Uutiset

Työkoneet

Arrock Cable –kaapelijyrsimellä ympäri vuoden

Jyrsimällä tehdyssä kaapelikaivannossa ei sinänsä ole mitään uutta. Tuore idea sen sijaan on, että tavallinen maataloustraktori käy jyrsimen peruskoneeksi ja tämä yhdistelmä soveltuu työskentelemään erinomaisesti taajamissa.

Tehojyrsin pääsee aina 800 millimetrin kaivusyvyyteen saakka, kun vaadittu minimisyvyys kaapeleille ilman suojaamista on nykyään 700 millimetriä. Tänä kesänä tällaista laitetta ja työmenenetelmää on tuotu tutuksi alan ammttilaisille useissa työnäytöksissä. Konepörssi kävi seuraamassa uuden Arrock Cablen  esittelyä Nummelassa, Carunan työmaalla.

Lasse Jaakkola on aina 80-luvulta lähtien kehittänyt useita uusia, ajan henkeen soveltuvia työmenetelmiä ja laitteita. Nyt vuorossa on maakaapelointiin uusi innovaatio Arrock Cable – jyrsinmenetelmä. Lasse on poikansa Juhon kanssa kehittänyt jyrsinmenetelmää usean vuoden ajan. Lähtökohta tämän jyrsimen kehitykselle oli sähkö- ja teleyhtiöiden yhä kiihtyvä tarve saada sähkö- ja valokuitukaapelit säävarmaan paikkaan eli maan alle.

”Vuoteen 2028 mennessä Suomen sähköstä suurin osa tulee kulkea maan alla ja nopea laajakaistakin halutaan joka niemen notkoon ja saarelmaan. Tällä nykyvauhdilla sähköjen  maan alle asentaminen ei tietääkseni onnistu, vaan vauhtia pitää nopeasti lisätä. Kaivamalla tehty kaapelien upotus on hidasta ja kallista. Auraaminen taas ei sovellu kuin pehmeille maille”, aloittaa Jaakkola.

Traktorin perään kytkettävällä jyrsimellä voidaan lävistää asfalttia, betonia ja kiviä. Pehmeällä maalla päästään 400-500 metrin tuntisaavutuksiin, mikä on moninkertainen määrä kaivamalla tehtyyn ojaan verrattuna. Meillä onkin poikien kanssa tapana sanoa, että mikä kaivamalla päivässä, se Arrockilla tunnissa”, aloittaa Jaakkola.

Tämän vuoden alussa perustettu Arrock Oy keskittyy Jaakkolan sanoin uusien innovatiivisten tuotteiden tuotekehitykseen, tuotteistamiseen ja markkinointiin. Kaapelijyrsimen kehitystä on edeltänyt vuosien tuotekehitys ja neljä eri jyrsinsukupolvea. Järjestelmän paine on saatu pudotettua Beta1-version 450-500 barista nykyiseen noin 100 bariin. Arrock onkin yrityksen ensimmäinen tuotantoon yltänyt tuote. Kolme tuotantomallia saadaan ulos oittilaisen sopimusvalmistajan Metsi Oy:n linjoilta syyskuussa 2015.

Sarjavalmisteinen laite  tulee näyttämään enemmän teolliselta tuotteelta ja on myös ”kauniimpi” ulkomuodoltaan. Näytöskoneesta puuttui vielä myös kaapelijalka, jonka kautta voidaan laskea useampiakin kaapeleita kerralla suoraan uran pohjalle. Tuotantomalleissa jalka on.

”Arrockin edut ovat osoittautuneet kiistattomiksi. Laitetta voidaan vetää minimissään vähintäin 6000 kiloa painavalla traktorilla (> 150 hv). Ura on kapea (150 mm), joten jälkitöitä ei paljon tarvita. Jyrsin erottelee uran reunalle hienoa ainesta kaivannosta. Sitä voidaan käyttää kaivantoon asennettujen putkien tai kaapeleiden suojaksi. Syksyllä, kun kaivavaminen ei enää onnistu, niin Arrock vasta aloittaa  työnsä. Pohjaan asti jäätynyt maaperä ei edes paljon hidasta Arrockin vauhtia. Oja pysyy puhtaana eikä sorru. Eli jyrsimellä voidaan ajaa kaapeliuraa talvellakin.”

