Uutiset

Yleinen

Sinisten traktoreiden alkulähteillä

SGN Groupiin kuuluva Agritek järjesti huhtikuun alussa asiakasmatkan Lontoon kupeessa sijaitsevalle Basildonin traktoritehtaalle. Nykyaikaistettu tuotantolaitos valmistaa 140 traktoria päivässä. Agritekin myyntipäällikkö Marko Mustonen hoiteli kaikki matkajärjestelyt erinomaisesti. Matkanteko oli helppoa ja mielenkiintoisen tehdaskierroksen lisäksi nähtiin hieman keväistä Lontoota. Tehtaalla ei tällä kertaa esitelty varsinaisia uutuustuotteita, mutta itse tuotantolinjat ovat kokeneet melkoisia muutoksia viime vuosina.

New Hollandin Basildonin tehdas toimii edelleen samoissa alkuperäisissä tiloissa, kuten kuvista näkyy. Parkkipaikan automallit ajan tarjonnan mukaisesti. Tehdas valmistaa nykyisin 140 traktoria päivässä.

Jättimäiseen CNH Industrial Groupiin kuuluvan New Hollandin Brittein saarten traktoritehdas on varmasti tuttu monille suomalaisille isännille ja varsinkin Ford-miehille. Vuonna 1964 Lontoon itäpuolelle Basildoniin perustettu tehdas toimii edelleen täysin samassa paikassa. Paikan valintaan vaikutti aikoinaan tarve saada teollisuutta ja työpaikkoja juuri Lontoon itäpuolelle, jossa tonttimaata oli tuolloin kosolti tarjolla.
Toinen sijainnille merkittävä tekijä olivat hyvät logistiset yhteydet maailmalle. Tehdas onkin vain hetken matkan päässä meren rannasta ja näin viennin kannalta tärkeästä satamasta. Kotimaahan Brittein saarille Basildonin tehtaan koko tuotannosta jää nykyisin vain noin kolme prosenttia. Suurin vientimaa on tällä hetkellä USA, jonne vuosittaisesta tuotannosta rahdataan noin 19 prosenttia. Kohdemaita on reilut 120, joten moneen suuntaan Basildonista traktoreita lähtee. Koko maankin mittakaavassa tehdas on merkittävä tekijä viennissä. Se kuuluu nimittäin Brittein saarten kymmenen suurimman vientiyrityksen joukkoon.

Valmiita New Holland -traktoreita tehtaan pihalla odottamassa kuljetusta maailmalle. Tarkkasilmäinen löytää joukosta myös punaisia malleja. Ne päätyvät pääosin Euroopan ulkopuolisille markkinoille. Oman traktorinsa voi saada nykyään tehdasmaalattuna minkä värisenä haluaa.

Fordilla alkuun
Jo Beatlesin kulta-aikoina perustettu tuotantolaitos on ulkoisesti tunnistettavissa samaksi tehtaaksi vielä tänäkin päivänä. Tuolloin tuotanto käynnistyi tunnettujen Ford-mallien, kuten 2000, 3000, 4000 ja 5000, valmistuksella. Sittemmin mallisto on kasvanut valtaisasti ja traktorimerkkikin vaihtui New Hollandiksi vuonna 1995. Traktoreiden väritys on kuitenkin säilynyt edelleen brändille uskollisesti eli sinisenä. Toki muunkin värisenä laitetta saa, ja muutamia punaisiakin laitteita linjan päästä välillä putkahtaa. Noin kymmenen prosenttia tuotannosta lanseerataan maailmalle Case-merkkisenä. Ne päätyvät kaikki Euroopan ulkopuolisille markkinoille.

Aikaisemmat Fordin logot ovat kadonneet Basildonin katukuvasta. Nyt sitä hallitsee CNH, jonka osana nykyinen New Holland -traktorienkin valmistus toimii.

Kyltit tehtaan katolla ovat päivittyneet vuosien saatossa, mutta seinät ovat samat. Valmistettavien traktoreiden teknisen kehittymisen myötä myös tuotantovälineet ovat modernisoituneet kehityksen mukaan. Tehdas työllisti 1960- ja 1970-luvuilla parhaimmillaan lähes 2 500 henkeä. Nykyisin tehtaan porteista käy väkeä töissä vajaat tuhat, joista noin puolet työskentelee tuotantolinjoilla. Syy moisen vähennykseen selittyy osaltaan automatisoinnilla, mutta myös tuotantoketjujen rationalisoinnilla. Basildonin tehdas ei enää valmista kaikkia mahdollisia traktorin osaia, kuten laitoksen alkuaikoina. Osia ja osakokonaisuuksia tulee yli 400 osatoimittajalta, sekä muista konsernin toimipaikoista. Moottorit ja etuakselit valmistetaan Italiassa ja ohjaamot syntyvät Ranskassa.
Moottorit valmistettiin aikaisemmin paikan päällä Englannin tehtaassa, mutta nykyisten järjestelyjen johdosta aikaisempi moottoreiden tuotanto-osasto on valjastettu koko ajan kasvavaan kokonaisten traktoreiden kokoonpanoon. Voimansiirron osia ja taka-akseleita tulee puolestaan Belgian tehtailta. Belgiassa valmistettuja osia käytetään runsaasti myös muissa konsernin valmistamissa traktoreissa ja maatalouskoneissa. Pyrkimyksenä on mahdollisimman valmiiden ja pitkälle koottujen moduuleiden saaminen kokoonpanoon.

