Uutiset

Yleinen

Suonentiedolta apua tarkkaan seurantaan – AgriSmart

Task Monitor-seurantajärjestelmä on fyysisesti pieni, musta laatikko, joka liitetään traktorin kolminapaiseen virtapistokkeeseen tai työkonesignaaliliittimeen. Jälkimmäisestä laite mittaa esimerkiksi voimanulosoton pyörimistä. Tarvittaessa työtilaa voidaan mitata myös helppoasenteisella anturisarjalla työkoneesta tai päätellä sijainnin perusteella peltolohkosta. Traktorilaitteisto lähettää tiedot palvelimelle jatkokäsittelyä varten.

Konttorin tietokoneelle asennettava sovellus päättelee paikkatiedon ja työtilamittauksen perusteella työsaavutuksen ja mihin aika työtä tehdessä kuluu. Etenkin urakoitsijalle tarjolla on mielenkiintoinen järjestelmä, mutta tietoja voi hyödyntää myös maatilakäytössä kustannusseurantaan ja viljelymuistiinpanoihin. Valituista ajoista sovellus erottelee työn siirtoajoista ja laskee näihin liittyvät tärkeimmät laskutusperusteet kuten työajan, pinta-alan tai noudetut kuormat. Vipu-tietoja hyödyntämällä sovellus myös erottelee käsitellyt peltolohkot.

Täsmäviljelysovellus Task Controller vaatii traktoriin vähän järeämmän laitteiston. Traktoriin otetaan mukaan rankkoja olosuhteita kestävä tietokone, jonka ohjaamiseen tarvittava laattahiiri on kyynärnojan päässä. Paikkatiedon ja etukäteen tehdyn suunnitelman perusteella voidaan ohjata esimerkiksi kylvössä siemen- ja lannoitesyöttöä. Määränsäätö vaihtelee sen perusteella, mitä kartan alueelle on syöttömääräksi annettu. Vaatimuksena täsmäviljelyssä on ISOBUS-yhteensopiva traktori ja työkone. Apuna järjestelmässä voi käyttää VIPU-karttoja ja mukana tulevaa GPS:ää. Suonentieto on kehittänyt järjestelmää yhteistyössä Junkkarin kanssa ja kumppanit olivat rakentaneet esittely-ympäristön Valtran ohjaamoon.

Kokonaisuudessaan molemmat järjestelmät yhdistyvät viljelykirjanpitoon, joka mahdollistaa tarkan kustannusseurannan ja helpottaa paperityön tuskaa.


Lue seuraavaksi