Uutiset

Työkoneet

Äänekosken biotuotetehdas on vuoden 2016 Paalutustyömaa

Vuoden 2016 Paalutustyömaaksi valittu Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehdas sijaitsee Äänekoskella, Keski-Suomessa. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa sinne maailman ensimmäisen uuden sukupolven biotuotetehtaan, joka tuottaa korkealaatuisen sellun ohella monipuolisesti myös muita erilaisia biotuotteita. Biotuotetehdas tulee tuottamaan sellua noin 1,3 miljoonaa tonnia, joista pääosa toimitetaan Euroopan markkinoille sekä kasvavana markkinana Kiinan sellumarkkinoille.

Vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä käynnistyvän tehtaan kokonaisinvestoinnin arvo on 1,2 mrd. euroa, mikä on metsäteollisuuden suurin investointi Suomessa. Rakennusten bruttoala on 142 000 m2 ja tilavuus 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Rakentaminen alkoi huhtikuun 2015 lopulla ja tehdas käynnistyy syksyllä 2017. Rakennusvaiheen työllistävä kokonaisvaikutus on yli 6 000 henkilötyövuotta ja rakentaminen toteutetaan tilaajavetoisena osaurakointina, päätoteuttajan rakennuttamisorganisaatiosta vastaa Fimpec Oy. Rakennushankkeen suunnittelusta vastaavat; pääsuunnittelija Uki arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelu Sweco Rakennetekniikka Oy ja maa- ja pohjarakennussuunnittelu Geotek Oy.

Paalutuksen määrä on historiallisen suuri, yhteensä 195 kilometriä, josta betonipaalujen osuus on yli 135 kilometriä, näistä valtaosa oli Paalutusohje PO-2011 mukaista tyyppiä TB300b ja viidesosa järeämpää tyyppiä TB350a.  Kohteen paalujen kantavuus on niin suuri, että niiden varaan voisi perustaa jopa 5000 omakotitaloa, siis lähes kaikki Suomen vuodessa rakennettavat omakotitalot. Paalutuksen kantavuus varmistettiin yli puolellatoista sadalla PDA-mittauksella.

Vuoden 2016 Paalutustyömaalle kohteen laajuuden lisäksi omat haasteensa asetti se, että paalutustyö tapahtui alueella, jossa oli toiminnassa oleva tehdas. Samanaikaisesti paalutuksen kanssa työmaalla työskenteli satoja työntekijöitä, mikä vaatii tarkkaa työnsuunnittelua, organisointia ja yhteistyötä. Paalujen suuresta määrästä johtuen myös niiden logistiikka työmaalle ja työmaa-alueella suunniteltiin ja aikataulutettiin tarkasti. Paalutustyö toteutettiin työyhteenliittymätyyppisellä toimintamallilla, jossa Lujabetoni Oy urakoi kohdetta kahden paalutusurakoitsijan ja yhden porapaalu-urakoitsijan kanssa yhteistyössä.

Tuomariston perusteluja vuoden 2016 Paalutustyömaan valinnalle:

  • Erittäin suuri paaluvolyymi ja suuri suunnittelukokonaisuus
  • Volyymin ja aikataulun vuoksi työmaalla yhtäaikaisesti 12 paalutuskonetta, mikä edellytti tehokasta koordinointia ja ennakkosuunnittelua
  • Paalutustyöt valmistuivat tilaajan asettamassa tiukassa toteutusaikataulussa
  • Pohjaolosuhteet erittäin vaihtelevat
  • Onnistunut toteutus häiriöherkän toimivan sellutehtaan ympäristössä
  • Jatkuvat muutokset suunnitelmissa vaikeuttivat työn ja logistiikan suunnittelua
  • Sujuva yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa

Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuuden edustajista.  Tuomariston puheenjohtajana toimi Reijo Mustonen.

Paalutushankkeen toteuttajat:
Projektinjohto: T&T Maanrakennus Oy
Paalutustyöt:  Niskasen Maansiirto Oy, Maasto-Seppo Oy, Junttapojat Oy, Suomen Teräspaalutus Oy
Mittaukset:  Inspecta Oy, T&T Maanrakennus Oy, Destia Oy
Betonipaalutoimitukset: Lujabetoni Oy (Haapajärven tehdas)

Aiemmat vuoden paalutustyömaat ovat Itä-Helsingin uusi keskus, Helsinki (2015), Turvesolmun eritasoliittymä ja Turveradantie, Espoo (2014) sekä Kauppakeskus Puuvilla, Pori (2013).

Betoniteollisuus ry on suomalaisen betoniteollisuuden kattojärjestö. Sen 47 jäsenyritystä valmistavat betonisia rakennustuotteita kuten betonielementtejä, valmisbetonia, harkkoja, päällystekiviä, betoniputkia ja kattotiiliä. Betoniteollisuus ry on osa Rakennustuoteteollisuus RTT ry:tä.

Lue seuraavaksi