Uutiset

Yleinen

Venäläinen halpa tuontihake sotkee energiapuumarkkinoita

Venäjältä on alkanut tulla tarjouksia halvasta energiahakkeesta. Se voi olla peräisin siitä puutavarasta, joka jäi Venäjältä ainespuuna tuomatta, kun talouskriisi ja puutullit iskivät. Nyt tuota puuta tai muuta puuta tuodaan Suomeen hakkeena. Osa tavarasta jatkaa Suomen halki Ruotsiin asti. Koska venäläinen energiahake on halvempaa jopa energialaitokselle toimitettuna kuin suomalainen energiapuu tienvarressa, on kilpailuasetelma aivan kestämätön. Metsäenergian parissa toimivat koneyritykset ovat ihmeissään. Energialaitokset ovat valmiita ostamaan halpaa venäläistä energiapuuta ja kivihiilivarastotkin pullistelevat hiiltä. Mihin unohtui kotimaisen metsähakkeen käytön edistäminen?

Kotimainen energiapuun hankinta on saatu hyvään vauhtiin ja energiapuuta on varastoissa paljon. Yrittäjät ovat investoineet energiapuun korjuukalustoon huolimatta muutoin kireästä taloudellisesta tilanteesta. Tuontihakkeen käyttö vie nyt investoinneilta pohjaa pois.

Metsänomistajat on saatu suhteellisen hyvin mukaan energiapuun myyntiin. Tuontihake aiheuttaa sen, että kotimaasta nostetut kannot, hakkuualoilta kasatut risut ja energiaharvennuspuu seisovat tienvarressa. Energiahaketta tehdään nyt vain rajoitetusti ja sitä pitäisi myydä alenevaan hintaan. Haketuskalustoa joudutaan seisottamaan kysyntävaikeuksien takia. Puuta käyttäviin energialaitoksiin on annettu merkittäviä määriä investointitukia, jotta kotimainen uusiutuva puuenergian käyttöä saataisiin lisättyä. Näissä laitoksissa ei tule polttaa pelkästään halvan hinnan takia venäläistä energiahaketta. Tämä on outo tilanne, koska kotimaisen energiapuun käytön pitäisi kasvaa roimasti, jotta pysymme kansallisissa uusiutuvien polttoaineiden lisäämistavoitteiden mukaisessa vauhdissa.

Koneyrittäjät vaativat energialaitoksia muuttamaan polttoaineiden hankintapolitiikkaansa. Toimiakseen kilpailukykyisesti ja kannattavasti energiapuuketju vaatii tasaista raaka-aineen kysyntää ja hankintaa. Kysynnän kova vaihtelu tekee hankintaketjussa toimivien korjuu-, kuljetus- ja haketusyrittäjien toiminnan vaikeaksi ellei mahdottomaksi. Se vie uskoa energiapuuhun myös metsänomistajilta. Energiateollisuuden edustajat ovat eri yhteyksissä todenneet energiapuun saatavuuden yhdeksi ongelmaksi liiallisen riippuvuuden metsäteollisuuden suhdannevaihteluista. Samalla he itse toimivat energiaraaka-aineita hankkiessaan siten, että hankintaketjuun tulee suuria heilahteluja. Tästä on päästävä eroon.

Myös valtiovallan on syytä miettiä keinoja, joilla vähennetään Suomeen itärajan yli tulevia puukaupan markkinahäiriöitä. Suomessa sähköä metsähakkeella tuottavalla on oikeus saada tuottamastaan sähköstä tukea. Venäläisellä tai muulla tuontimetsähakkeella tuotetulle sähkölle ei tule antaa sähköveron alennusta. Säädös tästä tarvitaan nopeasti.

Lähde: Koneyrittäjien liitto

Lue seuraavaksi