Uutiset

Yleinen

Ruiskutusveden laatu vaikuttaa ruiskutustulokseen

Veden laadusta puhuttaessa on lähinnä kiinnitetty huomiota veden lähteeseen: onko kyseessä pintavesistä suoraan otettu ruiskutusvesi, kaivovesi vai kunnallinen vesijohtovesi.
Veden laatua tarkasteltaessa tulee kuitenkin katsoa pintaa syvemmälle ja ottaa huomioon ruiskutusveden kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet. Veden pH-arvo, kovuus ja lämpötila vaikuttavat torjuntatehokkuuteen, tehoaineen hajoamiseen ja sakkautumiseen.

Happamuus otettava huomioon

Ruiskutusnestettä valmistettaessa käytetään yleensä vesijohtovettä, koska traktoriruiskun omalla pumpulla ei saa ottaa sen vettä pintavesilähteestä. Silloin on riski, että kasvinsuojeluainetta joutuu vesistöön. Kunnan vesijohtovesi on puhdasta ja se sisältää vähän humusta, mutta korroosion ehkäisemiseksi vesijohtoputkistossa pidetään pH-arvoa korkeana, 6,5 ja 9,5 välissä. Moni vesilaitos säätää veden pH-arvon kahdeksan tietämille.

Monelle kasvinsuojeluaineelle on ruiskutusveden optimaalinen pH-arvo 4,5 ja 6,5 välillä, poikkeuksia on olemassa, mutta ne ovat harvassa.
Mitä voi tapahtua, jos ruiskutusveden pH-arvo on kasvinsuojeluaineelle epäsuotuisa? Moni tehoaine on miedosti hapan tunkeutuakseen paremmin kasvien lehtien vahakerroksen läpi. Emäksisessä vedessä tehoaine voi neutralisoitua ja sen läpäisykyky voi heikentyä. Toinen asia, mitä voi tapahtua on tehoaineen hajoaminen jo ruiskun säiliössä, jos ruiskutusnestettä ei käytetä välittömästi.

Puoliintumisaika

Uudehko kasvinsuojeluaine Floramite 240 SC vihannespunkin torjuntaan koristekasveilta sisältää tehoaineena bifenatsaattia, mikä puoliintuu 9,1 vuorokaudessa ruiskutusveden pH-arvon ollessa 4. Jos pH-arvo on 7, on puoliintumisaika kaksi tuntia ja pH-arvon ollessa 9, puoliintuu bifenatsaatti vajaassa viidessä minuutissa!
Jos vastaat puhelimeen juuri kun olet saanut ruiskute­liuoksen valmistettua ja juttelet kymmenen minuuttia, on puhelun jälkeen enää yksi neljännes tehoaineesta jäljellä ruiskun säiliössä. Puhelu tuli kalliiksi.

Viivästykset heikentävät usein tulosta

Rikkaruohontorjunta-aineista mm. Medifam 320 SC ja Betanal SE sisältävät tehoaineena fenmedifaamia, mikä puoliintuu nopeasti korkeissa pH-arvoissa. pH-arvon ollessa 9 on puoliintumisaika seitsemän minuuttia, pH-arvon ollessa 7 tapahtuu puoliintuminen 12 tunnissa ja kun pH-arvo on 5 kestää puoliintuminen 47 vuorokautta!

Jos sattuu tulemaan sadekuuro, kun aiot ruiskuttaa mansikka- tai juurikaspeltosi ja joudut tekemään ruiskutustyön myöhemmin, huono torjuntatulos ei johdu huonosta tuotteesta, vaan koska tehoaine on hajonnut ruiskuteliuoksessa johtuen veden korkeasta pH-arvosta.
Tietoa pH-arvon vaikutuksesta tehoaineen hajoamiseen voidaan hyödyntää, jos on tullut tehtyä kerralla liian suuri määrä kasvinsuojeluaineliuosta, jota ei voida saman tien käyttää. Silloin voidaan säilyttää ylijäämäliuosta astiassa, pimeässä ja viileässä paikassa, kuitenkin pakkaselta suojattuna, ja käyttää joskus myöhemmin. Luonnollisesti tulisi aina laskea etukäteen tarvittava määrä ruiskutusnestettä, ettei synny ylijäämäliuosta.

