Uutiset

Työkoneet

Atlas Copcon Hakkilan uudet toimitilat esittelyssä

Vantaalla tammikuussa järjestettyjen Infran Kiviaines- ja murskauspäivien yhteydessä oli osanottajilla mahdollisuus vierailla Atlas Copcon uudessa Suomen pääkonttorissa.

Uusi pääkonttori sijaitsee Vantaan Hakkilassa, Lahdentien varrella, mistä se on helppo havaita ohi hurautettaessa. Pääkonttori on toiminut Vantaan Hakkilassa vuoden 2014 lokakuusta alkaen. Kiinteistössä on nykyaikaiset huoltotilat isoillekin laitteille.

Isännät olivat rakentaneet tapahtumaan mielenkiintoisen inforadan, missä lähes kaikki yrityksen toimialat esiteltiin. Rata kulki uuden talon läpi, joten sekin tuli esiteltyä samalla.

Kiviaines- ja murskauspäivien osanottajat tutustuivat Atlas Copcon uuteen Suomen pääkonttoriin. Tarjolla oli koko talon kiertävä inforata isäntien opastuksella.

Atlas Copcon markkinaosuuden kasvun myötä Suomessa yhtiön huoltotoiminta on lisääntynyt rajusti. Tilanahtauden vuoksi päätettiin uudet toimitilat rakentaa, ja nimenomaan palvelemaan paremmin huoltotoimia. Edelliseen Tuupakan pisteeseen verrattuna nyt Hakkilassa olevassa kiinteistössä on tuplasti enemmän korjaamopinta-alaa ja sisätiloihin saadaan yhtä aikaa jopa kolminkertainen määrä koneita uuden kiinteistön paremman muodon johdosta.

Kaikille eri huoltotöille on omat varta vasten kulloiseenkin tehtävään suunnitellut paikat. Muun muassa pesulle, hitsaukselle, sähkötöille, maalaukselle ja komponenttikorjauksille on kaikille omat erikoisvarustellut pisteet. Uuden hallin myötä korjaamo on nyt läpiajettava, mikä osaltaan parantaa huoltopalvelun mahdollisuuksia. Hallissa on runsaasti siltanostureita ja erikoistyökaluja työn turvalliseen tekemiseen.

Huoltomiesten määrä on kasvanut merkittävästi uusien tilojen myötä. Heistä suuri osa työskentelee joustavasti huoltohallissa sekä kentällä asiakkaiden työmailla. Atlas Copcolla on koko maassa yhteensä noin kuusikymmentä huoltoasentajaa, joista melkein puolet ovat Oy Atlas Copco Louhintatekniikan Ab:n palveluksessa.

”Hydraulisten iskuvasaroiden huoltoon on nyt tarjolla erikoisvalmisteinen vasaramonttu”, kertoo rakennuskoneiden tuoteryhmäpäällikkö Kimmo Alakoski. Isotkin vasarat pystytään huoltamaan turvallisesti ja ergonomisesti erikoisvalmisteisen nostopöydän ja nosturien avulla. Korkea halli mahdollistaa myös suurten vasaroiden käsittelyn pystysuorassa.

Kimmo Alakoski kävi läpi myös Atlas Copcon laajan iskuvasaravalikoiman.

Hakkilan kiinteistössä toimii huollon lisäsi myynti, markkinointi, hallinto sekä varaosapalvelu. Samassa yhteydessä, kun toimistotilat uudistuivat, otettiin käyttöön myös uudenlainen työpisteetön toimintamalli. Työ tehdään aina siellä missä sen tekeminen on järkevää, vaikka koneen vieressä hallissa. Tiedot tallentuvat nykyään pääosin mobiililaitteille ja pilvipalveluihin. Hakkilan pisteessä työskentelee reilut kuusikymmentäviisi atlascopcolaista.

Lue seuraavaksi