Uutiset

Työkoneet

Animaatioita louhinnan työturvallisuudesta

Kiviteollisuusliiton johdolla on toteutettu kansainvälinen luonnonkiven louhinnan työturvallisuushanke, ns. Safequ-hanke. Hankkeessa on tuotettu kymmenen animaatiota luonnonkiven louhinnan työturvallisuuskoulutukseen.

Safequ-hankkeen päätarkoitus on vähentää louhintatyöhön liittyviä tapaturmia kuvaamalla louhinnan keskeiset riskitekijät. Animaatioiden pedagoginen lähestymistapa on helppo ja hauska. Niiden seuraaminen ei edellytä minkään kielen kirjallista tai puheen ymmärrystä. Tämä helpottaa koulutusaineiston kansainvälistä jakelua ja hyödyntämistä.

Hanke käynnistyi lokakuussa 2012 ja päättyi helmikuun 2015 lopussa.
Safequ-hankkeessa tuotetut animaatiot on tarkoitettu louhintakoulutusta tarjoavien organisaatioiden, yritysten, työntekijöiden ja kaikkien työturvallisuuden parantamisesta kiinnostuneiden käyttöön.

Kiviteollisuusliiton ohella hankkeessa olivat mukana Saimaan ammattikorkeakoulu, espanjalainen teknologiakeskus CTM sekä saksalainen oppilaitos FWG Freiburg samoin kuin kroatialainen Klesarska Skola.

Hanketta rahoitti Euroopan Unioni Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvasta Leonardo da Vinci -ohjelmasta. Ohjelmaa hallinnoi Suomessa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija ja palveluorganisaatio CIMO.

Aiemmin vastaavia animaatioita on tehty Stone Safety -hankkeessa luonnonkivituotteita valmistavan teollisuuden työturvallisuuskoulutukseen.

Lue seuraavaksi