”Asfalttiin jää alle puolen metrin leveydeltä paikattavaa, vaikka reunoja jouduttaisiin leikkaamaankin ennen uutta päällystettä. Kaivamalla tehty ura vaatii noin 1-1,5 metrin asfaltoinnin.”

Arrock Oy tulee vuokraamaan jyrsimiä eikä myy niitä. Syykin on selvä.

”Urakat ovat nykyään tiukkoja, eikä kallista kalustoa ole mielekästä seisottaa. Me vuokraamme urakoitsijalle jyrsimen tiettyyn projektiin, jonka loputtua laite palautuu meille. Vuokrahinta tulee koostumaan peruspäivävuokrasta plus ajetuista metreistä. Meiltä voi vuokrata myös kaivannon täyttöauran sekä tampparin, jolla kaapeliura on täyttövaiheessa helppo tiivistää”, jatkaa myyntipäällikkö Jarno Kylander Arrock Oy:stä.

Jyrsimen omaan suljettuun hydraulipiiriin öljyä syöttävä pumppu saa voimansa traktorin ulosotosta (1000 r/min). Hydraulimoottorin ja kulmavaihteen kautta voima välittyy jyrsinpyörälle, joka pyörii noin kierroksen sekunnissa. Pyörän ulkokehä koostuu kuudesta vaihdettavasta segmentistä Teriä on yhteensä 130. Ne toimittaa Arrockille saksalainen Wirtgen Oy, joka valmistaa esimerkiksi  vanhan asfaltin poistoon tarkoitettuja, massiivisia kylmäjyrsimiä.

”Tulevassa versiossa ohjaamoon asennetaan jyrsimen ohjaamiseen tarkoitettu, CAN-väylää hyödyntävä ohjauspaneeli. Jyrsimen nopeutta ja eri sylintereitä ohjataan tämän näytön avulla. Myös GPS-paikannusta ja 3D-teknologiaa tullaan jatkomalleissa hyödyntämään”, päättää Kylander.

Työnäytöksessä jyrsittiin kaksi liittymää auki sekä ajettiin  pehmeää piennarta. Ensi veto osui betonisen, raudoitetun ojarummun suuntaisesti. Hyvin Arrock senkin läpäisi, tosin betoniputki murtui osin kaivannon pohjalle. Uusi ura vedettiin viereen. Pehmeää jalkakäytävän ja ajotien väliin jäävää kaistaletta mentiin reilua kävelyvauhtia. Näytöstä seurasi muun muassa suuri joukko Carunan työntekijöitä.

”Tällainen kohde on varsin tyyppillinen taajamissa. Keskijänniteverkkoa tehdään säävarmaksi ja vanhat ilmalinjat puretaan. Pylväsmuutamot korvataan puistomuuntamoilla. Tässä kohtaa ajotien ja pyörätien välissä kulkee jo monenlaista kaapelia ennestään. Kauhalla ei väliin sovi, mutta tutkaamisien jälkeen on todettu, että jyrsimellä välistä sopii kulkemaan. Näissä ahtaissa kohteissa jyrsin on todella kätevä”, todetaan Carunalta.

”Auraaminen on meillä jäänyt työmenetelmänä lähes pois. Suurin osa tehdään perinteisesti kaivamalla ja aika näyttää korvaako jyrsinmenetelmä tätä. Tässä Nummelan urakassa, jota urakoi N3M Power, on kuusi eri projektia. Kaikki ovat pituudeltaan 5-6 kilometriä ja urakoitsija tekee niitä eri tahdissa.”

”Valmiina tämän pitäisi olla loppuvuodesta. Meidän käyttämämme urakoitsijat valitsevat itse omat aliurakoitsijansa ja käytettävät menetelmät. Meille rakennuttajana riittä, että työt tehdään aikataulussa, annetuin turvallisuus- ja laatuvaatimuksin jne. Konetyypeillä ja työmenetelmillä ei sinänsä ole Carunalle väliä.”

Yksi kaikkien ja kaikki Arrockin puolesta toteavat vasemmalta Jarkko Luukkainen, Lasse Jaakkola, Juho Jaakkola ja Jarno Kylander.

Lue seuraavaksi