Tarkalla ajoituksella
Komponentit ja osakokoonpanot päätyvät Basildonin linjan päähän logistisesti tarkkaan ajoitettuna. Tehdas onkin nykyään vain kokoonpanoon keskittyvä yksikkö. Siellä ei tehdä hitsausta tai koneistusta, vaan kaikki panostukset on tehty nopean, joustavan ja

Vierailukeskuksessa on tehtaan 50-vuotisjuhlan kunniaksi teetetty tilateos, joka on tietenkin merkilleen uskollisissa väreissä.

täsmällisen kokoonpanon ehdoilla. Joka ainut syntyvä traktori on tilattu yksilö, joten sillä on tarkkaan määritelty erittely jo heti alkumetreiltä. Osat siirtyvät tehtaalla viivakoodien ohjaamina oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Osittain siirrot tapahtuvat miehittämättömillä vihivaunuilla, mutta paljon tavaraa siirtyy edelleen trukkikuljetuksina. Tehtaan lattiaan on laskettu viime vuosia 4,5 kilometriä ohjauskaapelia vihivaunuja varten. Asennuslinjojen yhteenlaskettu pituus on 2,5 kilometriä. Lähtökohtaisesti traktoriaihio liikkuu linjalla kattokuljettimessa roikkuen. Siihen se päätyy, kun moottori ja vaihteisto on saatettu yhteen kokoonpanolinjan alussa. Suuret yli 300 hevosvoimaiset mallit (HD-koneet) kuitenkin kootaan lattialla kulkevan vaunun päällä niiden suuren massan johdosta. Nykyinen T7.315-malli on yli kolmellasadalla hevosvoimallaan suurin ja tehokkain Basildonissa koskaan valmistunut traktori. Sitä suuremmat mallit syntyvät Atlantin toisella puolella. Tosin Basildoninkin tuotannon suurimmat mallit päätyvät pääosin juuri suuren veden taakse.

Muutama vuosi sitten tehtaan viereen rakennettiin uusi vierailukeskus. Sisällä pääsee näkemään tehtaan nykyisiä tuotteita sekä teknisiä ratkaisuja ja innovaatioita. Pihalla on nähtävillä merkin muitakin tuotteita.

WCM – World Class Manufacturing
Tuotantoteknologia perustuu japanilaisten kehittämään valmistustekniikkaan ja -tapaan. New Hollandilla sitä kutsutaan otsikon mukaisesti maailmanluokan toimintatavaksi. Tavoitteena on virheiden ja varaston minimoiminen, sekä laadukkaiden tuotteiden valmistaminen kilpailukykyiseen hintaan. Joustavuuden avulla pyritään vastaamaan yksittäistenkin asiakkaiden tarpeisiin.

T7.315 on tällä hetkellä suurin New Holland -traktori jota valmistetaan Englannissa Basildonin tehtaalla. Valtaosa suurista HD-malleista (yli 300 hv) viedään Yhdysvaltoihin.

Työntekijät ovat itse paljon mukana työpisteiden ja työmenetelmien suunnittelussa. Näin läpimenosta saadaan mahdollisimman nopeaa. Traktorin keskimääräinen läpimenoaika onkin vain kaksitoista tuntia, josta suurin osa kuluu maalaamossa. Luku ei kerro siihen kuluvia työtunteja, koska monessa asennuspisteessä työskentelee useita henkilöitä samanaikaisesti, vaan ajan joka kuluu tietyllä runkonumerolla alkaneen aihion päätymisestä maaliviivalle. Sitä alkaa sitten vielä monivaiheinen kaikkien yksilöiden testaus. Jokainen traktori mitataan lasermittauksena, kaikki toiminnot käydään läpi ja jokaista yksilöä rytkytetään tehtaan omalla testiradalla, joka on muutakin kuin pelkkää sileää asfalttia.
Kaikki kokoonpanolinjalle tulevat osat ja osakokonaisuudet, kuten esimerkiksi ohjaamot, on testattu omalta osaltaan jo ennen niiden päätymistä linjalle. Tämä helpottaa lopputarkastusta. Kaikesta huolimatta tällä rastilla traktori viipyy useita tunteja, parhaimmillaan jopa päivän. Laadunvalvontaan kuuluu myös päivänvalossa tapahtuva visuaalinen tarkastus. Siinä käydään läpi kaikki maalipinnat, nestevuodot ja muut mahdolliset näkyvät viat. Kerran viikossa valitaan tuotannosta satunnaisotantana traktoriyksilö, joka joutuu 40-tuntiseen todelliseen retuutukseen. Konetta rasitetaan mahdollisimman todellisissa olosuhteissa kuoppaisella testiradalla raskaita kuormia vetäen ja muutoinkin äärimmilleen kuormittaen.

