Uutiset

Yleinen

Rehun laatu optimaaliseksi Mammut Silocut -rehuleikkurilla

Mammut Silocut Claas

Suomalainen viljelijä suhtautuu rehuntekoon hyvin suurella tarkkuudella, sillä rehun laadusta on hyvin paljon kiinni karjan tuotantoluvut sekä terveydentila. Moni kuitenkin unohtaa miten herkästi ravinnon laatu kärsii myös ruokintavaiheessa, kun rehu irrotetaan siilosta voimalla repimällä. Mammut Silocutin avulla rehusiilon leikkausjälki pysyy tiiviinä sekä siistinä ja näin rehu on mahdollisimman vähän yhteydessä ilmaan ja ravinnon laatu säilyy vakaana. Ähtäriläisellä Kantoniemen tilalla rehuleikkuri otettiin käyttöön viime syksynä ja tulokset näkyivät positiivisina hyvin nopeasti.

Kirsi ja Juha Kantoniemellä on Ähtärin Peränteen kylässä 300 naudan lypsykarjatila, johon kuuluu myös noin  300 hehtaaria peltopinta-alaa. Noin vuosi sitten tilalla siirryttiin kolmeen lypsykertaan vuorokaudessa. Kolmas lypsy vaatii lisää työvoimaa, mutta tämä on korvautunut huomattavalla maidon lisämäärällä. Lypsykertojen lisääntyessä myös lehmien vaatima ravintomäärä kasvaa ja huippulaatuisella rehulla on ensiarvoisen tärkeä asema eläinten ruokinnassa. Rehunjakomenetelmän muutos tuli ajankohtaiseksi, kun tilalle tehtiin uutta ruokintasuunnitelmaa ja rehusiilo läpikäytiin lämpökameran avulla. Kamera paljasti armotta rehuauman repimisen aiheuttaman lämmön nousun, mikä näkyy välittömästi ravinnon laadussa. Kantoniemet ryhtyivät nopeasti toimeen tilanteen korjaamiseksi ja Finnmammut Oy:n kautta ratkaisuksi löydettiin itävaltalainen Mammut Silocut -rehuleikkuri.

Kantoniemen tila

Kantoniemen tilalla on ennenkin otettu rohkeasti käyttöön uusia toimintamalleja, mistä osoituksena toimii kahden naapuritilan kanssa kolme vuotta sitten perustettu koneosakeyhtiö. Yhtiön kautta tilan peltotöiden konekustannuksia on saatu laskemaan huomattavasti ja toimintaa helpottaa, kun kaikilla kolmella tilalla on eri tuotantosuuntaus. Lypsykarjatilan, lihakarjatilan sekä luomutilan sesongit tapahtuvat hieman eri aikoihin ja näin koneiden käyttö saadaan optimoitua.

Kantoniemen tila

Toinen huomiota herättänyt menetelmä Kantoniemen tilalla on Slurry Kat -vetoletkulevittimen käyttö lietteen levitykseen. Irlannissa valmistettu Slurry Kat on jo kolmatta vuotta käytössä ja menetelmä on osoittautunut hyvin toimivaksi ja tehokkaaksi myös Suomen olosuhteissa. ”Slurry Katin avulla saamme lisää lietteenlevitysaikaa lähes kaksi viikkoa, mikä varsinkin keväisin tulee hyvin tarpeeseen. Etäsäiliöiden avulla vetoletkulevitys on kätevä menetelmä on myös hellävarainen pelloille ja parhaimmillaan sen avulla saadaan levitettyä lähes 150 kuutiota lietettä tunnissa”, kertoo Juha Kantoniemi. ”Myös monen esittämät epäilyt letkujen kestävyydestä ovat osoittautuneet turhiksi ja vuosien mittaan letkuissa on ollut yksi ainoa reikä, jonka syntyminen johtui lähinnä omasta huolimattomuudesta”, lisää Kantoniemi.

Silocut

Kantoniemet käyttävät Silocut-rehuleikkurin isäntäkoneena Claas 7040 Scorpion -kurottajaa, joka on tilan todellinen monitoimikone. ”Claas soveltuu tilamme monipuolisiin töihin loistavasti ja varsinkin sen pehmeä voimansiirto ja tehokas hydrauliikka ovat osoittautuneet toimiviksi. Työlaitteiksi kurottajaan on hankittu rehuleikkurin lisäksi pihtikauha, paalipihdit, trukkipiikit, harjalaite sekä erilaisia kauhoja ja rehellisesti voi sanoa, että ilman kurottajaa tulisi tilalla nopeasti hätä käteen”, naurahtaa Kantoniemi.

Kantoniemen tilalla tilan työntekijä Dagan Mayer näyttää miten helposti ja siististi rehun irrottaminen parhaimmillaan toimii. Rehuleikkuri kiinnitetään nopeasti ja ketterä kurottaja on valmiina töihin. Leikkuri on miltei täysin saman levyinen kuin kurottaja, mikä tuo tarkkuutta siilojen reunoissa. Rehua irrotetaan tarkasti ainoastaan ruokintaan tarvittava määrä, mikä hidastaa lämpenemisen alkamista. Silocutin tarkka ja terävä leikkuupinta haukkaa aumasta järeän rehukakun vaivatta, sillä terän saranapiste on sijoitettu optimaalisesti. Leikkurin rungon rakenne laadukkaine materiaaleineen on suunniteltu kestämään ja öljyvirtaus jaetaan sylintereille jakoventtiilillä, mikä tuo myös lujuutta sekä leikkuuvoimaa laitteeseen.

Solicut rehukakku

Rehukakun irrotus onnistuu myös vaivatta eikä turhiin toimintoihin kulu arvokasta työaikaa. Aumaa jälkikäteen tarkasteltaessa huomio kiinnittyy jäljen siisteyteen ja rehun tiiviyteen. Irtokorsia ei aumasta pilkota ja jälki on sananmukaisesti kuin veitsellä leikattu. Kantoniemi korostaa myös, että hydrauliikan tehokkaan hyödyntämisen sekä leikkurin keveyden ansiosta isäntäkone ei joudu tehtävissä turhaan koville.

Juha Kantoniemi on ollut hyvin tyytyväinen rehuleikkurinsa tehokkuuteen eikä mitään lastentauteja ole kovassakaan käytössä ilmennyt. ”Olen laskenut, että Silocut maksaa itsensä kohtuullisen nopeasti takaisin parantuneina lehmien tuotantolukuina. Silocut-menetelmä yhdistettynä kolmeen lypsykertaan ovat lisänneet maitomäärää noin 15 prosenttia, mikä nykyisenä tehokkuutta vaativana aikakautena on hyvin merkittävä kasvu. Samalla täytetään tarkoin nykyaikaisimmat vaatimukset puhtaasta ja terveellisestä hyötyeläinten ruokinnasta, mikä näkyy hyvän markkina-arvon lisäksi tietenkin myös eläinten kohentuneena terveydentilana”, Kantoniemi päättää.

Lue seuraavaksi