

Mikko Salonen aloitti 1.4.2021 Konemyyjänä Oulussa. Mikon tehtäviin kuuluu uusien ja käytettyjen maarakennuskoneiden myynti, vuokraaminen sekä näihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden myynti ja markkinointi Pohjois-Suomessa ja Lapissa.

Mikolla on laaja kokemus alasta ja kattava asiakastuntemus. Hän on aikaisemmin työskennellyt koneenkuljettajana, konemyyjänä ja koneohjausjärjestelmien parissa. Lisäksi hänellä on vankka kokemus avainasiakaspäällikkönä ja maarakennuskoneiden myyjänä toimimisesta. Mikon esihenkilö on Matti Laaksonen.




Lue seuraavaksi