Uutiset

Yleinen

Vaunuvalmistukseen tutustumassa Virossa

Salolainen Yrjö Tenkanen Oy järjesti maaliskuussa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen tehdasvierailun Viroon Farma-metsäperävaunuja ja Bigab-vaunujärjestelmiä valmistavalle AS Fors MW:n tehtaalle. Matkassa oli mukana maanviljelijöitä, urakoitsijoita ja muita alan toimijoita lähes kolmekymmentä. Tehdasvierailulla päästiin tutustumaan Forsin tuotantoon sekä tuotteisiin.

Yrjö Tenkanen perusti Yrjö Tenkanen Oy:n vuonna 1986. Tuolloin hän alkoi maahantuoda käytettyjä traktoreita ja puimureita Saksasta ja Englannista. Ennen oman yrityksensä perustamista Yrjö toimi maanviljelyksen ohella Keskon traktori- ja puimurimyyjänä Salon ja Someron alueella. Keskon myynnissä aikaa vierähti viisitoista vuotta. Alun traktorikauppa muuttui pian perävaunu- ja työlaitekaupankäynniksi.

Vuonna 1990 yritys toi ensimmäisiä peräkärryjä silloisesta Neuvostoliitosta ja pian alkoi myös virolaisten ja latvialais-
ten vaunujen myynti. Yrityksen toimitusjohtajana toimii nyt Yrjön poika Pauli Tenkanen. Perheen toinen poika Pasi hoitaa maatilaa ja on mukana laitekaupassa mahdollisuuk-
sien mukaan.

Yrjön päivät kuluvat vielä hyvin vanhasta muistista myyntipöydän ääressä, vaikka jo hieman voisi hellittää. Päivät kuluvat kuitenkin Yrjön mielestä mukavammin pienen tekemisen merkeissä.

Kuva: Yrjö Tenkanen (edessä vas.) ja Fors MW:n toimitusjohtaja Peter Kastberg (edessä oik.) poseeraavat tässä suomalaisten vieraiden kanssa Forsin tehtaan sisäänkäynnin edessä. Yrjö Tenkanen Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Pauli
Tenkanen seisoo edellä mainittujen takana.

Tänä päivänä viisi henkeä työllistävän Yrjö Tenkanen Oy:n tuotevalikoima on erittäin laaja. Päällimmäisenä huomiona on, että yrityksen edustamissa laitteissa ei ole missään omaa polttomoottoria, vaan kaikkia käytetään jonkun voimanlähteen kuten traktorin tai kaivukoneen kanssa.

Omaa tuotantoa yrityksellä ei ole, vaan toiminta on maahantuontia ja jälleenmyyntiä. 90-luvun alussa aloitettu kärryjen maahantuonti jatkuu edelleen. Tuontimaat vain ovat hieman muuttuneet. Tänä päivänä tuotteita, muitakin kuin kärryjä, tulee useista eri maista.

Leijonanosan toiminnasta muodostavat traktorin peräkärryt, metsäkärryt, lavetit, koukkulavavaunut, piennarmurskaimet ja lautasniittokoneet.

Tuotteet ovat peräisin muun muassa Virosta, Latviasta, Puolasta, Sloveniasta ja Pohjois-Irlannista. Uutena merkkinä tullaan Suomen markkinoille lanseeraamaan toukokuussa kiinalaisia Mateng-niittokoneita.

Yritys tulee olemaan vahvasti esillä uusien tuotteiden kanssa tulevan kesän Okra-maatalousmessuilla Oripäässä. ”Toki myös vanhoja tuttuja laitteita tulee olemaan esillä päivitettyinä versioina”, sanoo Pauli Tenkanen.

Edellä mainittujen lähinnä traktorivetoisten laitteiden lisäksi myyntiohjelmassa on myös traktorin takanostolaitteeseen kytkettäviä hiekoittimia ja takalanoja sekä kaivukoneiden kauhoja.

Yritys myy tuotteet suoraan kuluttajalle lähialueella, mutta muualla Suomessa myynti tapahtuu jälleenmyyjien kautta. Tällä hetkellä verkostossa on kymmenkunta yhteistyökumppania ympäri maata, joista pohjoisin on Torniossa.

Laitekaupan lisäksi Yrjö Tenkanen Oy hoitaa lähialueen asiakkaiden huoltoja ja korjauksia. Yrityksen oma huoltomies Salossa tekee aina kaikille koneille maahantulohuollon sekä mahdollisia lisävarusteluja. Muualla maassa toimitaan sopimushuoltajien kautta.

Moottorin pärinää Tenkasen pihalta kuitenkin löytyy pienkonevuokrauksen muodossa. Vuokralle on tarjolla mini- ja midikaivukoneita sekä pienkuormaajia.

”Muutamien hiljaisten vuosien jälkeen on jälleen näköpiirissä pientä kasvua”, sanoo Pauli Tenkanen. Suomen maatalouden tilanne ei ole helppo, mutta siitä huolimatta yritys uskoo kasvuun ja markkinaosuuden lisääntymiseen uusien tuotteiden johdosta.