Kova vesi sitoo tehoaineita

Veden kovuus kuvaa sitä, kuinka paljon kalsium- ja magnesiumioneja esiintyy vedessä ja kovuus ilmoitetaan saksalaisina asteina (odH) tai millimooleina litraa kohti (mmol/l). Pehmeä vesi sisältää vähän ioneja ja kova vesi paljon ioneja.

Yleisesti katsottuna meillä on Suomessa pehmeää vettä, mutta esimerkiksi Ahvenanmaalla vesi on kovempaa kuin mantereella. Tämä riippuu vesilähdettä ympäröivästä peruskalliosta tai maalajista. Nämä kalsium- tai magnesium­ionit eli suolat muodostavat herkästi yhdisteitä tehoaineen kanssa ja saostumia syntyy.

Kasvinsuojeluaineruiskun säiliön pohjaan vajoavia saostuksia voi syntyä myös, jos kasvinsuojeluaineliuokseen lisätään kalsiumia tai magnesiumia sisältäviä lannoitteita.
Yleisesti ottaen raakavesilähteistä sadevesi on hapahkoa sekä pehmeää, ja siksi sopivaa ruiskutusvedeksi. Vesijohtovesi on yleensä emäksistä ja pehmeää, mutta kunnan sisällä voi veden laatu vaihdella suuresti eri vedenottamoiden välillä. Siksi onkin syytä selvittää mistä vesijohto vetesi tulee.

Pintavesilähteiden laatu vaihtelee suuresti riippuen vuodenajasta ja sadannasta. Porakaivoista saatava vesi on yleensä pysyvämpi laadultaan riippumatta vuodenajasta. Jos epäilet veden olevan liian kovaa tai jos haluat lisätä lannoitteita ruiskutusveteen, kannattaa tehdä esikoe tankkiseoksesta sangossa. Jos ei synny sakkautumia, on tankkiseos teknisesti kelvollinen.

Veden lämpötilalla on merkitystä

Ruiskutusveden lämpötila voi olla erityisen tärkeä, kun jauhemaisista kasvinsuojeluaineista tehdään ruiskutusliuos. Liottamalla kasvinsuojeluaine ensin pienempään määrään lämmintä vettä, korkeintaan 40 °C, ja vasta sitten kaadetaan kasvinsuojeluaineen esiliuos ruiskun säiliöön sekoittajan ollessa päällä. Jos olet täyttänyt ruiskun säiliön kylmällä vedellä, voi taas syntyä kiteitä ja siksi olisi parasta käyttää haaleata vettä. Jos suuttimet ovat tukkeutuneet, kannattaa ne puhdistaa heti eikä lykätä epämiellyttävää työvaihetta huomiseksi.

Analysoi vetesi

Ruiskutuksissa käytettävän veden laatu kannattaa analysoida erityisesti, jos on tarkoitus ruiskuttaa valmisteita, jotka ovat erityisen herkkiä veden laadulle.
Vesilaitoksilta on saatavissa tiedot veden kovuudesta ja pH:sta. Veden analysointiin voidaan käyttää myös helppokäyttöisiä pika-analyysejä, joilla saadaan suuntaa-antava tulos vaivattomasti. Tarkemman analyysin saa lähettämällä näytteen vesianalyysejä suorittavaan laboratorioon.

Veden laatuun voi vaikuttaa

Markkinoille on tullut X-change – niminen valmiste, jolla voidaan säätää pH kasvinsuojeluaineiden kannalta sopivalle tasolle. Valmiste puskuroi nesteen pH:n noin tasolle 5. Samalla valmisteella saadaan myös puskuroitua vedessä olevat kalsium ja magnesium -ionit.

X-change lisätään ruiskun säiliöön ennen torjunta-ainetta, jolloin se kiinnittyy vapaisiin suoloihin ennen kuin ne pääsevät vaikuttamaan tehoaineeseen. Käyttömäärä riippuu veden kovuudesta.

Lue seuraavaksi