Uutiset

Työkoneet

Allu on Bauman vakiovieras

Massastabiloinnilla kovetetaan pehmeikköjä. Sillä voidaan myös käsitellä saastuneita maamassoja kapseloimalla saastunut maa-aines, jolloin se ei pääse liukenemaan ympäröiviin alueisiin. Tietyömaat ja satamat ovat tällä hetkellä suosituimpia massastabiloinnin käyttökohteita. Kuitenkin viime aikoina massastabilointimenetelmää on haluttu käyttää yhä useammin vaikeiden lieju-alueiden käsittelyyn vaihtoehtona kalliimmille käytössä oleville työmenetelmille (esim. massan vaihto).

Massastabilointiprosessissa jauhemaista sideainetta syötetään painesyöttimestä letkua pitkin sekoitusyksikölle, joka on kiinnitetty kaivukoneen puomiin. Sekoitusyksikön pää sijoitetaan työmaalla oikeaan paikkaan uuden Allu 3D-paikannusjärjestelmän avulla.

3D-paikannusjärjestelmä muodostuu neljästä osasta: tietokoneesta ohjelmistoineen, kosketusnäytöstä, tukiasemasta sekä gps-anturista, joka hyödyntää gps-signaaleja.

Uusi Allu 3D-paikannusjärjestelmä ohjaa peruskoneen kuljettajaa annostelemaan sideaineen oikein ja sekoittamaan jokaisen merkityn alueen huolellisesti. Järjestelmä myös kertoo kuljettajalle milloin on aika aloittaa seuraavan merkityn alueen stabilointi. Järjestelmän avulla helpotetaan sekoitustyötä, varmistetaan homogeeninen sekoitustulos sekä oikea sideaineen syöttömäärä. Uuden järjestelmän ansiosta saavutetaan valmistajansa mukaan sideaineen kulutukseen merkittäviä säästöjä, parempi työmaan hallinta sekä korkea laatu

Allu-seulamurskaimet on jaoteltu kahteen peruskategoriaan: seulamurskaimet sekä hienojaeseulat. Baumassa Allu esittelee uutta seulontateknologiaa kauhamallisiin hienojaeseuloihin. Uudella rakenteella myös märät materiaalit saadaan seulottua hienoon lopputuotteen jaekokoon (kuten 0 – 15 mm tai 0 – 25 mm) korkealla kapasiteetillä. Uusi muotoilu minimoi holvaamisen seulontakiekkojen välissä.

Allu kasvattaa myös tuoteperheensä kokoa tuoden markkinoille pienempiin peruskoneisiin soveltuvia hienojaeseuloja. Kaiken kaikkiaan uusia malleja on kolme ja ne sopivat alle 12 tonnin painoisiin kaivukoneisiin ja maksimissaan 5 tonnin pyöräkuormaajiin. Allun D –sarjasta löytyy kauhoja nyt 5 – 45 tonnin kaivukoneisiin sekä 2 -30 tonnin pyöräkuormaajiin ja muihin peruskoneisiin.

Lue seuraavaksi