Vielä kerran matkassa. Ylivieskalainen traktorimyyjä Erkki Jussila (vas.) Haka-Traktori Oy:stä on jäänyt juuri eläkkeelle. Marko Mustonen kiittelee tässä häntä pitkästä urasta sinisten traktorien parissa.

Laadunvalvonnan läpäisseet traktorit jatkavat matkaansa nopeasti lopullisille asiakkailleen. WCM-tuotantoon kuuluu oleellisena varaston arvon pienenä pitäminen, ja siksi valmiit traktorit pyritään saamaan heti matkaan. Toimitustapoja on kolme; kokonaisena ajettavana traktorina, osittain purettuna ja lähes kokonaan purettuna. Euroopan toimitukset tapahtuvat tutulla rahtitavalla, jolloin traktoreita siirretään ajamalla niitä eri kuljetusvälineisiin, kuten laveteille, juniin tai laivoihin. Etäämmälle tapahtuvassa viennissä valmiit ja tarkistetut yksilöt puretaan merikonttiin mahtuvaan kokoon.

Agritekin myyntipäällikkö Marko Mustonen (toinen oik.) ympärillään Agritekin konemyyjiä. Tämän keväiseen Basildonin tehtaan asiakasmatkaan osallistui yhteensä 45 henkeä. Marko pyysi vielä lehden välityksellä kiittämään kaikkia matkalla mukana olleita.

Lukujen valossa
Alkuperäisellä paikallaan toimiva tehdas levittäytyy nyt jo 40 hehtaarin alueelle. Siitä kymmenen hehtaaria on katettua halli- ja toimistotilaa. Alueella on oma testirata, sekä äskettäin valmistunut ajan henkeen moderni vierailukeskus. Siellä pääsee tutustumaan New Hollandin nykymallistoon  sekä teknisiin ratkaisuihin. Vierailukeskus valmistui muutamia vuosia sitten juuri tehtaan 50-vuotisjuhlien aikaan.

Brian Cook pestautui Basildonin traktoritehtaalle toukokuussa 1965. Eläkkeelle hän jäi samasta tehtaasta joulukuussa 1999. Pitkän uransa hän toimi logistiikka-analyytikkona. Nykyisin hän vetää tehdaskierroksia säännöllisen epäsäännölliseen tahtiin, mitä puutarhanhoidoltaan ehtii.

Tämä vajaan tuhannen hengen tuotantolaitos tuottaa nykyisin T6– ja T7-mallisarjoja (120—315 hv) 140 traktoria päivässä. Niistä kymmenkunta on suurta HD-mallia. Tehdas toimii yhdessä vuorossa viitenä päivänä viikossa. Näin on ollut koko tehtaan historian ajan. Vuositasolla tehdas on käynnissä 48 viikkoa. Siitä laskemalla päästään reilusti yli 30 000 traktorin vuosilukuun. Vuonna 2008 syntyi 128 traktoria päivässä, joten tahti on kiristynyt ja kiristyy edelleen. Tehtaan edustajien mukaan tuotantolukuja on vielä mahdollista kasvattaa logistiikkaa ja toimintatapoja hiomalla. Mainittakoon, että konsernin pienemmät mallisarjat T4 ja T5 valmistetaan Italiassa ja suuremmat T8– ja T9-mallisarjat USA:ssa.
Basildonin traktoritehdas on vuosien saatossa valmistanut lähes kaksi miljoonaa traktoria sekä niiden rinnalla 3,1 miljoonaa moottoria. Osa moottoreista on käytetty juuri tehtaan valmistamissa traktoreissa ja loput konsernin muissa koneissa. Melkoinen määrä traktoreita on siis nähnyt päivänvalon tässä tällä hetkellä Englannin ainoassa traktoritehtaassa. Peräkkäin laitettuna nuo traktorit muodostaisivat katkeamattoman jonon melkein pohjoisnavalta etelänavalle.

Tuotantolaitoksella oli ankara valokuvauskielto, joten filmiä piti sitten polttaa muualla senkin edestä. Avarassa vierailukeskuksessa on aina näytillä tuotannossa olevia malleja.

Lue seuraavaksi