Kärrypuolella, johon kuuluvat kaikki maatalouskärryt, metsäkärryt, lavetit ja lantakärryt, on vuosittainen kokonaismyynti 120-150. ”Pieniä vuosittaisia heilahduksia tapahtuu, mutta tämän hetkiset näkymät ovat kaikesta huolimatta valoisia”, päättää Pauli Tenkanen.

Kuva: Farma-metsäkärryjen puutavaranostimiin on saatavana lisävarusteena vinssi. Sitä on mahdollista käyttää myös langattomasti kauko-ohjaimella. Suurimmissa malleissa vaijerin pituus on jopa 35 metriä.  

Yrjö Tenkanen Oy toimii virolaisen As Fors MW:n valmistamien Farma- ja Bigab-tuotteiden jälleenmyyjänä. Maaliskuussa Pauli Tenkanen keräsi porukan kokoon ja lähdettiin oikein joukolla katsomaan kärryjen syntyä Tallinnaan.

Mukana matkassa oli maanviljelijöitä, urakoitsijoita sekä muita alalla toimivia lähes 30. Paikan päällä vieraille esiteltiin virolaisen konepajan toimintaa alkaen teräslevyn leikkuusta aina viimeistelyyn asti.

Kuva: Fors MW:n Toimitusjohtaja Peter Kastberg (oik.) esitteli vieraille tuotantoa suurella innolla. Tässä katsellaan vaunurungon syntymistä hitsaamossa.

Fors MW:n Tallinnan tehtaalla työskentelee noin 120 henkeä, joista tuotannon puolella noin 100. Toimintatapa on saman kaltainen mitä missä tahansa konepajassa.

Tuotanto alkaa levyn leikkauksesta, missä SSAB:n korkealaatuista terästä leikataan laser-leikkurein. Pääsääntöisesti yritys valmistaa kaikki teräsosat itse, eikä alihankintana osteta mitään osavalmisteita.

Puutavaranostimet, vaunurungot, lavat ja lisävarusteet tehdäänkin kokonaan itse. Muun muassa puutavaranos-
timien puomien varren osat syntyvät omasta pajasta. Näin taataan osien yhteensopivuus ja toimivuus. Leikatut teräsosat päätyvät taivutuksen kautta hitsaukseen muiden teräsosien, kuten sorvattujen osien ja profiiliosien, kanssa.

Hitsaamossa ”irto-osista” muodostuu tuotteiden rakenneosia. Hitsausta tehdään niin robotein kuin manuaalisesti. Hitsausvaiheessa käytetään apuna hitsausjigejä, tapahtui hitsaus sitten robotilla tai käsin. Näin tuotteista saadaan mittatarkkoja ja hitsaustyö helpottuu, jolloin myös laatu paranee. Fors MW:n tuotteet ovat kaikki hyvin teräsrakennevoittoisia, joten lankaa palaa valmistuksessa valtavat määrät.

Valmiit hitsatut rakenteet jatkavat matkaa maalaamoon raepuhalluksen kautta. Kaikki osat puhalletaan puhtaaksi, niin hitsaussaumat kuin suorat levypinnat. Näin taataan maalin paras mahdollinen tarttuvuus. Maalaus tehdään 2-komponenttimaalilla, jolloin tuloksena on kiiltävä maalipinta, joka kestää hyvin kulutusta ja vaihtelevia sääolosuhteita.

Valmistus tapahtuu pienissä sarjoissa, joten maalatut osat päätyvät aikanaan varastoinnin kautta kokoonpanoon, missä lopulliset tuotteet muotoutuvat. Omavalmisteisten teräsosien lisäksi varustelussa tarvitaan komponenttival-
mistajilta hankittuja osia, kuten akseleita, pyörännapoja, renkaita, hydrauliikkaosia ja sähköosia. Varustelun yhteydessä tarkastetaan kaikki mekaaniset, hydrauliset sekä sähköiset toiminnot. Takuuvarmasti toimiva tuote on näin valmiina lähtöön kuluttajalle kovaan käyttöön.

Tehdaskierroksen jälkeen suomalaisille vieraille esiteltiin yrityksen tuotteita itse toiminnassa. Tehtaan testikuljettajat pistivät raudan liikkeelle. Koukkulavavaunun liikeratoja tutkittiin tarkasti ja metsäkärryjen toiminnot ja ominaisuudet kerrattiin huolellisesti.

Fors MW tekee jatkuvasti tuotteiden käytettävyyteen ja toimivuuteen kohdistuvaa tuotekehitystyötä. Parannuksia tehdään pitkälti asiakkailta saadun palautteen perusteella. Myös tuotannollisia seikkoja pyritään hiomaan koko ajan toiminnan tehostamiseksi.

Uusien mallien toimivuutta testataan kestotestein ja erilaisin rasitustestein, jotta voidaan varmistua tuotteiden kestävyydestä ja toimivuudesta.

Lue seuraavaksi