Uutiset

Yleinen

St1:n viides bioetanolin Etanolix-tuotantolaitos Hartwall Lahden yhteyteen

St1:llä on Lahden lisäksi Etanolix-yksiköt Lappeenrannassa, Närpiössä, Haminassa ja Vantaalla. Etanolix-yksiköiden tuotanto väkevöidään eli jäljellä oleva vesi erotetaan pois St1:n Haminan absolutointilaitoksessa. Väkevöinnin jälkeen 99.8-prosenttinen bio­etanoli sekoitetaan pienenä pitoisuutena tavalliseen bensiiniin tai siitä valmistetaan Refuel RE85 -korkeaseosetanolia flexifuel-autoja varten.

Raaka-aine

Lahden Etanolix-tuotantolaitoksessa käsitellään sekä Hartwallin juomatuotannosta, että muiden Päijät-Hämeen Viljaklusterin toimijoiden tuotannosta syntyviä biosivujakeita. Hartwallilta laitokseen ohjataan alkoholia sisältävää ylijäämähiivaa sekä juomatuotannossa mm. tuotevaihtojen yhteydessä syntyviä sokeri- ja/tai alkoholipitoisia hävikkieriä. Hiivan ja hävikkierien yhteismäärä on noin 4000–6000 tn/vuosi.

Muilta Viljaklusterin toimijoilta bioetanolin tuotantoon ohjautuu mm. leipomoteollisuuden sivujakeina syntyviä taikinoita ja jauhoja. Lahden laitoksessa voidaan käsitellä myös pakattuja leipomotuotteita, joka mahdollistaa esimerkiksi kaupoista muutoin kaatopaikalle ohjautuvien ylijäämäleipien hyötykäytön bioetanolin tuotannossa. Näitä tuotteita voi tuotantolaitos käsitellä suurin piirtein saman määrän kuin Hartwallilta tuleva määräkin on eli 4000–6000 tn/vuosi.

Kapasiteetti

Etanolix-tuotantolaitos on integroitu Hartwallin tuotantoyksikköön. Integroinnilla saavutetaan synergiaetuja mm. käyttöhyödykkeiden sekä raaka-aineiden toimitusten suhteen. Jäähdytysveden, höyryn ja sähkön osalta hyödynnetään Hartwallin nykyistä infrastruktuuria. Laitoksen vesi­jalanjälkeä saadaan pienennettyä olennaisesti hyödyntämällä veden käytössä Hartwallin tuotantoprosessin suodatus- ja huuhdevesiä, jotka tällä hetkellä ohjataan viemäriin.

Ylijäämähiiva toimitetaan Etanolix-laitokseen putkea pitkin, jolloin vältytään raaka-aineen kuljetustarpeesta. Laitoksen vuosittainen bioetanolin tuotantokapasiteetti on noin 1000 m3 (1 000 000 litraa).

Patentoidulla prosessillaan St1 jalostaa liikennepolttonesteen biokomponentin puhtaimmalla tavalla maailmassa. Lahden tuotantolaitoksessa on otettu käyttöön uutta teknologiaa, mm. haihdutuksessa käytetään energiatehokkaita höyryejektorihaihtureita.

Etanolix-prosessin alhainen hiilidioksiditase paranee Lahden yksikössä entisestään, sillä käymisessä syntyvä hiilidioksidi voidaan ottaa talteen ja ohjata Hartwallin hiilidioksidin keruujärjestelmään. Puhdistettua hiilidioksidia käytetään edelleen juomien valmistukseen.

Lue seuraavaksi